Ďábel.

21.05.2022

Dnes další článek o něčem, co se stejně špatně vysvětluje, jako pojem bůh. Budeme si povídat o protikladu boha - bezpodmínečné lásky, o ďáblu - zlu.

Obecně je to opět pouze a jenom energie, která je vytvořena lidskou, hmotnou podstatou. Naší existencí v tomto světě skrze tělo a mysl. Tedy lidským cítěním, lidským myšlením, lidskými emocemi, vzpomínkami a energiemi, které se k nám vrací jako bumerang. A tyto energie nám buď dělají dobře, nebo nám naopak ubližují a způsobují bolest.

I zde, jako v případě boha si náš rozum nedokáže představit, že je to jen energie, která dělá jen to, co má. Oproti bohu je tato energie vytvořena pouze a jenom člověkem, lidskou myslí. Naším lidským projevem skrze myšlenky a činy. I zde, aby si náš rozum dokázal představit zlo, dal mu název a podobu.

Tato energie postrádá to, co má bezpodmínečná láska. Není v ní rovina, klid. Není v ní světlo, láska. Tato energie neví, nezná, co je to láska. Ona pracuje pouze na základě lidského rozumu a jeho představ o tom, co je to láska. Co je dobro a zlo. Co je dobře, co špatně.

Tato energie slouží k tomu, abychom si uvědomili, na co myslíme. Proč něco chceme. Proč se něčeho bojíme. Kdo v nás to chce. Kdo v nás po tom touží. Láska? Duše? Nebo náš rozum. Není zde od toho, aby nás trestala. Ona pouze dělá svou práci. Vrací se k nám taková, naprosto stejná, jakou jsme my sami vytvořili a vypustili do prostoru. Tato energie automaticky reaguje na naše myšlenky, pocity a emoce.

Ona je vlastně součástí boha - bezpodmínečné lásky. Ale v něm je nečinná, jen jako záporná protiváha všeho. Je v naprostém klidu vůči všemu. Ovšem, když je tato rovnováha, tento klid narušen lidskou myslí a činností, tedy v prostoru se objeví negativní energie vytvořená člověkem, stane se to, že tato negativní energie narazí na tento klid, energii rovnováhy, jako na stěnu, která ji nepustí dál. Od ní se odrazí a skrze energii spravedlnosti je navrácena zpět tam, odkud přišla.

Ovšem to není vše. Mezi tím, kdy jsme my sami vytvořili tuto negativní energii a tím, kdy se odrazí od rovnováhy, tyto negativní energie putují prostorem a dělají to, pro co byly námi vytvořeny. Ovlivnit, zastrašit, ponížit, vydírat, ovládnout, zmanipulovat, obelhat, okrást ..... Spojí se a propojí se s druhými lidmi, na které byla tato naše negativní energie nasměrována. S jejich myšlenkami, jejich emocemi, jejich energií, .... Ovlivní je a oni také vytvoří podobné negativní energie jako vy, které nasměrují jak k vám, tak do prostoru a vůči jiným lidem. Negativní energie tak roste a nabývá na síle. Odrazí se od bezpodmínečné lásky a opět projde všemi, kdo ji vytvořili. Ti, protože se díky tomu necítí dobře, vytvoří zase další negativní energii. Nakonec se vše vrátí zpět k vám, v daleko silnější podobě. Některé negativní energie zafungují okamžitě a některé až po delší době, kdy už si nevzpomínáme, že jsme něco udělali.

Takto funguje a pracuje negativní energie, které jsme dali název ďábel.

