Jakým způsobem pracuji


Toto se u mě nedá nikterak specifikovat, protože je to pokaždé naprosto jiné. Nikdy dopředu nevím, jak to budu řešit a co budu dělat. To mi přijde a vyplyne samo během rozhovoru. Pokaždé je to naprosto jiné. Není a neexistuje na to žádný přesný postup a manuál.

Jde o to, zda klient potřebuje pouze vyřešit nějaký svůj problém, nebo se rozhodl na sobě dlouhodobě pracovat.

Jedná-li se o jeden problém, který je potřeba vyřešit, v první řadě se nejdříve zeptám, zda smím a je to potřeba. Pokud dostanu svolení, nechám klienta, aby mi pověděl o svém problému a pak spolu hledáme, kdy a kde tento problém vznikl. Pokládám klientovi otázky, kdy je důležité, aby na ně upřímně odpověděl. Tedy skrze otázky se dostáváme k těm emocím, myšlenkám a motivům, které jsou zasunuty a klient si je neuvědomuje. Tím odkryjeme povrch, první vrstvu a můžeme jít do hloubky. Zde už to není taková legrace, protože začínáme pracovat s něčím, co klient nechce, či odmítá vidět. Dalo by se říci, že se jaksi sám před sebou obnaží. 

Následuje hledání této příčiny v čase, kde a kdy vznikla. Tam pak uděláme to, co je potřeba. Promluvíme s tím člověkem, který za tento problém může a naším úkolem je, aby odešel do světla. Klient je stále přítomný a sám pod mým vedením řeší sebe sama a toho, kým byl. 

Já pouze dohlížím na to, zda je to pravda, či není. Kdo s námi doopravdy mluví a zda si to klient sám pouze nevymýšlí. Občas je potřeba, abych v této fázi převzala iniciativu a mluvila s tím minulým já sama. Klient mi pouze tlumočí, co slyší, nebo vidí. 

U mě není potřeba umět channeling, ani žádná regrese. Díky mým schopnostem se dotyčný nejdříve propojí se mnou, napojí se na mne, na můj duchovní kanál, který mu pak pomůže se napojit a využít své vlastní napojení na svou duši a vědomí, kdy je pak schopen slyšet a vidět, co mu jeho duše říká a ukazuje. To je asi tak ve zkratce.

S léčením pomocí léčivé energie je to podobné. Nejdříve je potřeba nalézt a rozebrat příčinu, vyřešit příčinu a pak lze teprve léčit. Pokud není vyřešena příčina, léčení skrze léčivou energii není trvalé, ale funguje pouze omezený čas a pak se vše opět vrátí do původního stavu.


Pokud ke mně přijde klient, který se rozhodl na sobě pracovat, nejdříve se ho zeptám, proč to chce. Proč se tak rozhodl. Jde o to, nalézt skutečný motiv pro jeho rozhodnutí. S tímto motivem pak začínáme pracovat a rozmotávat jeho skutečné motivy, myšlenky a emoce, které ho k tomu vedou. Zda je to pouze rozhodnutí rozumu a ega, nebo jeho duše. Aby si uvědomil, že to není žádná hra. 

Že není možné jen tak před něčím utéct, zavřít to do skříně a dělat, že to není, neexistuje. Aby si uvědomil, že bude čelit svým vlastním démonům v sobě. Bude ze sebe sloupávat jednotlivé vrstvy, kterých je nespočet až na samotné jádro uvnitř. Je to rozmotávání všech jeho myšlenek, pravd, postojů, převzatých vzorců, strachů, tužeb, slibů a přání, tak jako samotných činů, které učinil napříč časem, v jiném těle, jako jiný člověk. A že mu to za to stojí bez ohledu na čas, jak dlouho to bude trvat.

Vždy říkám, že je to teprve začátek dlouhé cesty, jejíž konec nevidíme. Není možné určit, kde tato cesta končí. Ona je totiž nekonečná. Jejím smyslem je, že se postupně měníme a duchovně rosteme ke své vlastní moudrosti. Že nám různé situace a emoce přestanou ubližovat. Umíme si s nimi poradit. Už nás nesemelou, ale projdeme jimi s daleko menšími šrámy.

Jak se říká, není důležité, kam až dojdete, tedy chtít dojít na ten rozumový konec, jak si ho náš rozum představuje a mít tím odfajfkováno, hotovo. Že budete dokonalí. Jde o samotnou cestu, co na ní je a jak se s tím popasujete. Zda to obejdete, nebo se tomu postavíte. Užít si tu samotnou cestu, tento proces sebepoznávání.


Tito mí klienti se pak učí pracovat se svými schopnostmi. Učí se je používat a využívat ve svůj prospěch. Učí se porozumět řeči své duše, jakým způsobem s nimi mluví. Učí se rozeznat, kdy mluví duše a kdy ego. Učí se rozumět různým energiím, co jsou zač a jak pracují. Učí se postupně, co je to být v odosobněném stavu. Poznávají energii Boha, bezpodmínečné lásky a její zákony, jakým způsobe pracuje a co skrze ni smí a co ne. Učí se formulovat správně otázky. Učí se věřit sami sobě, že ví, že slyší a vidí pravdu.

