Karmické trojúhelníky.

08.01.2024

Něco málo o karmických trojúhelnících.

V numerologii pracujeme s karmickými trojúhelníky až od své pomyslné plnoletosti, zralosti.

Ta se vypočítává tak, že je zde pracováno s devítiletým cyklem x 4 = 36 a od tohoto čísla odečteme naše životní číslo. Tím dostaneme počátek, od kterého počítáme karmické trojúhelníky, které nás mají něčemu naučit.

To neznamená, že karmické trojúhelníky nepracují už od našeho narození, ode dne, kdy přijdeme na svět. Jen jim nepřikládáme takovou důležitost, jako těm po naší plnoletosti.

Pokud máte životní číslo 4, znamená to, že jste se narodili do vibrace čísla 4, které vás bude ovlivňovat až do vašeho jednoho roku, kdy o svých narozeninách vstoupíte do vibrace čísla 5 a tak dále. Tedy váš první karmický rok bude trvat pouze 6 let. Od 6ti let opět projdete všemi čísly od 1 – 9 a ve svých 15ti letech vstoupíte do dalšího karmického roku a tak dále.

Z těchto prvních 4 trojúhelníků můžeme zjistit, jak a skrze co se budeme formovat. Skrze jaká čísla a jejich vlastnosti se budeme nejvíce projevovat. Tedy naše základní podstata a naše nastavení vůči sobě a okolí. V této době se pouze seznamujeme s okolím, hledáme sami sebe, kdo jsme, čím jsme, učíme se a jednáme instinktivně na základě vlastností těchto čísel. Dalo by se říci, že v této době nás nejvíce ovlivňují a formují tato čísla, která jsou v našem datu narození ve spolupráci s jednotlivými čísly trojúhelníku a jeho výsledným číslem, které mu vévodí. V této době jsme nezkušení a sbíráme zkušenosti. Učíme se. Jak zvládnout určité situace a naše emoce. V tomto období má na nás také velký vliv naše minulost, naše minulá já, která probleskují do současnosti a my zažíváme podobné situace, na které si nepamatujeme. Jsme takříkajíc pod nadvládou toho všeho bez vlastní svobodné vůle. Nemůžeme si ničím pomoci, protože nic nevíme a neznáme. Jsme jako prázdná kniha, do které se zapisují jednotlivé okamžiky, které jsou ovlivněny naší podstatou, naší minulostí a okolím. A my mezi tím vším kličkujeme a hledáme způsob, jak to udělat, aby nás to, co se děje nejméně bolelo. Protože v této době nejsme schopni pochopit všechny souvislosti, které na to, co se děje, mají vliv. V této době se nejvíce vyvíjí a projevuje naše ego, které reaguje na vzniklé situace.

Prvním, čím si plníme tu pomyslnou karmickou nádobu v dospívání, je idealizace pozemských hodnot. K takovýmto idealizacím například patří:

 • Nadměrná důvěřivost v ostatní lidi a ve vyšší ideály
 • Touha po moci a potěšení z ponižování druhých
 • Nadhodnocování peněz a mediálních hodnot
 • Vyvyšování se nad ostatní
 • Panovačnost a snaha kontrolovat okolí
 • Pohrdání druhými
 • Žárlivost
 • Přílišné zakládání si na kráse, práci, kariéře apod.
 • Očekávání "rozumného" jednání lidí (negativní emoce vznikají, když se druhým lidem snažíte vysvětlit své postoje a očekáváte od nich "rozumnou" reakci, která se nedostaví)
 • Idealizace fungování rodiny, lpění na svých hodnotách
 • Nadhodnocování cíle – člověk se může snažit o dosažení jakýchkoliv pozemských hodnot, ale při neúspěchu nesmí klesat na mysli

Druhým "potrubím" přitékají nesprávné postoje:

 • Nadhodnocování sebe sama
 • Nezdravá ctižádostivost
 • Zpupnost
 • Nespokojenost se svým osudem nebo se sebou samým
 • Sebeobětování
 • Samaritánství, každého zachránit
 • Sebetrestání
 • Moc
 • Manipulace
 • Ovládání

Třetím milníkem jsou vědomé negativní činy:

 • Výsměch
 • Pomsta
 • Vražda
 • Násilí

Čtvrtým je neplnění a nesplnění karmického úkolu.

