Karma

11.01.2024

Opět je to povídání o karmě, ale zase jinak, jiným způsobem.

Karma je nedílnou součástí člověka a pracuje napříč časem od našeho narození až po naši smrt bez ohledu na to, kdo jsme, kým jsme a jakém časovém úseku se nacházíme. Minulost, současnost, nebo budoucnost pro karmu neexistuje.

Je spojena s lidským konáním, jednáním, myšlením, emocemi a touhami. Tedy s tím, jakým způsobem řešíme vzniklé situace a problémy. Karmu není možné obejít, nebo se jí vyhnout.

Karma není v podstatě nic jiného než plán naší duše. 

Na základě našich předešlých životů, které jsou, existují jako nehmotný zápis v prostoru, si duše naplánuje, co chce zažít, s kým se chce potkat, co pochopit, co se chce naučit, napravit, změnit, srovnat, vyrovnat, nebo odžít. Také si naplánuje, které naše minulé já, které je zde chyceno nás bude svými myšlenkami, emocemi, strachy a postoji ovlivňovat.

Vypadá to, že už nemáme na výběr, když se narodíme. 

Ovšem, to je omyl. I přes nepřízeň osudu se můžeme změnit a začít myslet a jednat jinak. Sice svůj osud v tomto životě, který nyní žijeme nezměníme, ale změníme energie, které budou mít vliv na rozhodování a plán duše pro naši další inkarnaci. To neznamená, že se osudovým zkouškám a chybám z minulosti vyhneme. Že si duše řekne, on už něco pochopil, změnil své chování, tak už to nemusí zažít a prožít v rámci rovnováhy a vyrovnání energií.

Ne. Tak to bohužel není. 

Změní se pouze to, že ta zkouška, naše zkušenost už nebude pro nás tak brutální a nesloží nás. Tyto energie, které se k nám budou vracet budou jemnější. Nebudou na nás mít tak devastující dopad. Budeme si s tou situací vědět rady, budeme schopni ji přijmout bez boje a vztekání se a díky tomu nám ublíží minimálně. Budeme chápat, proč se nám to děje a budeme s tím smíření, budeme to přijímat, a ne s tím bojovat. Ono to takto zní velice pasivně, ale není tomu tak. To, že něco přijímáme a jsme s tím smíření je jedna věc, a co s tou situací uděláme, jak ji vyřešíme druhá. Jen nebudeme pod takovým tlakem svých emocí a rozumu, kdy právě v té chvíli děláme špatná rozhodnutí díky nepřijetí a nesmíření, která už není možné vzít zpět.

Pokud se rozhodneme uvnitř sebe pro bezpodmínečnou lásku, že toužíme a chceme poznat a zažít, kdo, čím je Bůh, naše duše tomuto našemu upřímnému přání vyjde vstříc. Udělá vše pro to, aby se tak stalo. Připraví si pro nás a naše budoucí já plán, ve kterém dostaneme k dispozici vše, co potřebujeme, aby se tak mohlo stát. Schopnosti, vědomé učitele, ale i ty falešné, knihy, filmy, symboly, sny, situace, překážky, zkoušky, mystické zážitky …

Ovšem, už není v její moci ovlivnit náš rozum a ego. Takže se klidně může stát, že sice máte nástroje k tomu, jak poznat a pocítit Boha, ale špatně je používáte a špatně je chápete. Tak se může klidně stát, že prožijete život v iluzi rozumu, že víte, kdo je Bůh, co je bezpodmínečná láska. V iluzi ega, jak je dobré a vše ví a umí. Je tím vyvoleným. Snažilo se a teď je odměněno. Je duchovní. A tak dostanete v dalším životě novou šanci.

Je potřeba si uvědomit, že duše si neplánuje jednoduchou cestu, ale tu těžkou a složitou, kdy nám do cesty vstupují překážky, které mají prověřit, jak moc upřímně to myslíme. Jak dalece věříme sami sobě a této své touze a cestě bez ohledu na čas. Zda při prvním nezdaru, překážce, tíze osudu uhneme a zvolíme útěk a únik. Zda budeme kalkulovat a licitovat, hledat způsob, jak toho dosáhnout podvodem či zkratkou. A věřte, že rozum a ego je v tomto velice dobré. Nabídne vám cokoliv. Svou vlastní víru, své vlastní pravdy a přesvědčení.

Mnoho lidí v dnešní době má možnost se posunout a poznat, pocítit, jak vypadá bezpodmínečná láska. Čím ve skutečnosti je. Bohužel tuto svou touhu a cestu chtějí uspěchat a chtějí to teď hned, za každou cenu. Bez bolesti a pochopení, kdy, kde a jak vznikla. Chtějí se jí zbavit a udělají pro to cokoliv. 

