HOMEOPATIKA a BYLINKY.

16.06.2022

Nejdříve se podíváme na bylinky.

Říká se, že na každou nemoc existuje bylinka. Ano, je to tak. Ovšem má to jeden háček. Nebo spíše více háčků.

Jde opět o osud, plán duše, zda se dotyčný má uzdravit, či nikoliv.

A také o to, že dva lidé se stejnou nemocí budou na jednu a tu samou bylinu reagovat odlišně. Jednomu pomůže a druhému nikoliv. Protože nejsme vyrobeni přes kopírák.

Můžeme mít nemoc vrozenou, danou už při svém narození jako zkušenost, kterou si máme v tomto životě projít a s tou bohužel nic nenaděláme. Není ji možné vyléčit.

Další důležitou věcí je genom, tedy rod - národ - rasa a země, do které jsme se narodili. Je obrovský rozdíl mezi černochem, asiatem a bělochem. Můžete namítnout, že člověk je člověk a je naprosto jedno, jaké rasy je.

Na to vám odpovím velice jednoduše. Kůň je a vždy byl kůň. Tak proč tažný kůň nemůže běhat dostihy a dostihový kůň tahat klády v lese? Má svou unikátní genetickou výbavu - rod, která ho odlišuje od ostatních koňů.

To samé platí i pro člověka.

Víte například, že černoch nemůže darovat orgán bělochovi? Proč asi? Když jsme stejní. Zda to lze naopak a proč tomu tak je, to nevím.

Jde o to, ke které základní rase genericky patříme a kde žijeme. Každá rasa se vyvíjela individuálně v závislosti na podnebí, rostlinstvu a živočiších tam žijících. Tedy se fyzicky vyvíjela a přizpůsobovala tamním podmínkám, aby mohla přežít tam, kde žije. Horku, vlhku, nedostatku vody, nebo naopak, tamním virům, parazitům a nemocem. S tím neoddělitelně souvisí i byliny, které v té krajině rostou. Mají jiné energetické složení, které přesně odpovídá potřebám tamních lidí. Je vázáno na složení půdy, která je energeticky spojena s lidmi, kteří tam žijí. Tak jako se vyvíjel člověk jako rasa, aby přežil, vyvíjeli se i rostliny a jejich léčebné účinky vzhledem k této konkrétní rase. Ono je to totiž vše navzájem energeticky provázané.

Například Heřmánek. No, Heřmánek je stále a jenom Heřmánek. Jenže? Heřmánek vypěstovaný v oblasti, kde je hodně slunce a dobrá, úrodná půda, tedy dejme tomu v Asii, má sice stejné léčivé účinky, jako ten náš, ale pracuje naprosto jinak. Velice rychle vyrostl a nepotřebuje sílu k tomu, aby přežil. Má ideální podmínky pro svůj růst. Nestrádá. Nemusí bojovat o přežití. Jeho léčivá látka se velice rychle uvolní a rychle vyčerpá. Nemá dlouhodobé trvání. Je to pro to, že pro tyto lidi je tento způsob nejúčinnější.

Oproti tomu Heřmánek, vypěstovaný u nás, v našem podnebí a naší chudé půdě na živiny, musí být velice odolný a houževnatý, aby přežil. Jeho léčivá látka se uvolňuje pomalu a působí dlouhodobě, tak, jak to potřebuje naše bílá rasa vzhledem k našemu podnebí. I naše bylinky se vyvíjely spolu s námi, aby nám mohli co nejlépe posloužit.

Na základě tohoto si dovolím tvrdit, že cizokrajné byliny pomáhají těm, kteří jsou s nimi spjati skrze půdu a rasu. Jejich jim a naše nám. Určitě existují výjimky, ale já zde mluvíme o obecném, základním a hlavním fungování bylin dle toho, kde rostou a kdo, jaká rasa tam žije a je s nimi energeticky propojena.

Tak jako některá naše bylina nemusí pomoci asiatovi či Indovi, tak jejich bylina nemusí pomoci nám. Protože naše i jejich těla mají odlišnou energii, která nemusí souznít a spolupracovat s energií byliny. Může to být přesně naopak, může nám ublížit.

Není dobré používat bylinky hlava nehlava. Že když zabrala jednomu, musí zákonitě zabrat i u nás. NEMUSÍ.

Existují lidé, co mají dar si nacítit léčivou sílu bylinky a její účinek, co udělá v těle.


Homeopatika. Co to je?

Jsou to takové malé kuličky, kapsle, které uvnitř skrývají léčivé energie různých bylin a nerostů - informace. Tato kulička může obsahovat vícero substancí, kombinací z různých druhů bylin, nerostů a informací v nich obsažených. Ty pak dohromady spolupracují a vytváří konkrétní, unikátní energii s konkrétní informací, co má v těle hledat a co s tím má udělat.

Jak homeopatika pracují?