Poznávají skrze sebe sama pravý význam slov, která máme rozumově zaškatulkovaná a myslíme si, že víme, co znamenají. Osahávají si tento jemnohmotný svět svými vlastnímu nástroji, které mohou být naprosto odlišné od těch mých. Nemohou používat stejné nástroje, jaké používám jí a já zase naopak ty jejich. Opakovat vše po mě, jak to dělám já, jak pracuji já. Tím nezískají svou vlastní moudrost a poznání, ale budou na mě rozumově závislí. Nebudou tomu, co dělají a proč to dělají vůbec rozumět. Protože vše se během jediné vteřiny může naprosto změnit a co platilo před tím, už platit nemusí. Tyto energie nemají žádný rozumový základ a nefungují, nepracují na základě našeho rozumu, jak on se to naučil a že tak budou pokaždé stejně pracovat a reagovat.

Toto je úskalí všech těch manuálů a postupů, kdy se naučíte pouze jednu jedinou cestu, jednu jedinou pravdu o tom, co to je a jak to funguje, kterou zná ten, co vás učí a na tom pak stavíte své duchovno, že víte a umíte. Stačí vám pouze rozumové vysvětlení a vše ostatní vám v té chvíli uniká. Pro náš rozum to je jakási jistota, o kterou se opírá. Tito učitelé a jejich žáci pak opakují rozumová a naučená vysvětlení pro různé jevy, jak si je někdo poskládal rozumově a které není schopen vidět jinak. Nedívá se na ně jejich duše, ale jejich rozum. Tito lidé jedou na naučeném a skutečná pravda je jim skryta. Pouze si myslí si, jak to je a jak to funguje.  

Jak jsem již napsala, je to cesta, na které se teprve vše učíme a poznáváme, co na té naší cestě leží. Jaké překážky to jsou. Z čeho jsou utvořeny a odkud pochází, kdy a kde vznikly. A co je s nimi potřeba udělat. Jakým způsobem je trvale odstranit, aby se nám opět nepřesunuli do budoucnosti. Co vše k tomu mohu použít a využít. Kdy to lze a kdy ne.


Toto vše se tito klienti učí a zkouší pod mým vedením, kdy je nechám, aby si na to přišli sami a nebáli se udělat chybu. Jen díky chybě si to pamatujeme. Pokud bych jim to předkládala pouze jako nauku, nic by se nenaučili a nezapamatovali. Nejlepším učitelem je samotná praxe, že jednám a konám. Zkouším a jsem otevřený všem možnostem. Protože v této oblasti učení se a poznávání sebe sama, energií a duchovního světa není nic pevně daného. Vše existuje a vše je možné.

Ukazuji, jakým způsobem s tímto světem, energiemi a bytostmi v něm komunikovat. Jak používat svou mysl, vjemy, pocity, myšlenku, slova, dary a schopnosti ve svůj prospěch, aniž by komukoliv ublížili. Seznamují se s tímto světem, ve kterém jsou hodné bytosti a energie, které nám pomáhají, tak i ty nebezpečné a zlé, které nás chtějí zastavit, zastrašit a zničit.


Další, s čím pomáhám je, pokud se klientovi začnou v životě dít divné věci. Vidí duše, mrtvé, různé energie a symboly, nebo mají děsivé sny. Čelí útokům neviditelných energií. Mění se jim realita před očima, slyší hlasy, nebo mají zdravotní problémy, i když jsou naprosto zdraví. Neví, co se s nimi děje, jak to zastavit a mají pocit, že se zbláznili. Každý klient je na tom emočně, rozumově a duchovně jinak. Proto je potřeba ke každému přistupovat jinak, individuálně. Naladit se na jeho způsob myšlení a na ten se vyladit. Používat jeho způsob myšlení, jakým způsobem uvažuje a hledat takové výrazy, věty a nástroje pro vysvětlování, které je schopen pojmout a pochopit.


Každý klient je na tom emočně, rozumově a duchovně jinak. Proto je potřeba ke každému přistupovat jinak, individuálně. Naladit se na jeho způsob myšlení a na ten se vyladit. Používat jeho způsob myšlení, jakým způsobem uvažuje a hledat takové výrazy, věty a nástroje pro vysvětlování, které je schopen pojmout a pochopit. 


Učím své klienty, aby se nezasekli na jednom konkrétním postupu, jak něco řešit, neříkali stále stejné věty a slova, ale byli kreativní a zkoušeli sami za sebe vymyslet různé způsoby, jak problém řešit. Vždy jde totiž o to, reagovat přímo na to, co říká ten někdo, kým byli. Ukazovat mu skrze otázky, které pracují s jeho odpověďmi, že si lže, že si vymýšlí. Také hledat a nacházet způsoby, jak se dostat ke skuteční pravdě. S čím a jak začít na samém začátku. Jaký zvolit postup. Jak říkám já sama, když to nejde tudy, zkusím to jinudy. Zkusím jiný přístup. Toto pak uplatňuji i já sama u klientů.

