5D – pátá dimenze

20.07.2022

Dnes se jen v krátkosti vyjádřím k tomuto tématu, které je v tuto dobu velice oblíbené u různých ezoteriků. Jak budeme žít, existovat v 5D. Budeme mít krystalická těla a budeme vše vědět, všemu rozumět. Už žádné lidské problémy. Žádná bolest, žádná špatná rozhodnutí.


No, 5D je sice úroveň vědomí, ale problém je v tom, že si zde někdo plete vědomí duše, což jsou neviditelné informace, kterým rozumí a přečte je pouze duše, protože je ona sama jejich součástí, je z nich utvořena s vědomím lidským, které je rozumové a pracuje pouze s 3D nástroji. Tedy s tím, co zde ve 3D existuje ve formě hmoty. Tedy rozumové prostředky, které jsou velice omezené vzhledem k hmotě. To, co umí duše, náš rozum bohužel neumí.


V prostoru 5D existuje naprosto vše bez rozdílu jen jako informace. Minulost, současnost i budoucnost všech lidí, kteří zde kdy existovali. S tím i jejich myšlenky, emoce, pocity, činy jen jako záznam. Je to nepředstavitelné množství informací, které náš lidský, hmotný rozum nedokáže přečíst, vyznat se v nich, natož jim porozumět. Nemá pro to hmotné nástroje ve formě slov, pojmů a názvů.


5D je oblast, do které se nikdy náš rozum, ani naše tělo není schopno dostat a existovat v něm. Proč? To už bychom přestali být lidmi se vším, co to znamená a co k tomu patří.


Přestali bychom jako lidské bytosti existovat. S námi i vše, co je hmotné. Stromy, zvířata, voda, vzduch, tato planeta. Naše těla i vše ostatní by se v 5D rozpustila, přestala existovat a s nimi i náš mozek a rozum. V této úrovni 5D totiž není, neexistuje hmota, pouze energie a informace v nich. K čemu by tam v tom 5D duše potřebovala lidské tělo?


Naše tělo, mozek a rozum může existovat pouze ve 3D a to díky zhmotnění, manifestaci informací v hmotu, do hmoty. Bez těla, mozku a rozumu není pokyn k činu, pocit, emoce, myšlenka ani prožitek skrze tělo a uvědomování si tohoto prožitku. Blbý je, že nikdo nerozumí tomu pojmu 5D. Je to úroveň, ve které může existovat pouze duše, ale ne lidské tělo. Ono tam totiž v této úrovni postrádá jakýkoliv smysl své existence. To má smysl pouze v této úrovni. V hmotné úrovni 3D, kdy si sami sebe uvědomujeme právě skrze hmotu. 5D je pouze způsob uvažování, kdy lidský rozum je schopen se na vše dívat jako duše, bez emocí, myšlenek a lidského cítění.


Je s podivem, jak všichni opakují stejnou věc, aniž by se nad ní zamysleli. Vědomí 5D je pouze energie, která k tomu, aby byla, existovala a věděla, nepotřebuje lidské tělo a rozum.


Já vím, zní to báječně, jak budeme osvobozeni od toho lidského. Od našich myšlenek, strachů, emocí, bolesti .....

Jenže to je to unikátní, co z nás dělá to, čím jsme. Lidskou bytost, která cítí a žije. Nebo si snad někdo naivně myslí, že když bude mít krystalické tělo, bude mít i krystalický rozum a přestane myslet a cítit? Přestane se bát o své blízké, o své děti? Přestane mít hlad? Přestane toužit? Přestane mít strach z toho, co bude? Zmizí jeho pocity a emoce, které jsou hybnou silou pro vše, co děláme? Proč bychom tedy něco vlastně dělali, o něco se snažili, když budeme vše vědět a všemu rozumět? Nic nás k tomu nebude nutit. Žádná bolest a hledání, proč. Co dělám špatně.


Jak jsem již napsala, 5D je prostor, ve kterém není, neexistuje hmota a vše je tam pouze ve formě nehmotné informace, kterou náš hmotný, lidský mozek zhmotňuje do názvů a slov a hmotných věcí skrze práci s hmotou ve hmotě. Bez tohoto by nemohli vzniknout obrazy, mosty, nástroje, stroje, vyřezávané stoly, chrámy .... Naše fantazie, která dostává podobu a začne existovat jen skrze hmotu. Jen díky hmotě. Hmotný štětec, hmotná barva, hmotné plátno ......


Uvědomte si, že dle, díky něčí i vaší představě by vše přestalo být hmotné. Planety, hvězdy, galaxie, celý vesmír. Neexistovaly by nerosty, nerostné prvky, plyny ... Vše by bylo krystalické? A co to vlastně znamená krystalické? Jakou by to mělo tedy formu? Z čeho by to bylo utvořeno? Zde se pracuje s pojmem, kterému mnozí nerozumí a neznají, co ve skutečnosti znamená. A to je ta potíž. Protože slovo krystalické je pouze slovo, název pro něco uvnitř něčeho. Krystalické znamená, že je něco uspořádané do určité struktury, mřížky z různých částeček, tak, jak to opět sestavil a byl schopen vidět náš rozum. Tedy skrze prvky, které existují, jsou hmotné a dohromady vytváří celý hmotný objekt, který vidíme, vnímáme a cítíme skrze naše lidské smysly.


Nebo si myslíte, že se hmota týká pouze člověka? Jenom naší planety? A co to ostatní? Kde tedy budeme? V tomto světe, v tomto vesmíru, nebo kde? Mimo tento vesmír? Budeme existovat jen v nějaké nehmotné myšlence? Nehmotné formě? A proč? Jaký by to mělo smysl? K čemu by to bylo dobré? Tak daleko už tito esoterici nejsou schopni myslet. Jen papouškují něčí slova, která jsou pro náš rozum tak líbivá a lákavá. Jak si náš rozum představuje, že to bude, že bude vědět. Díky krystalickému tělu. Proč ne díky plechovému, dřevěnému, nebo diamantovému tělu? Diamant je také utvořen z mřížky, je krystalický.

No ano, slovo krystalické zní daleko tajemněji a duchovněji. Představa našeho rozumu o tom, co to asi je a jak to vypadá. Jak náš rozum bude naprosto stejný, jako duše. Bude vše vědět. No, k čemu bychom ho tedy vlastně potřebovali, že? Když můžeme vše vědět i bez něj?


A jsme opět na začátku.

Proč máme hmotná těla?

No to pro to, aby naše duše mohla skrze hmotu ve hmotě jednat, konat, tvořit, cítit a zažívat, prožívat. Poznávat, ochutnávat, cítit skrze tělo a lidské, tělesné smysly a rozum radost, smutek, bolest, uvědomování si, co to rozumově znamená žít, právě skrze toto hmotné tělo.


Žádáme a prosíme Boha o sílu. A Bůh nám dává do cesty překážky, aby nás udělaly silnějšími

Žádáme a prosíme Boha o moudrost. A bůh nám dává problémy, kterým máme porozumět a vyřešit je.

Žádáme a prosíme boha o kuráž. A bůh nám dává nebezpečí, které máme překonat.

Žádáme a prosíme boha o pomoc. A bůh nám dává přátele, kteří nám nastaví zrcadlo pravdy.

Žádáme a prosíme boha o lásku. A bůh nám dává lidi s problémy, které máme pochopit a nesoudit. Kterým máme pomoci skrze lásku v sobě.

Naše prosby a tužby jsou vždy vyslyšeny.                                                                                                                                    ZOHRAN