Kolektivní vědomí

11.06.2024

Kolektivní vědomí. Odkud se bere? Jak vzniká? Kdo ho vytváří?

Dnes si budeme povídat o tom, jak vzniká kolektivní vědomí a co to vlastně je. Odkud se bere.

Malinko zde poodkryji, jak vzniká a pracuje kolektivní vědomí.

Uvedu zde příklad čaker. Existují? Nebo je to pouze přesvědčení jednoho člověka, jednoho léčitele, který tento systém čaker vymyslel na základě vize, obrazu, který nebyl ucelený a který si špatně vyložil?

Vím, že se to mnoha lidem i léčitelům nebude líbit. Ale je to pouze jiný úhel pohledu na to, jak vzniká a pracuje kolektivní vědomí, které pak bereme za absolutní pravdu bez jakýchkoliv pochyb.

Kolektivní vědomí pracuje s tím, že máme čakry, jakési trychtýře, kterými naše tělo přijímá a vydává energii.

Ale? Je to pravda?

Je zajímavé, že to lidé už po staletí přijímají jako konečnou pravdu a nikoho se schopnostmi vidět energie uvnitř v těle nenapadlo se na tyto energie v těle podívat. Ovšem, mě osobně to nedávalo smysl. Mám na mysli tu první, kořenovou čakru, skrze kterou údajně přijímáme energii od Země. Jak do toho tedy spadají naše nohy, chodidla? Přijímáme tedy tuto energii chodidly, nebo tou čakrou? Zajímalo mě, jak je to doopravdy. Je to pravda, nebo není?

Naše tělo nežije pouze z jídla, ale také z neviditelných energií, které jsou hnacím motorem pro každou naši buňku v těle. V těchto energiích jsou uloženy všechny informace. Díky těmto energiím ví každá buňka, co má dělat.

Tyto energie pak dělíme na 3.

  • Na energii od Země, kterou nazýváme hadí síla. Není to sexuální síla, ale síla a moudrost Země.
  • Na energii od bezpodmínečné lásky, kterou nazýváme životní energie
  • Na výslednou energii, kterou nazýváme životní síla

Energie od Země – hadí síla má 3 dráhy.

Začíná u chodidel nohou a končí na 3 obratli kostrče. Zde nejsou žádné meridiány, ani čakry.

První dráha začíná na chodidlech, stoupá nohama a končí na bocích. Tedy máme zde v podstatě levou a pravou dráhu.

Druhá dráha je opět levá a pravá. Každá začíná na bocích a je zakončena spirálou na každé půlce našich hýždí. To znamená, že jsou stále samostatné a oddělené.

Třetí dráha je opět levá a pravá. Začíná samostatnou pravou a levou spirálou, pokračují do těla, kde prochází močovodem a stoupají stále samostatně k levé a pravé ledvině. Odtud se energie stáčí směrem dolů a prochází levým a pravým vaječníkem do dělohy. U mužů do prostaty. Odtud tyto dvě dráhy jdou zpět zadem do močového orgánu, projdou jím a končí ve 3 obratli kostrče, kde se spojí v jednu.

Životní energie je přiváděna do našeho těla hlavou a dělí se také na 3 části. Na 6, 5 a 4 dráhu. Tato energie proudí směrem dolů, do těla.

Šestá dráha začíná uprostřed čela a je utvořena ze dvou spirál, z levé a pravé, které se spojují v jednu, takzvané třetí oko. Zde se tato dráha pak opět rozděluje na pravou a levou. Pokračuje po levé a pravé straně samostatně skrze spánky k uším, očím a nosu. Prochází patrem úst, kde se opět vrací vzhůru a zase zpět kdy projde spodní čelistí a spojí se v jednu.

Pátá dráha začíná na krku pod dolní čelistí a končí uprostřed začátku plic, kde se rozdělí na levou a pravou.

Čtvrtá dráha začíná na začátku plic, prochází srdcem, pokračuje k dalším orgánům směrem dolů a také končí ve 3 obratli kostrče, kde se spojí s energií od země v jednu samostatnou energii, které říkáme životní síla. Při své cestě tělem putuje cik cak a vytváří jakési Z.

Životní síla je výsledem těchto energií. Je utvořena z těchto dvou energií. Začíná na kostrči a končí na vrcholu hlavy, kde se mění na jakýsi energetický trychtýř, který přijímá a vysílá informace. Tato životní síla prochází naší páteří. Stále jsou to dvě samostatné energie, které proudí oběma směry zároveň a nepřetržitě. Tedy životní energie a energie hadí síly = životní síla není rozváděna po těle pouze těmito drahami, ale také páteří. Má to svůj smysl. Tím se dostáváme k meridiánům. Co to je a k čemu slouží.

