KARMA. Co to je?

08.06.2022

Dnes opět jedno téma, jeden název, který se v současné době objevuje a lidé si ho vysvětlují po svém. Vlastně mu vůbec nerozumí. Jen se domnívají, myslí si, že ví co to je a jak to funguje.

Za prvé, karma není trest. Proč? Protože energie bezpodmínečné lásky nezná pojem trest. Nezná pojem dobro - zlo, dobře - špatně. Tyto pojmy jsou založeny na lidském cítění, prožitku, zda se cítíme v pohodě, nebo naopak. Zda se náš rozum cítí být v bezpečí.

Karma je osud - plán událostí, který si naše duše naplánovala pro každou svou lidskou existenci.

Co chce jako člověk zažít, prožít, tedy s čím chce mít zkušenost. Co se chce naučit, v čem se chce jako člověk zdokonalit, co chce poznat, co chce napravit, co je potřeba odžít v rámci rovnováhy atd..

Je dáno, kdy a jak zemřete. Je dáno, zda budete chudí či bohatí. Je dáno, zda budete zdraví, či nemocní i to, zda se uzdravíte. Zda budete mít talent a na co. Stejně jako tělesná schránka, krása, ošklivost, odlišnost, hendikep, postižení tělesné či mentální ....

Aby se tento plán duše mohl naplnit, naplánuje si duše národ a zemi, do které se narodí. K tomu takové rodiče, kteří svou DNA, výchovou, názory a svou vlastní karmou, toto vše, plán duše umožní naplnit. Dále lásky, partnery, děti ...

Vše je připraveno a domluveno s ostatními dušemi, které se budou na našem životě podílet, vstoupí nám do života a i ony si budou naplňovat a odžívat svůj vlastní plán - karmu zase ve spolupráci s námi.

K tomu si ještě duše naplánuje různé pomůcky v podobě jedinečných schopností, které jí mají pomoci nalézt pravdu o tom, co se děje a proč se to děje.

Tento plán duše, karma čerpá z minulosti, z našich minulých existencí. Promítá se do ní i to, co jsme udělali druhým a to samé pak zažíváme v některém svém lidském životě, abychom poznali, jak těmto lidem bylo, jak se cítili.

V podstatě se dá říci, že karma, nebo chcete li náš osud - plán jednoho našeho života je už dopředu dán a naplánován naší duší před naším narozením. Je to něco, co náš lidský rozum nechápe a odmítá to. Je na mě, co JÁ udělám, kdy to JÁ udělám a jak to JÁ udělám. Vždyť mám svobodnou vůli. JÁ rozhoduji o svém životě, ne nějaká karma nebo duše.

Ano, máme svobodnou vůli. Ale její úkol a funkce, jak pracuje, je opět špatně vysvětlována a chápána.

Vůle, co to je?

Vůle je něco, co ani nevnímáme, že je to vůle. Bez vůle, pokynu skrze myšlenku rozumu bychom neudělali ani krok. Je to nepřetržitý řetězec po sobě jdoucích jednotlivých vůlí, pokynů skrze rozum, co má tělo udělat. Je to něco automatického, co vůbec nevnímáme.

A pak zde máme vůli, rozhodnutí, které je pro nás důležité vzhledem k budoucnosti, jak se bude náš život vyvíjet dál.

Vysvětlím to na jednoduchém příkladu.

Duše si naplánuje, že v tomto životě se jí objeví mnoho nevyřešených a nepochopených problémů z minulosti a ona je vyřeší. Aby je mohla vyřešit, naplánuje si k tomu takové schopnosti a situace, které jí v tom pomohou. Tedy své vlastní nástroje, kterým bude rozumět a umět s nimi zacházet pouze ona. Jenže, tím to končí.

Po narození nad námi přebírá kontrolu rozum. To, co si duše naplánovala je schováno, zapomenuto, nic o tom nevíme. Nemáme k tomu přístup. Máme sice schopnosti, ale nemáme moudrost duše, abychom jim správně rozuměli a uměli je správně používat. To se musíme naučit. Duše nám pouze posílá určitá vodítka, ale nemůže našemu rozumu nakazovat a přikazovat, co má dělat, jak má myslet, na co má myslet a jak, pro co se má rozhodnout.