Je potřeba si uvědomit, že tato energie se neřídí žádnými lidskými ani božími pravidly. Řídí se lidským, rozumovým chtěním a lidskou vůlí. Co po ní chcete, to udělá. Proč ne? Ovšem, je potřeba si uvědomit, že tato energie nezná lásku. Nezná slitování. Je pouze a jenom negativní, s nábojem ničit. A jako taková se k vám vždy vrátí. Není možné s ní smlouvat a ukecat ji. Že vám bude sloužit. Ona neslouží nikomu. Pouze sama sobě, svému účelu, pro který byla vytvořena a udělá naprosto vše, aby byla a existovala. Má za úkol nám ukázat, jak, na co a proč na to myslíme. Zda se v té chvíli máme rádi, nebo naopak.

Tato energie je naší součástí stejně jako bůh. Bůh je součástí naší duše a ďábel je součástí našeho těla, rozumu a ega. A naším úkolem je poznat, jak skrze nás tato energie funguje. Jakých našich myšlenek, motivů, strachů a emocí využívá ke své existenci. V podstatě lze říci, že když myslíme, sami se sebou mluvíme, tak v nás, skrze nás mluví tato negativní energie, která se zhmotní do našeho hlasu, pocitu, strachu, myšlenky a emoce. Vemlouvá se, slibuje, jak to vše vyřešíte, jak si budete vědět rady, jak vás z toho rozumově dostane. Ovšem, tato energie nedělá nic jen tak, zadarmo. Vždy za její pomoc něčím zaplatíte. Vždy vás o něco připraví. Zamezí vám k tomu přístup, tak dlouho, dokud jí budete naslouchat a věřit jí.

Tato negativní energie používá polopravdy. Může vám říci pravdu, ale také vám může lhát. Nebo vám řekne, ukáže pouze část pravdy, jen to pěkné a to ostatní vám neukáže. A aby si vás tato negativní energie udržela a mohla vás ovládat a manipulovat s vámi, využívat vás a mít z vás prospěch, využije k tomu cokoliv. Třeba váš strach z trestu, vinu, strach z bolesti, ze ztráty, ze smrti, ....

Lidé si neuvědomují, že této negativní energii, ďáblu podávají dobrovolně ruku skoro každou chvíli.

Jak to?

Tou pomyslnou rukou jsou naše přání a touhy. Když po něčem toužíme, na něčem lpíme. O něco se bojíme. Chceme mít něco, co nám není dáno. Dáváme sliby bohu něco za něco. Bůh nekupčí s láskou. Buď je vám to dáno, nebo není. Ten, kdo se tohoto slibu chytne, je ďábel. Ten vám ten slib splní. Ovšem, bude po vás chtít, abyste svůj slib, to něco dodrželi. Ne hned. Ale ve chvíli, kdy se vám to už nebude hodit, líbit. Prostě vám to, co jste slíbili, sebere jako platbu za jeho službu. On si pěkně počká, až se váš dluh navrší a bude mu stát za to. Protože tato negativní energie umí to samé, co Bůh. Umí dělat, činit a konat zázraky. Ovšem je to vždy něco za něco. Tato energie chce vždy vrátit zpět to, co vám dala. Toto je něco, co po vás nikdy Bůh nebude chtít. Nechce po vás nic na oplátku. Buď vám to dá, učiní zázrak, protože to tak má být, nebo ne.

Jak vidíte, tato negativní energie má svou důležitou roli a úkol ve vývoji člověka. Bez ní bychom nepoznali a nenaučili se, co nám ubližuje. Bez ní bychom si nebyli schopni uvědomit, co je to láska, co je Bůh. Bez ní bychom se nedokázali rozhodnout skrze rozum a vůli. Tato energie má stejně důležitou úlohu v našem vývoji, jako Bůh. Dá se říci, že je tou hybnou silou, která nás posouvá kupředu, k bezpodmínečné lásce a to skrze bolest. Jen díky bolesti si můžeme uvědomit, že děláme něco špatně a změnit to.

Jediné, co tuto negativní energii dokáže zastavit a změnit, je rovina, bezpodmínečná láska.

Máte podobné zkušenosti? Podělte se s námi o ně..

Psát k tomuto článku prostřednictvím 'Facebook" stránky můžete zde