Čištění karmy

Naše karmická nádoba se však naštěstí nejen plní, ale rovněž i čistí.

Čištění probíhá za pomoci vědomých pozitivních činů, kterými jsou:

 • sebeláska
 • sebe hodnota
 • sebeúcta
 • pokora
 • smíření
 • odpuštění

Čistí se také za pomoci našich kladných vlastností:

 • Optimismem, radostí, dobromyslností, smyslem pro humor

Třetí očistné potrubí závisí na vnějších vlivech:

 • Může to být očištění pomocí očistného rituálu nebo léčitele, tyto očisty však zpravidla mívají pouze krátkodobý účinek

Čtvrtou možností očisty je plnění karmického úkolu. Pokud člověk pracuje s láskou a řeší problémy ve vztazích, pak si plní svůj karmický úkol.

Jak vidíte, naše vlastní karma je neustále s námi, neustále přítomná, jen si to neuvědomujeme.

Až po dovršení té pomyslné plnoletosti už máme dostatek zkušeností, abychom se tím, co děláme, jak jednáme a proč mohli zabývat. Jaká naše vlastnost a emoce nám ubližuje. Která nám naopak pomáhá. Jak porozumět sám sobě, svým emocím, myšlenkám, strachům … Odkud se berou, kde vznikají. Čeho se ve skutečnosti bojíme. Po čem toužíme, co nám chybí a kde, skrze jakou vlastnost to nalézt.

Karmické trojúhelníky nám nastiňují, v jaké oblasti máme nedostatky. Kterou svou vlastnost špatně využíváme a je potřeba na ní zapracovat a správně ji pochopit. K čemu nám slouží. Kdy nám pomáhá a kdy nám naopak ubližuje.

Jak vypočítáme karmické trojúhelníky?

Napíšeme si své datum narození. Nejdříve měsíc, pak den a nakonec rok, pěkně s mezerami mezi sebou.

Pak sečteme měsíc a den. Dostaneme číslo prvního karmického trojúhelníku. Tedy číslo, které mu bude vévodit, bude pod jeho nadvládou. Toto období bude trvat devět let, kdy toto číslo bude ovlivňovat vibrace a naše chování, náš projev skrze jednotlivá čísla a jejich vlastnosti od 1 až po 9. Bude nás konfrontovat s tím, jak dalece jsme pochopili a zvládli jednotlivé situace a naše vlastnosti, spojené s těmito čísly. Jak a skrze co se projevujeme. Co, jakou vlastnost v té chvíli využíváme a proč. Jaká naše vlastnost nám dělá problémy, v čem děláme ty samé chyby.

Druhý karmický trojúhelník vypočítáme tak, že sečteme den a rok.

Třetí karmický trojúhelník dostaneme tak, že sečteme číslo prvního a druhého karmického trojúhelníku.

Poslední karmický rok, který už se do konce našeho života nezmění dostaneme tak, že sečteme měsíc a rok.

Zde se sčítají pouze zredukované formy. Poslední 4tý trojůhelník ukazuje, pod jakým číslem budeme fungovat , které nás bude ovlivňovat až do konce života.

Velice důležité je si všímat při sčítání redukovaných čísel také

jejich neredukované podoby - karmických čísel, která budou v jednotlivých cyklech – součtech energeticky působit a budou mít na ně vliv.

Také se lze podívat, jak jsme prožívali období v tomto případě do 30ti let. Jaká čísla měla na nás vliv. Jaké naše hlavní vlastnosti jsme používali a využívali.

Opět k tomu využijeme datum narození a sčítání jednotlivých čísel. Ovšem v tomto případě bude nejdříve den narození, uprostřed měsíc a na konci rok.