Takže, máte schopnosti, nic víc. Nevíte, proč a k čemu je máte. Něco vidíte, něco slyšíte, něco cítíte. Ale to je tak vše. Nevíte, co to je, nevíte, odkud to je, nevíte, proč to tu je, kdo to vytvořil a proč. Kdo vám to ukazuje, kdo vám to posílá, na co vás to chce upozornit. Chce vám to pomoci, nebo ublížit? Toto vše je potřeba se nejdříve naučit.

A zde přichází na řadu ta svobodná vůle, rozhodnutí, co uděláte, jak tyto schopnosti využijete směrem do budoucna.

Pro sebe?

Pro svůj růst? Pro práci sama na sobě? Pro hledání odpovědí, pochopení sebe sama, nalezení pravdy, své vlastní moudrosti? Pro vyřešení svých problémů, bolestí, nemocí, teď a tady a zároveň minulosti? Tedy nevědomky se vydáte cestou, která je zároveň plánem vaší duše.

Nebo se je rozhodnete použít úplně jiným způsobem.

Použijete své schopnosti k zachraňování druhých.

Sice vlastně nic neumíte, protože schopnosti sami o sobě nezaručují, že jim rozumíte a umíte je správně používat, ale to nevadí. V tuto chvíli jste se vy sami, dobrovolně rozhodli pro úplně jinou cestu, která NENÍ CESTOU k vašemu poznání vás samých, k pochopení vás samých, k vaší pravdě, k vyřešení vašich problémů a k nalezení vaší moudrosti, která se skládá z vašich životů, prožitků a zkušeností.

V tuto chvíli jste se rozhodli vystavět svou modrost na, skrze zkušenosti druhých. Bohužel, jsou to jejich zkušenosti, ne vaše, tudíž se zde nedá mluvit o moudrosti. Žádná totiž v tuto chvíli není. Zkušenosti jsou nesdílitelné a nepřenosné. Pokud to není vaše zkušenost, nelze ji pochopit a vyřešit.  Místo svých vlastních problémů začnete řešit problémy druhých v domění, že skrze ně vyřešíte ty své.

Takto funguje svobodná vůle.

Našemu rozumu naše rozhodnutí může připadat z pohledu krátké budoucnosti jako to nejlepší pro nás, ale skutečnost a pravda může být naprosto jiná.


Karma je velice jednoduchá. Je to akce a reakce. To, co vydáte, vypustíte do okolí, myšlenky, emoce, činy a záměr, proč to děláte a co tím chcete docílit, zákonitě vytváří energie, které působí a ovlivňují ty, na které jsou nasměrovány. Tím vzniká zpětně reakce na vás a dále na ostatní lidi, kteří jsou okolo. V podstatě to, co jste začali se šíří prostorem geometrickou řadou a také geometricky získává na síle a intenzitě.

Vždy jde o motiv, úmysl, proč to děláme. Co si tím plníme, nahrazujeme či kompenzujeme. Co si myslíme, že za to dostaneme zpět. O čem si myslíme, že když nám to ten druhý dá, udělá nás to šťastnými. Úctu? Lásku? Soucit? Uznání? Hodnotu? Obdiv? Nesmrtelnost? Pochvalu od Boha? Záchranu?

Někde v prostoru, který nevidíme, tyto energie narazí na energii bezpodmínečné lásky, která je v naprosté rovině vůči všemu. Pro ni není a neexistuje lidské dělení na dobře a špatně. Zde se pouze vyrovnává záporný a kladný náboj do neutrality, do nuly. Tato rovina je vlastně Bůh - bezpodmínečná láska, naše vědomí a naše vyšší já. Aby tato energie mohla zůstat tím, čím je, neutrální, v rovině, vše, co ji vychyluje je opět navráceno zpět tam, odkud to přišlo skrze energii rovnováhy a spravedlnosti. Ne lidské. Ne rozumové.

Na základě těchto energií se pak v lidské, hmotné rovině tyto navrácené energie manifestují skrze život, prožitek, události a lidskou spravedlnost.