Věří, že existují techniky, lidé či bytosti, které tu jejich bolest, vlastnosti, emoce a rozumové postoje, myšlení, vzpomínky a zajeté vzorce chování odstraní/změní bez toho, aniž by se museli zabývat skutečnou pravdu o sobě. Jací ve skutečnosti jsou. Věří nesprávným lidem, ezoterikům a učitelům, kteří se považují za duchovní bytosti, že jsou duchovní. Věří každému jejich slovu a opakují jejich slova, věty a postupy.

Lidé chtějí změnu, chtějí se změnit, ale nejsou schopni pro to nic udělat. Jak se chcete změnit, když se vám nelíbí, co se s vámi děje, ale odmítáte svou vlastní vinu a účast. Odmítáte přijmout, že toto vše je pouze a jenom vaše dílo. Vaše činy, vaše rozhodnutí. Utíkáte sami před sebou a pravdou o sobě. Jak jinak vám to má bezpodmínečná láska ukázat, že děláte něco špatně? Jen skrze bolest můžete poznat a pochopit, čím si ubližujete a změnit to. Jen vy sami to můžete změnit a ne nějaký ezoterik, mág či jiná bytost. Pouze vy sami víte jak, čím si ubližujete. 

Není a neexistuje nikdo, ani žádná technika, která by vás toho mohla zbavit. Pouze vy sami a vaše upřímnost k vám samým. Pouze vaše vlastní rozhodnutí MÍT SE RÁD. Rozhodnutí, které není rozumové, z vypočítavosti, ale pramení z vašeho nitra. Milujete sebe sama jako celou bytost, kterou v tuto chvíli jste. Bytost, která je hmotná, má fyzické tělo, projevuje se skrze rozumové JÁ, ego a duši. Bytost, která nelpí na tom, čím je. Bytost, která nedělá rozdíl mezi tělem a duší. Bytost, pro kterou není důležité být duchovní, ale mít se ráda. Bytost, která není dokonalá a dělá chyby. Bytost, která se učí poznat a zažít vše, co není láska. Bytost, která si toho je vědoma a netrestá se za to.

Jak řekl jeden moudrý člověk: "Důvěřuj, ale prověřuj. Hledej, kde je pravda." 

Pokud s tím, co někdo říká a dělá, čemu vás učí nemáte již v této chvíli svou vlastní zkušenost, že to tak je a funguje, sami jste to nezažili a neprožili, nelze říci, že je to pravda. Tito lidé nečerpají ze své vlastní zkušenosti, ze své vlastní moudrosti, z minulosti. Oni opakují postupy druhého, a to pak považují za svou zkušenost, že když jim to funguje, je to pravda. Toto, co dělají je právě ta zkratka pro náš rozum. Myslí si, že ví a umí. Jejich rozum tomu uvěřil. A vůbec si v tu chvíli neuvědomují, že narazili na své cestě na duchovní překážku, obrovský balvan utvořený rozumem, který se vydává za duchovní moudrost.

A tak stojíme na místě, před tímto balvanem a vůbec o tom nevíme. Nevíme a nevidíme, co tento balvan ve skutečnosti dělá, jaký je jeho úkol a kdo ho ve skutečnosti vytvořil. Balvan, který nám ve skutečnosti promítá a dává zažít a prožít pouze naše vlastní touhy a přání ega a rozumu o tom, jak už jsme někde jinde. Někde dál, někde výš, někým jiným. Že dostáváme pouze a jenom pravdivé odpovědi. Že už na nás zlo nemůže. Nejsme schopni pochopit, že nám tyto odpovědi dává náš rozum a ego. Že slyšíme pouze to, co lahodí rozumu a egu, co jim se líbí. Jak oni chtějí, aby to bylo. Jak oni si myslí, že to je. Krásná lež převlečená za pravdu.

Nejde o to, slepě následovat, slepě opakovat, myslet si, že když to dává našemu rozumu smysl, že je to pravda, ale hledat svou vlastní pravdu, své vlastní pochopení, své vlastní nástroje a svou vlastní cestu, kterou nenajdete v rozumu, ale v bezpodmínečné lásce.

Tato láska, pokud jí bez výhrad věříte a požádáte ji vám vždy řekne a ukáže skutečnou pravdu o vás. O vašich skutečných motivech, které vás vedou a rodí v rozumu.Pravdu, kterou budete zarytě odmítat, protože se nebude líbit vašemu egu. Bude vás bolet, bude vás zraňovat. Pravdu, kterou bude vaše ego odmítat, bude vám ji vymlouvat a vyvracet. Pravdu, která bohužel nikdy nesouhlasí s tím, co si myslíte že víte a jak to chápete. Myslet totiž není vědět.