Někdy je potřeba rozebrat minulost a někdy to potřeba není. Někdy je potřeba se do té minulosti podívat a někdy ne.

Vše, co se takový klient učí a poznává, se zde nedá vypsat, protože je toho opravdu hodně a jedno souvisí s druhým a navazuje na sebe, je to propojeno navzájem a není možné vybrat pouze jednu konkrétní věc, a té porozumět bez toho všeho ostatního.


Představte si tuto duchovní cestu jako nekonečnou síť energií, která jde do prostoru a my se v ní nevyznáme. Nevíme, co která nitka znamená, s čím je propojena a proč, co spolu vytváří, proč se rozpojují a napojují zase na jiné nitky, kam jdou a na co se dál napojují. My na začátku odkrýváme jeden malý úsek, kousek, kterému porozumíme a on nás pustí dál, kdy jsme schopni vidět a pochopit, porozumět na základě předešlého pochopeného kousku větší kus ve větší šíři.

Pokud si někdo myslí, že hned bude vše vědět a všemu rozumět a že mu na to stačí pár sezení, vysvětlení a bude hned automaticky vědět, jak na to a co s tím, jak to řešit, tak nemá absolutně cenu, aby se po této cestě vydal. Chce pouze uspokojit svůj rozum a ego, jak už je dobrý, jak už tomu rozumí, ví a umí.


Ani já sama za těch 40 let hledání a práce sama na sobě vše nevím a neumím. Stále se učím a objevuji nové postupy a nová řešení. Situace, s kterými jsem se zatím nesetkala a vždy si říkám, co s tím? To jsem ještě neřešila. S tímto jsem se ještě nesetkala. Vůbec nevím, jak mám postupovat. Vždy mě to překvapí a zaskočí, že je něco takového možné. A tak začnu pátrat naprosto ve všem, co jsem už zažila a řešila a rozhodnu se něco z toho, co umím, vím a znám zkusit.  Občas platí cukr, někdy pochlebování, strohost či naopak být tvrdá a neústupná. Na každého totiž platí naprosto něco jiného. Ale vždy je to o správně položených otázkách, kterými reaguji na jejich odpovědi. Vracím je zpět tam, kde lhali a konfrontují je s jejich lží opět skrze správně položenou otázku a nedovolím jim z ní vyklouznout, dokud mi pravdivě neodpoví.

Naučím vás, co s tím, když je ten někdo pod vlivem kletby, nebo se během života zbláznil a není možné s ním rozumně hovořit. Co s tím, když je chycen v labyrintu zapomnění.

Naučím vás pracovat pouze a jenom s bezpodmínečnou láskou. Jedinou energií, která existuje a říkáme jí Bůh. Ne s žádnými na nebe vzatými mistry, duchovními rádci a dalšími bytostmi. Žádný mistr, ani anděl totiž nemůže vědět to, co ví a zná pouze Bůh. Žádný mistr ani anděl není součástí naší duše. Naše duše je součástí samotného Boha, je propojena a napojena na Boha a ne na nějaké mistry. Jen tato energie nás dokonale zná a poví nám vždy pravdu. Nemá důvod nám lhát.


Budete objevovat věci a energie, o kterých nemáte ponětí, že existují. Poznáte kým, čím vším jste byli a co vše jste prožili a zažili. Čemu všemu jste věřili, jakého boha jste uctívali a kdo to ve skutečnosti byl. Koho jste milovali, koho jste ztratili, komu jste přísahali a čeho jste se vzdali.

Nečekejte ode mě žádné zasvěcení a certifikáty. 

Po těch touží pouze náš rozum jako důkaz, že splnil a zopakoval učební látku. Toto není materiální, hmotná výuka, nějaký obor, který se můžete naučit někde ve škole nebo na kurzu. Zde se nepracuje s hmotou a hmotnými prostředky. Není možné někoho naučit postup, jak má rozumět a používat své schopnosti a dary. Jak má co vidět a jak tomu má rozumět. Na to musí přijít každý sám. Dva lidé se mohou dívat na jednu a tu samou věc a přitom ji mohou vidět a vnímat naprosto odlišně.

Toto není něco, co se dá vyučovat jako předmět ve škole, nebo na nějakém kurzu a já vám pak dám vysvědčení za to, jak jste se to po mě pěkně naučili a po mě hezky, bezchybně zopakovali. 

Že vás někam, na něco či někoho napojím/zasvětím a vy budete mít z ničeho nic schopnosti, budete vědět a umět. Protože každý má své vlastní unikátní schopnosti, s kterými se on sám potřebuje naučit zacházet. Mohou být úplně jiné, než mám já sama a rozumět jim může pouze on sám, jak skrze něj pracují.