Jsou energie, které se k nám vracejí ihned a my je pocítíme okamžitě, nebo se k nám vracejí za delší čas. Záleží na tom, kolik lidí a jakým způsobem tyto energie ovlivnily druhé a co způsobily, co díky nim vše vzniklo.

Je to v podstatě nekonečný proces, kdy ani jeden z těch, co se toho účastní, nebo jsou tím ovlivněni, nechtějí ustoupit a lpí na své pravdě a své pomstě, odplatě, křivdě a bezpráví.

Karma je v podstatě velice jednoduchá. Co není bezpodmínečná láska, to vše se k vám spravedlivě vrátí v trojnásobné síle a intenzitě skrze jiného člověka.

Kradeš? Budeš okraden. Lžeš? Budeš obelháván. Manipuluješ? Bude s tebou manipulováno. Chceš někoho ovládat? Budeš ty sám ovládán druhým. Manipuluješ s druhými? Bude s tebou manipulováno. Vše v rámci vyrovnání energií. Aby člověk poznal a zažil, jaké to je, mít moc nad druhými lidmi a také poznal a zažil, jaké to je být na té druhé straně, kdy nad ním má moc někdo jiný. Jde o zkušenost a poznání obou poloh, obou rovin, abychom věděli a poznali na vlastní kůži, co tomu druhému působíme.

To samé platí i o energii bezpodmínečné lásky. Že něco uděláme jen tak, spontánně, aniž bychom dopředu spekulovali, co z toho budeme mít. Bohužel člověk tyto druhé energie, které se k němu vracejí skrze druhé nevidí, a mnohdy si jich ani nevšimne, protože mu připadají příliš obyčejné. Nejsou totiž tak vzletné a povznášející, jak si to náš rozum představuje, že mají být.

Bohužel, mnoho lidí si myslí, že se jich karma netýká.

Teď je teď a co bude? To se mě netýká. Já, jako ten někdo teď to nebudu cítit, protože už nebudu. Ano, sice má pravdu. Bude někým jiným. O to to bude horší v tom, že bude zažívat něco, co mu bude ubližovat a jemu to nebude dávat smysl. Nebude vědět, nebude chápat, proč se mu to děje. Proč mu někdo ubližuje. Proč? Proč je někdo zlý? Proč je tak krutý? Kde se bere to zlo v člověku?

No on ten někdo pouze naplňuje karmu a vyrovnává energie, které jsme vytvořili v minulém životě a říkali si, vždyť o nic nejde. Už si to nebudu pamatovat. Tak co mi je po tom, kým budu a co dělám teď?

Toto je moji milí KARMA. Ať se vám to líbí, nebo ne. Jde o to, zda si to uvědomíte a nebude vám naprosto lhostejné, jak žijete, myslíte a jednáte teď. Jak a jaký další, příští život díky tomu prožijete.

Stále si myslíte, že toto, karmu, to znamená vaše minulá já a jejich jednání, myšlenky, motivy, emoce a rozhodnutí, tak jako vše, co to způsobilo druhým, vám může zrušit či očistit, vyčistit a vynulovat nějaký esoterik?

Nebuďte naivní. To můžete udělat pouze vy sami díky pochopení své minulosti. Kým jste byli. Jak jste žili, jak jste mysleli, co jste udělali špatně, komu jste ublížili. A pouze ten někdo, kým jste byli, může přerušit karmickou nit mezi ním a vámi. Jen on. Že si uvědomí, čím je a odpustí jak sobě, tak druhým. Požádá za odpuštění ty, kterým ublížil. Vzdá se lidského a stane se tím, čím je, láskou.

Tito esoterici vám řeknou jen to, co chcete slyšet. Že vám vyčistí karmu. Ale jak? Čím? Svým chtěním? Nějakou mantrou? Oni ví, kolikrát jste zde už byli? Oni ví, co jste udělali? Oni ví, co se stalo? Proč se to stalo? Jaké energie jste vytvořili a jaké energie jste k tomu použili a proč? Koho jste tím ovlivnili a jak, jakým způsobem? Protože ani oni sami neví a nerozumí karmě, jak pracuje a proč tak pracuje. Copak toto vše jde zrušit a vyčistit? Jak? Že všichni lidé, kterých se to týkalo a stále týká, najednou ztratí paměť? Minulost pro všechny najednou, z ničeho nic přestane existovat? Že bůh, bezpodmínečná láska, rovnováha a spravedlnost přestanou dělat to, co mají? Že ty všechny negativní energie najednou někam zmizí? Kam?

