Kdo jsem?

Zohran

Mé tři já jsou mojí nedílnou součástí. 

Nejvíce má na mne vliv mé duchovní já. Je stále přítomné, je stále ve střehu, je obezřetné a vždy připravené kdykoliv zasáhnout či pomoci. Pomáhá jak mě, tak i těm, kteří to potřebují.
Nic není konečné, vše se vyvíjí.


Všichni se rodíme jako milující bytosti, které mají právo na lásku,
právo na štěstí, radost, hojnost, a blahobyt...


Máme nárok a právo na naplňující život.

Stále se učím, že není vše tak, jak si to myslíme a jak to vidíme. Vše je jen o úhlu pohledu. Mé hlavní já mi ukazuje prostor, ve kterém platí jiné zákony, než lidské a které je nutné striktně dodržovat. Vidím svět, ve kterém existuje mnoho entit,
které jsou jak dobré, tak i zlé.

 Mé hlavní já pomáhá a ovlivňuje má zbylá já. Umožňuje mi vidět, slyšet a cítit neviditelné a vnímat energie kolem mne.

Má zbylá já ve mně spí a objeví se ve chvíli, kdy mají potřebu se vyjádřit formou psaní, nebo formou malování.

Znáte to: Jdete si lehnout, pomalu usínáte a najednou něco uvidíte, uslyšíte ve své hlavě. Nebo se někam zadíváte a uvidíte něco nádherného, a ten moment chcete zachytit. 

       Mé emoce se začnou přetvářet do slov, linek a barev.

Někdo ve mně touží se o to s vámi podělit.

-
A takovým způsobem vznikají mé knihy i obrazy ...

Nemám ráda poučky a manuály na to, jak žít. Ono to tak ve skutečnosti ani nefunguje.
Zvolila jsem tedy způsob, jak vám to, co vím a znám, zprostředkovat.

Mé příběhy vyprávějí o tom, co jsem osobně zažila, vycházejí z mé vlastní zkušenosti a duchovního putování. Pro mě představují tyto příběhy skutečný svět, v němž se denně pohybuji. Vidím svět jinýma očima, než jen lidským způsobem. 

"Kdo nevěří na zázraky, nikdy je neuvidí".

Zohran