Má se za duchovní pomoc platit, či ne.

22.04.2022

Dnes napíši článek o tom, proč je potřeba platit za poskytované služby v oblasti duchovní pomoci.

Služba v tomto případě neznamená sloužit někomu či něčemu. Je to hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu a poptávku, kterou umím a které rozumím.

V této oblasti jde o využití schopností, kterým říkáme dary.

Spadá do nich jasnovidění, jasnoslyšení , jasnocítění - empatie, léčení energií a intuice. Ovšem tyto dary by se daly přirovnat k Danajským darům. Pokud jim nerozumíme a neumíme s nimi správně pracovat a používat je, mohou pro nás i druhé býtzrádné, zhoubné nebo nevýhodné a které obdarovanému mohou způsobit potíže, nepříjemnosti nebo ztráty.

Tyto dary nedostáváme jen tak, pro nic za nic.

Duše sama si před příchodem na tento svět naplánuje, jaké dary - schopnosti bude mít. To ovšem neznamená, že jim automaticky jako člověk budeme rozumět a umět je používat. To se teprve musíme jako člověk naučit. Je to velice lákavá představa vidět neviditelné.

Ovšem my nevidíme pouze to pěkné, ale i to nepěkné, co se nám nelíbí a hlavně to, čeho se my sami bojíme. Co nám nahání hrůzu, při čem nám tuhne krev v žilách a my ztrácíme kontrolu sami nad sebou skrze strach z toho, co nám to může udělat a že přijdeme o život. Díky těmto darům cítíme různé energie kolem sebe, které na nás útočí, působí nám bolest, vstupují do nás a ovládají naše tělo, naši mysl proti naší vůli. Ukazují nám a našeptávají nám různé věci. A my ztrácíme kontrolu nad tím, co je skutečné a co není. Co je pravda a co lež.

Toto vše se musíme naučit.

Jak poznat, co je skutečné a co není. Naučit se poznat, s kým, s jakou energií mluvíte a zda nám lže, nebo říká pravdu. Naučit se oddělit své vlastní pocity, vize a zprávy od pocitů, vizí a zpráv druhých. Naučit se fungovat jako nezúčastněný pozorovatel, který pouze sleduje děj pomocí těchto schopností bez jakýchkoliv emocí lítosti, hodnocení, odsuzování a posuzování. Bez touhy druhému pomoci, zachránit ho, ochránit ho, vyléčit ho, splnit jeho očekávání.

Tato práce, služba se zakládá na obrovské zkušenosti s těmito neviditelnými energiemi.

Co umí, jak fungují, jak jednají, jak mluví, jak vypadají, jak vznikají a odkud se berou. Je to hledání a neustálé vyhodnocování na základě těchto zkušeností, co je pravda a co není.

Při této práci na sebe bere terapeut obrovskou odpovědnost za to, co vidí, slyší, cítí, dělá a říká.

V této práci není možné se vymluvit na to, že jste nevěděli, neuměli, nevěděli jste si rady, protože jste se s tím nikdy nesetkali. Pokud toto klientovi terapeut zamlčí a pouští se do něčeho, co nikdy nedělal jen pro to, aby nezklamal jeho očekávání nebo aby nevypadal špatně, ubližuje nejenom klientovi, ale i sám sobě. Protože terapeut i klient jsou při této práci propojeni, napojeni na sebe navzájem. Vzniká zde tak nebezpečí, že terapeut ovlivní svou energií klienta, nebo naopak klient ovlivní terapeuta. Toto hlídá terapeut a dbá na to, aby se tyto dvě energie vědomí, jeho a klienta nesmíchaly, ale byly stále odděleny, samostatné.

Terapeut neurčuje, jak to má dopadnout.

Někdy jsou energie příhodné a nakloněny vyřešení a někdy vyloženě stojí proti nám a nepustí nás. Nebo nám dovolí vyřešit jen část vzniklého problému. Berte to tak, že dveře, které chceme otevřít, jsou zavřené na závoru a my musíme počkat, až příhodné energie závoru sami odstraní a pomyslné dveře budou otevřené. Pokud toto terapeut nezná, neumí poznat a bude na dveře tlačit a otvírat je násilím, negativní energie mu otevře dveře, které oba zavedou do vymyšleného a neexistujícího světa a vy to vůbec nepoznáte. Budete řešit něco, co není, neexistuje, nebo patří úplně jinému člověku.

Další odpovědnost, kterou na sebe léčitel a terapeut bere je odpovědnost za karmu - duchovní vývoj druhého.