No, milí zlatí, pokud by toto nějaký esoterik opravdu uměl, tak byste byli s prominutím v prdelce.

A víte proč? Protože byste se nic nenaučili a dělali byste stále dokola stejné chyby, které by někdo vymazal. Nejenom vám, ale skrze vás naprosto všem. Tedy správně řečeno vyčistil - vyčistil karmu bez toho, abyste pochopili skrze vlastní zkušenost, poznali a zažili na vlastní kůži odvrácenou stranu, jaké to je, když to dělá někdo vám.

Bez uvědomění si skrze život, prožitek, že to zažijeme na vlastní kůži, nikdy nemůžete pochopit, jak je druhému a co prožívá. A toto, tuto moudrost, co je špatně, která se nám manifestuje skrze bolest, vám chce někdo vyčistit, vymazat?

No, tak si ty jednotlivé lekce a zkušenosti díky takovým lidem zopakujete pěkně znovu. Tak dlouho, dokud to sami nepochopíte a sami nezměníte svůj způsob života, myšlení a jednání vůči sobě a druhým.

Zkuste si jen na malou chvíli představit, že byste žili se svou přesnou kopií ve všem a on by reagoval na vás naprosto stejně, jako vy reagujete na druhé. Asi by se vám takový člověk moc nelíbil, že? Kdyby vám nutil svou představu o štěstí. Svou představu o lásce. Svou představu o pravdě. Svou představu o spokojenosti, kráse, radosti, naplnění ......


Co je karmická minulost?

Definici slova karma známe pod pojmem: "Jak zaseješ, tak sklidíš".

Jednoduše řečeno je to naše jednání a konání - čin na základě volby - rozhodnutí, které je ovlivněno naším současným rozpoložením, emocemi, myšlenkami, vzpomínkami a strachy. To, co tento náš čin a volbu ovlivnilo nazýváme příčinou. To, co tento náš čin - volba způsobí bez ohledu na čas, nazýváme důsledek.

Karma není nic jiného, než to, že co vydáme se nám vrací zpět. Každá naše emoce, každá naše myšlenka, čin a energie. Představte si karmu jako bumerang. Jakou sílu, energii a emoci bumerangu dáme, s takovou silou, energií a emocí se k nám vrátí zpět. Při své cestě prostorem na sebe naváže energie, emoce a sílu těch, kterým jsme ublížili, nebo kterým jsme zkřížili cestu. Tito lidé udělají naprosto stejnou věc, jako my. Vypustí svůj vlastní bumerang vůči nám. Do finále dostaneme zpět vše v trojnásobné síle.
Některé energie působí, vrací se k nám okamžitě a jiné až za delší dobu. Karma jako taková nezná čas. Neřídí se lidskými zákony. Nemá za úkol nás tresta. Má za úkol srovnat a vyrovnat energie, které jsme my sami stvořili. Učí nás poznat a pochopit, proč jsem se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. Co nás k tomu rozhodnutí vedlo, jaká naše emoce nebo strach.
Máme zde tedy bumerang, karmu z minulosti - příčinu, která se k nám vrací, aby byla odžita, pochopena a energie byly srovnány. Zároveň s tím si zde vytváříme novou, budoucí karmu, bumerang, který posíláme do budoucnosti. Jen skrze poznání a pochopení minulosti - příčiny našeho jednání, chování a myšlení teď můžeme námi vyslanému bumerangu dát naprosto jinou energii. Nezatíženou minulostí. Tím můžeme karmu, kterou si tvoříme v budoucnosti, tedy náš budoucí život změnit.

                                                                                                                                           ZOHRAN

"Čím dál hledíš do minulosti, tím dál vidíš do budoucnosti."

Máte podobné zkušenosti? Podělte se s námi o ně..

Psát k tomuto článku prostřednictvím 'Facebook" stránky můžete zde