O čem jsou mé knihy?

Mé příběhy by mnozí čtenáři nazvali fantazií, nebo fikcí. A budou mít pravdu.

Ovšem pouze ti, co zatím nemají žádnou zkušenost se světem, který je skryt za závojem našeho racionálního, lidského rozumu. V tomto tajuplném světě je naprosto vše. Mnohým z nás není umožněno to vidět. To neznamená, že to není, neexistuje.    

Ale jak chcete někomu dokázat existenci pohádkových bytostí, draků, duchů a zlých bytostí, když je vidíte pouze vy? 

Pro mnohé je to jen fantazie, přelud, šálení smyslů. Pro mne a mé klienty nikoliv. Pro mne je to další svět, který existuje, je reálný naprosto stejně, jako tato realita, ve kterém se pohybuji a žiji každý den. Příběhy v mých knihách vypráví o těchto setkáních s neviditelným světem. 


Jak vznikají mé příběhy?

Základem pro mé příběhy jsou skutečné vzpomínky mých klientů a mě samé. Ve svých knihách, skrze různé postavy tlumočím jejich příběhy. Píši o jejich minulých životech, které se jim otevřely při terapii zvané regrese, která je zavedla nazpět v čase do doby, která už není. Do životů, které zažili v jiné době, v jiném čase a jiném těle, jako někdo jiný. Stejně, jako asi každý spisovatel píši o tom, co nejlépe znám. Co jsem sama zažila. Vycházím a čerpám ze své vlastní dlouholeté zkušenosti práce duchovního léčitele, průvodce a ochránce. 

Postavy v mých knihách jsou reální lidé z masa a kostí, kteří existovali. Stejně tak i jejich příběhy, které prožili, jsou skutečné. Čelili stejným problémům a nástrahám, jako my. Potýkali se s nepřízní osudu a zlobou lidí. I oni měli strach, nevěděli si rady a dělali chyby. Volili útěk, nebo boj. I oni se rozhodovali mezi dobrem a zlem. Co je správné a co není.

Stejně tak jako my, tyto postavy zažívají a prožívají nevysvětlitelné záhady, kterým nerozumí a neví si s nimi rady. Dějí se s nimi divné věci. Postupně, stejně jako mí klienti, tyto postavy v mých knihách rozmotávají klubko nevysvětlitelných záhad a úkazů. Učí se porozumět tomu, co se kolem nich i s nimi samotnými děje. Jakým způsobem s tímto světem, energiemi a bytostmi v něm komunikovat. Jak používat svou mysl, vjemy, pocity, myšlenku, slova, dary a schopnosti ve svůj prospěch, aniž by komukoliv ublížili. Seznamují se s tímto světem, ve kterém jsou hodné bytosti a energie, které nám pomáhají, tak i ty nebezpečné a zlé, které nás chtějí zastavit, zastrašit a zničit. Jediný rozdíl mezi skutečnou událostí a mým vyprávěním o ní je v tom, jak celý příběh dopadl. V mých příbězích vždy zvítězí láska, pravda, spravedlnost a moudrost, která je někdy vykoupena cenou ztráty, bolesti, oběti a pochopení. 

Je to úžasný a nádherný svět, ve kterém kdysi dávno bylo vše, co dnes považujeme pouze za pohádky. Svět, ve kterém existovali bájné a pohádkové bytosti, kouzla a magie, a to vše bylo bráno jako samozřejmost, přirozená a nedílná součást tehdejšího života a doby.

Vše, co hrdinové a postavy v mých knihách zažívají a prožívají a o čem píši, jsem zažila já sama. Jsou to i mé vlastní zkušenosti s tímto světem mimo čas a prostor. Co jsem sama prožila, s čím jsem se setkala a čemu mě to naučilo. Pro jedny je to fantazie, pro jiné skutečný svět. V každém příběhu, o kterém píši, se objeví něco, co každý z nás alespoň jednou zažil.


Co v mých knihách nenajdete?

Návody a poučky, jak máte žít. Jací máte být. Jak se máte chovat, myslet, jednat a jak, co cítit.

 Váš Zohran