Meridiány jsou také samostatné energetické dráhy, které si lze představit jako jakési obruče, které začínají a končí v páteři. Těchto obručí máme v těle celkem 12 a slouží k rozvádění energií z páteře do celého těla. Tyto meridiány jsou pak různě rozvětveny a propojeny s ostatními energiemi a drahami. Navzájem se doplňují a předávají si mezi sebou potřebné informace.

Jak vidíte, je to na první pohled velice složitý, ale zároveň i jednoduchý a efektivní způsob, jak propojit všechny důležité orgány v těle a vše, co k nim patří pomocí drah, kterými jsou vedeny energie s páteří / míchou / a naším centrálním řídícím systémem – mozkem. Vše je důmyslně propojené a lze si povšimnout, že skrze mozek, pravou hemisféru – intuici - duši a levou hemisféru – logiku jsou pak rozváděny emoce vědomé, či nevědomé, tak jako vzpomínky a moudrost duše do celého těla skrze míchu, jednotlivé dráhy a meridiány, kde se pak ukládají v jednotlivých orgánech a ostatních tkáních / paměť buněk /. Energie tak může cirkulovat oběma směry.

Toto vše je bráno v potaz již při stavbě našeho těla při vývoji plodu, embrya.

Tím se dostávám oklikou k čakrám, které jsou součástí kolektivního vědomí.

Čakry, tak jak jsou popisovány, neexistují. Žádné trychtýře nejsou.

Uváděný název čakra, její umístění, podoba a funkce není správná. Není to žádný trychtýř, kterým nasáváme a vydáváme energii, jak je uváděno ve starých naukách a spisech.

Existují pouze energetická centra uvnitř v těle, ve kterých se koncentruje energie a síla.

Hadí síla není sexuální síla, ale energie Země.

Jak vznikly čakry, kdo ví?

Možná od bodů napojení jedené dráhy na druhou, nebo napojení některého meridiánu na páteř. Možná v té době, kdy tento systém čaker vznikl, někdo uviděl tyto svítící body a dal jim jak podobu, tak funkčnost i název. Vzniklo tím dělení na 6 hlavních bodů, center, ve kterých si pak léčitel dosadil jejich funkčnost v podobě trychtýřů a přiřadil jim funkci jak fyzickou, tak mentální, emocionální a duchovní. V podstatě žádné čakry nejsou.

Jak je možné, že je vidíme? Jak je možné, že je cítíme?

Zde malinko odbočím. I já sama jsem je jednou viděla, všech 7 čaker jako nádherné mandaly, utvořené z krajky. Jednou a již nikdy více. Nešlo mi je vidět opět, znovu, ať jsem se snažila sebevíc.

Proč? Protože má duše ví, že to není pravda. Tak jak to, že jsem je viděla? Jak to, že je vidí druzí?

Odpověď je velice prostá a jednoduchá. Protože jsme si o tom něco přečetli a utkvělo nám to v paměti, rozumu. A náš rozum umí jednu krásnou věc. Umí nám to na základě toho, co jsme viděli a četli zpětně vytvořit, ukázat a vyvolat pocit. Kolik lidí tomuto věří? A díky této víře v pravdivost čaker vzniklo kolektivní vědomí všech těchto lidí, kteří tomu věřili a stále věří. Protože jim to odpovídá na jejich otázky a dává jim to smysl.

Proč jsem je viděla jako nádherné, jednobarevné mandaly?

Protože takto jsou od nepaměti kresleny v hinduismu, budhismu, v Číně. Takto je máme zafixovány v paměti jako něco neměnného, jako pravdu, přesvědčení, že je to pravda.

Toto kolektivní vědomí je stále posilováno dalšími a dalšími lidmi, kteří se na něj skrze rozum napojují. Prostě se automaticky připojí k této kolektivní pravdě. A nikdo nepochybuje o tom, že je to pravda. Takto pracuje kolektivní vědomí. A netýká se to pouze čaker, ale mnoha a mnoha jiných věcí.

Je potřeba si uvědomit, že kolektivní vědomí je tvořeno z mnoha přesvědčení lidí, kterým jiní lidé uvěřili a tím jim dali sílu pravdy. A tak se na tuto pravdu napojují další a další lidé, aniž by měli možnost poznat, zda je to pravda, nebo není.

V kolektivním vědomí je síla. Síla víry rozumu v to, že je to pravda. A přes toto není snadné se dostat a zjistit pravdu, skutečnou pravdu.