 Zda smí tomu člověku pomoci a zda je to potřeba. Toto, zda je to potřeba nebo není, neurčuje terapeut, ale energie bezpodmínečné lásky, která ví, co si duše naplánovala. Co chce jako člověk zažít, prožít a co se chce skrze tyto prožitky naučit a poznat. Není možné jít proti těmto energiím. Tím bychom člověku a jeho duši upírali drahocennou zkušenost, kterou si má projít, a odsoudili bychom ho k jejímu opakování.

Dalším úskalím při této práci je, že se terapeut naučí nějaký postup, metodu a tu pak používá u všech klientů.

Bohužel, každý jsme jiný, máme jiný způsob myšlení, jiné vzpomínky a jiné zkušenosti a to, co pomohlo jednomu, může druhému naopak ublížit, nebo mu to jeho život ještě více zamotá. Je potřeba ke každému klientovi přistupovat individuálně, bez jakékoliv metody a vždy hledat postup, který odpovídá přesně jemu. To znamená, že každý klient a jeho problém se řeší naprosto odlišně. Terapeut hledá v prostoru, jak s ním mluvit, jaká slova použít a jaké znalosti o energiích a jejich zákonech použít. Za těch 20 let, co tuto práci dělám a vyřešila jsem tisíce životů, jsem nikdy nepoužila stejnou metodu, stejný způsob 2x. Vždy je to kombinace mnoha věcí a zkušeností najednou. Když se nemůžeme pohnout z místa, zkusíme to jinak, jiným způsobem.

Je to fascinující práce, při které se stále učíte, co se smí a co ne a přicházíte na nové věci a nové způsoby řešení.

Pokud klient nezaplatí terapeutovi vydanou energii a čas, přenáší si tento dluh do budoucího života. Protože v zákonech energií platí: energie za energii. A peníze jsou také energie.

V neposlední řadě tyto dary - schopnosti máme především kvůli sobě. Jsou to naše prostředky pro nás samé.

Abychom skrze ně mohli pochopit sami sebe, kdo jsme, jak myslíme, jak jednáme a proč. Vyřešit s jejich pomocí sami sebe a své vlastní problémy. Poznat sama sebe, jak myslím a jak funguje mé ego. Poznat kdy jednám skrze ego, odkud se berou mé emoce, co je spouští. Vyčistit si s pomocí těchto nástrojů svá minulá já - minulé životy díky pochopení. Najít a odstranit nepotřebné a zastaralé programy v mysli skrze pochopení. Je toho mnoho, co je potřeba se naučit a udělat, než může terapeut začít pomáhat druhým.

Není a neexistuje nikdo-terapeut, který by se toto vše naučil naprosto sám, bez cizí pomoci a vedení.

Uvědomte si, že ani Budha se nestal moudrým sám od sebe. Byl odmalička k této moudrosti veden svými učiteli. Při práci sama na sobě potřebujete mít k sobě člověka, který má také schopnosti a už něco ví a zná. Tedy svého vlastního průvodce v lidské podobě. Průvodce, který vám bude vysvětlovat a ukazovat způsoby, jak nalézt vaše vlastní odpovědi a pravdy, platné pro vás samé. Ne jeho, ale vaše. Také vás upozorní, kdy sami sobě lžete. Měl by být jen nestranným pozorovatelem vašeho duchovního vývoje a měl by respektovat váš způsob učení se a chápání, tak jako váš stupeň současného poznání a schopností. To znamená, netlačit vás tam, kam jste ještě nedorostli a pro co jste ještě nedozráli.

Jak jsem už napsala výše, každý člověk je unikátní a má také unikátní vlastnosti, zkušenosti a schopnosti dané pouze jemu, kterým rozumí pouze on sám a které jsou určené pouze jemu a pracují pouze s jeho vlastní energií. S jeho vlastním energetickým nastavením. Tudíž není možné, aby ostatní kopírovali a používali jeho metodu a postup.

Každý terapeut si musí najít svůj vlastní způsob léčení, který je pro něj přirozený a vychází přímo z něj samého, z jeho vlastní energie, schopností a jeho vlastní moudrosti. Z toho, co se on sám naučil skrze práci sama na sobě.

Ještě si myslíte, že je to dar a není potřeba za něj platit?

Máte podobné zkušenosti? Podělte se s námi o ně..

Psát k tomuto článku prostřednictvím 'Facebook" stránky můžete zde