Čištění rodové linie.

14.03.2024

Máme a je potřeba čistit si svou rodovou linii, jak mám říkají všichni ezoterici, nebo ne?

Máme uctívat své předky, žádat je a spoléhat se na jejich pomoc a rady?

Začnu naprosto odjinud.

Představte si sebe sama jako prázdnou nádobu, nebo rybníček, do kterého přitéká čistá a průzračná, živá voda/životní síla a životní energie. A my tu nádobu/rybníček pomalu zaplňujeme vším možným. Myšlenkami, negativními emocemi, strachy, bolestí, vzpomínkami, touhami, trápením … Vše toto se pomalu usazuje a stává se z toho hnijící a zapáchající bahno, které ucpe přívod čisté vody/životní energie a z bahna pak může vzniknout nemoc. A náš partner je na tom naprosto stejně. Má svůj vlastní rybníček naplněný svým vlastním bahýnkem. Občas my mrskneme své bahno po něm a on nám zase vrátí to své. A mezi tím si doplníme své vlastní bahno o zlost a nenávist.

Aby to nebylo tak jednoduché, ten náš vlastní rybníček je propojen se všemi rybníčky našich rodičů, která jsou naplněná bahnem a oni zase se svými rodiči a tak dále. Mimo to je náš rybníček ještě propojen s rybníčky našich minulých já, naplněných bahnem.

Takže do našeho rybníčku dáváme my sami své vlastní bahno a zároveň do něj přitéká bahno od partnera, od vašich minulých já a od všech lidí z vaší rodové linie. A že jich je, že?

A vy se jednoho dne rozhodnete, že už toho máte dost a začnete na sobě pracovat. Začnete ten svůj rybníček čistit od bahna.

Naberete bahno do kyblíčku a vynesete ho na pole. Jenže, co vynesete, se automaticky doplní od těch ostatních. Protože jste s nimi propojeni energetickým kanálem. To, že jsou mrtví, neznamená, že dál nedělají a netvoří to samé, co za života. Stále mají zlost, nenávidí, závidí a plní si svůj rybníček po okraj a k vám, do vašeho rybníčka se hrne bahno ze všech stran. Takže lítáte sem a tam, čistíte a je vám to houby platné. A to se ještě naivně domníváte, že se díky vám automaticky vyčistí rybník vašeho partnera, aniž by on pro to cokoliv udělal.

Jak chcete svůj rybníček vyčistit, když vám do něj přitéká neustále a nepřetržitě bahno od všech? Jak chcete vyčistit všechny rybníčky všech lidí ve své rodové linii? Vždyť je to nemožné. Je to naivní představa rozumu, jak jim pomůžete. Stejně naivní představa, jako že se díky vám vyčistí automaticky rybníček vašeho partnera. Tomu doopravdy věříte? Že vy budete makat, dřít se a on bude jenom sedět a čekat, až budete mít rybníček čistý a podělíte se s ním o svou čistou vodu, kterou on okamžitě zkalí a učiní jí neživou?

Co s tím? Jak si správně vyčistit svou nádobu/svůj vlastní rybníček od bahna?

No, pěkně si vyhrneme rukávy, obujeme si holínky, někdo bude potřebovat skafandr, vezmeme si síto, vlezeme do rybníčku a pustíme se do práce. Hezky ručně.

Ovšem, nejdříve, než začneme, požádáme bezpodmínečnou lásku, aby uzavřela přítok od všech z naší rodové linie a přítok od našeho partnera. Tedy aby přerušila kanál/energetické napojení na ně. Potřebujeme uzavřít ten přítok bahna, které není naše.

Pak nabereme bahno a prohlédneme si ho, komu patří. Bahno od partnera dáme na 1 hromadu. Bahno od lidí z rodové linie dáme na 2 hromadu. Bahno od svých minulých já dáme na 3 hromadu a na 4 hromadu dáme své vlastní bahno. A pak začneme řešit ty jednotlivé hromady.

Nejdříve vyřešíme 1 a 2 hromadu. Požádáme bezpodmínečnou lásku, aby toto bahno vrátila tam, kam patří, tomu, komu patří.

Proč? Protože vy s nimi nemáte naprosto nic společného. To byl jejich život a ne váš. Každý z nich je odpovědný sám za sebe a za svůj vlastní život i za to, kde jsou po své smrti. Pouze oni sami, každý sám za sebe si musí vyčistit svůj vlastní rybníček. Je to stejné, jako byste chtěli, aby za váš život převzala odpovědnost vaše dcera/váš syn a vyřešili za vás vaše problémy.

Pak začneme řešit 3 hromadu bahna. Jakým způsobem, proč a čím nás naše minulá já ovlivňují. Co máme společného. Snažíme se o to, aby si odpustili a odešli do světla.

Zároveň s tím, průběžně v návaznosti na řešení našich minulých já řešíme 4 hromadu, naše vlastní bahno. Vždy si ho prohlédneme, z čeho všeho je utvořeno a pak ho rozpustíme, propustíme. To znamená, že si vše, co v tom bahnu je a z čeho je utvořeno odpustíme z lásky k sobě. Bahno se díky tomu přemění na lásku a moudrost.

Pak už je pouze a jenom na nás, čím si budeme vědomě znečišťovat svůj rybníček a jak si ho budeme udržovat čistý. Jak často budeme měnit vzniklé bahno na lásku a moudrost.

Ještě se vrátím k té úctě vůči předkům.

Já osobně je neznám. Znám pouze své rodiče a prarodiče. Nevím, kým, čím byli mí předci, jaké národnosti a vyznání. Nevím, jak žili a co udělali. Komu ublížili, koho zabili nebo okradli. Zda byli dobrými, nebo špatnými a zlými lidmi. Zda utýrali své děti, prodali je do otroctví, prodávali do nevěstinců, mlátili své ženy, vraždili ve jménu víry, dělali pokusy na lidech …

Takže za co je mám uctívat, když o nich nic nevím? Žádat je o radu a pomoc? A ještě jim pomáhat a čistit jejich nádobu/rybník od bahna?

Protože všichni ti, co byli dobrými a laskavými lidmi jsou ve světle. Už nejsou lidmi, ale láskou. Jsou součástí lásky, Boha. Nemají jako láska potřebu vám pomáhat a říkat vám, co máte dělat.

Takže vy ve skutečnosti uctíváte a obracíte se na ty, co zde trčí a z nějakého důvodu nemohou odejít. Na ty, co udělali něco moc špatného, nebo na ty, které zde drží jejich negativní emoce. A po těch chcete, aby vám pomohli, když neumí pomoci sami sobě? Na ty, co žijí dál ve svých vzpomínkách a odmítají se zabývat svým vlastním bahnem?

Já chápu, že to zní pro náš rozum velice vznešeně, když někdo řekne, že máme ctít a uctívat naše předky. Ale za co? Že byli, že existovali?

Uctěte raději sami sebe tím, že se začnete mít rádi. Tím, skrze sebe a své konání vzdáte úctu svým předkům. Těm dobrým, co to dokázali a vy se k nim po své smrti přidáte. A ne, že budete uctívat kdejakého povaleče a vraha.