Toto je jeden způsob, kterým si čistíme energie pro své budoucí existence.


Jak a skrze co, skrze jaké energie, naše vlastnosti a postoje vzniká karma.


Prvním, čím si plníme tu pomyslnou karmickou nádobu v dospívání, je idealizace pozemských hodnot. K takovýmto idealizacím například patří:

 • Nadměrná důvěřivost v dobro ostatní lidi a ve vyšší ideály
 • Nadměrná důvěřivost v moudrost druhých, že oni ví
 • Touha po moci a potěšení z ponižování druhých
 • Touha někam, k někomu či něčemu patřit
 • Nadhodnocování peněz a mediálních hodnot
 • Vyvyšování se nad ostatní
 • Panovačnost a snaha kontrolovat okolí
 • Pohrdání druhými
 • Žárlivost
 • Přílišné zakládání si na kráse, práci, kariéře apod.
 • Očekávání "rozumného" jednání lidí (negativní emoce vznikají, když se druhým lidem snažíte vysvětlit své postoje a očekáváte od nich "rozumnou" reakci, která se nedostaví)
 • Idealizace fungování rodiny, lpění na svých hodnotách
 • Nadhodnocování cíle – člověk se může snažit o dosažení jakýchkoliv pozemských hodnot, ale při neúspěchu nesmí klesat na mysli
 • Snění, které nemá reálný základ
 • Útěk do snů a fantazií
 • Víra v neomylnost dospělých
 • Přílišný a nezdravý obdiv druhých (celebrity a známé osobnosti)
 • Touha zavděčit se a splnit, být milován

Druhým "potrubím" přitékají nesprávné postoje:

 • Nadhodnocování sebe sama
 • Nezdravá ctižádostivost
 • Zpupnost a vzdor
 • Nespokojenost se svým osudem nebo se sebou samým
 • Sebeobětování
 • Samaritánství, každého zachránit
 • Sebe trestání
 • Ponižování sebe či druhých
 • Nízká či nadměrná sebe hodnota
 • Přílišný obdiv a touha být někým jiným
 • Lenost
 • Apatie
 • Nechuť
 • Ztráta víry a naděje v zázraky, v dobrý konec
 • Fanatičnost či nezdravá zaujatost pro něco či někoho
 • Souzení, posuzování a odsuzování
 • Závislost
 • Únik od problémů skrze drogy a alkohol
 • Nezdravá kritika sebe a druhých
 • Moc
 • Manipulace
 • Ovládání
 • Neschopnost odpouštět

Třetím milníkem jsou vědomé negativní činy:

 • Výsměch
 • Pomsta
 • Vražda
 • Násilí

Čtvrtým je neplnění a nesplnění karmického úkolu.


Čištění karmy


Naše karmická nádoba se však naštěstí nejen plní, ale rovněž i čistí.

Čištění probíhá za pomoci vědomých pozitivních činů, kterými jsou:

 • sebeláska
 • sebe hodnota
 • sebeúcta
 • pokora
 • smíření
 • odpuštění

Těchto 6 vědomých, pozitivních postojů a činů vůči sama sobě i vůči druhým není možné od sebe oddělit. Jedno bez druhého nemůže správně fungovat. Všechny jsou propojeny navzájem, ovlivňují se navzájem a dohromady tvoří výslednou energii, kterou projevujeme sami sobě - MÁM SE RÁD – miluji sebe i druhé bez podmínek, tedy skrze bezpodmínečnou lásku.

Jak vidíte, není to o tom, že jsme pasivní, ale naopak. Každá tato energie pracuje a funguje na základě vzniklé situace, kdy si skrze ně a s jejich pomocí uvědomujeme, čím a jak si ubližujeme. Kdy se postavit sám za sebe, protože je to správné, z lásky a úcty k sobě a kdy nad tím mávnout rukou.


Čistí se také za pomoci našich kladných vlastností:

 • Optimismem, radostí, dobromyslností, smyslem pro humor


Třetí očistné potrubí závisí na vnějších vlivech:

 • Může to být očištění pomocí očistného rituálu nebo léčitele.
 • Tyto očisty však zpravidla mívají pouze krátkodobý účinek


Čtvrtou možností očisty je plnění karmického úkolu. Pokud člověk pracuje s láskou a řeší problémy ve vztazích nejenom v rámci rodiny, ale i vůči okolí, pak si plní svůj karmický úkol.

Jak vidíte, naše vlastní karma je neustále s námi, neustále přítomná, jen si to neuvědomujeme.