Uvedu jeden příklad. Určitě všichni znáte chlamydie. Jsou to taková malá, mikroskopická zvířátka, která různě putují v těle, mohou být kdekoliv a vytváří kolonie. Mohou být v uzlinách, lymfatickém systému, v orgánech, ve svalech a dokonce i v hlavě. Jsou velice vynalézavé. Umí se totiž vydávat za různé bakterie, na které vám pak doktor předepíše léky. Bohužel, ty vám nepomohou. Protože nemají jak, když je to jen kamufláž. Antibiotika na ně totiž neplatí. A pokud se jim někde nelíbí, přestěhují se klidně jinam.

Tyto kolonie nám pak v těle ubližují tím, co vylučují toxin, který narušuje správné fungování ostatních orgánů. Při správné kombinaci, složení homeopatik jeho energie hledá tyto kolonie a zamezuje jim se rozutíkat jinam. Tak nějak je obklíčí a vyhladoví. Postupně jim ubírá prostor k jejich životu tím, že jim nechutná jeho energie okolo nich. Nemají co jíst a nemohou utéct. Postupně sami umřou. Je to jediný způsob, jak se chlamydií nadobro zbavit. Bohužel, trvá to půl roku, někdy i rok, než jsou všechny nalezeny a zneškodněny, protože jsou velice odolné. Není možné je zničit všechny najednou. Toto je jeden příklad, jak pracují homeopatika.

Další jejich využití je v případech, že máte zdravotní potíže, ale veškeré lékařské vyšetření je negativní. Bolí vás ruka. Stále vám otéká a vy s ní nemůžete hnout. Dávné zranění z minulého života. Nebo máte ustavičné bolesti žaludku a horečky. Opět, dávná minulost, kdy jsme zemřeli na zranění a sepsi, otravu krve. Přitom vyšetření je negativní. Natékají vám uzliny a při tom k tomu není důvod. Nikdo si s vámi neví rady a jste označeni za hypochondra.

Zde nastupují homeopatika, která také umí pracovat pouze se samotnou informací, vzpomínkou na nemoc, uloženou v těle. Tedy v buňce. Říká se tomu buněčná paměť. Je to v podstatě vzpomínka, otisk nemoci se vším, co s ní souviselo a to se nám projevuje teď a tady, naprosto stejné, identické příznaky jako kdysi, aniž bychom byli nemocní. Mnohým to bude připadat bláznivé, jako sci fi. Ovšem pro lidi, jako jsem já, co vidíme a vnímáme energie, je to něco samozřejmého, co skutečně je a existuje.

Problém je, že lidé neví a nerozumí tomu, jak homeopatika pracují. Myslí si, že fungují stejně, jako prášky. Homeopatika vytahují na povrch buněčnou paměť. Až když je vytažena, může si s ní tělo poradit svými vlastními nástroji.

Můžete mít v buněčné paměti uloženou vzpomínku třeba na herpes, pásový opar, který vám způsobuje problém, ale vyšetření je negativní. Po viru není ani památky. On pouze existuje jako paměť buněk, vzpomínka z minulosti a stále energeticky působí jako skutečná nemoc.

Homeopatika udělají to, že tuto vzpomínku vytáhnou a ona se zhmotní, projeví na hmotné úrovni a tělo spolu s homeopatiky tuto nemoc vyléčí. Jednoduše řečeno homeopatika pracují s informací, která není hmotná a tu zhmotní.

Pomáhají jak lidem, tak i zvířatům. Jen to trvá a je potřeba trpělivosti.

Homeopatika také pracují, léčí a ovlivňují psychiku a emoce. Při užívání homeopatik je naprosto běžné, že se nám změní nálada. Homeopatika vytahují na povrch nežádoucí, negativní emoce, aby i ony mohly být očištěny. Takový člověk může být více podrážděný, nevrlý, hádavý, vznětlivý, vztahovačný....

Je naprosto běžné, že je lidem po užívání homeopatik zle. Opět se projeví ta konkrétní nemoc z minulosti a vy ji znovu máte, ale už není tak agresivní a nebezpečná a po určité době odezní a v těle už není záznam, paměť, vzpomínka buněk je vyčištěna.

Homeopatika se nesmí dotknout kovu. Proto se používá plastový kalíšek nebo lžička.

I zde platí, že je důležité vyhledat někoho, kdo umí nalézt skutečnou příčinu toho, co vám způsobuje problémy a rozumí homeopatii. Umí sestavit správnou kombinaci homeopatika.

Placebo to rozhodně není, když zabírá i na zvířata, která nemyslí, nepřemýšlí o tom, zda zaberou, či nezaberou.

Tímto způsobem není možné řešit duševní poruchy a deprese. Deprese je neschopnost těla vyrábět hormon štěstí. Ten je potřeba nahradit chemicky, prášky.

Máte podobné zkušenosti? Podělte se s námi o ně..

Psát k tomuto článku prostřednictvím 'Facebook" stránky můžete zde