Magie.

03.05.2024

Existují lidé, kteří jsou přesvědčeni, že není a neexistuje černá a bílá magie. Že existuje pouze magie, která nedělá rozdíl mezi bílou a černou. Ovšem, když se jich zeptáte, ať vám vysvětlí, proč ne a dáte jim určité příklady použití, nedokáží na to odpovědět, jaký je mezi nimi rozdíl a proč.

Co myslíte? Mají pravdu, nebo ne.

Budu zde mluvit pouze za sebe a svůj úhel pohledu nikomu nenutím.

Uvedu zde pouze základní, obecné informace.

Za prvé jde o to, jakou energii použijete, využijete. Jaká síla k té magii je použita. Odkud je její síla čerpána. Nebo lépe řečeno, kdo dává vašim slovům potřebnou sílu. Na jakou energii se napojujete. Na bezpodmínečnou lásku, která je bílá, nebo bezbarvá. Anebo na energii zla, která má černou barvu.

Za druhé je zde důležitý úmysl, proč, k čemu ji používáte a využíváte. Co chcete, aby udělala.

Bílá magie

Bílá magie slouží k ochraně, obraně před zlem a očistě od zla. Neubližuje ani vám, ani druhým. Jen požádáme, ale nikomu a ničemu neporoučíme a nic nevnucuje. Tato magie se nepoužívá na základě rozumu, strachu, já chci, ale na základě toho, že vyslovíme žádost nebo přání a vám pak přijde od vaší duše nebo od Boha, že máte použít nějaký symbol, nebo vyslovit určité slovo. Když něco takového použijeme, plně důvěřujeme této energii, že ona sama ví, co má udělat. Necháme to na ní. Neříkáme jí a nepřikazujeme, co má dělat a jak to má dělat. Zde její síla spočívá v tom, jak moc v ní věříme, že je, že existuje a udělá pouze to, co je potřeba pro naše nejvyšší dobro. Je to síla, která nám, nebo druhým neublíží. Tato energie a její síla je spojena s Bohem, bezpodmínečnou láskou. Proto se jí říká bílá magie. Slovo magie je v tomto případě zavádějící, protože to není magie, ale jen řád energií, který se neřídí vaším rozumem a tím, co chcete, ale tím, co je potřeba a jak to je potřeba.

Černá magie

Černá magie naopak pracuje a využívá energii zla. Jsou to rituály, při nichž používáme různé symboly, předměty, zaříkání a cizí slova, kterým vůbec nerozumíme. Zde jde o to, že my pomocí této energie někomu, či něčemu nutíme svou vůli a poroučíme mu, co má udělat proti jeho vlastní vůli. Máme záměr něco získat, ublížit, zabít, ovládat, manipulovat, mít nad někým, něčím moc, pomstít se, aby bylo po našem. Tedy zde jsme vedeni pouze a jenom rozumem. Je nám naprosto jedno, zda je to správné, či ne. Je nám jedno, co to způsobí a kdo další to odskáče. Myslíme si, jak tomu něčemu poroučíme a jak to ovládáme. Omyl. Ten, kdo to ve skutečnosti ovládá skrze naše přání a úmysl, hlas a slova je ten zezdola. Dává nám tímto pocit, jak jsme mocní. Že my poroučíme energiím a máme nad nimi absolutní moc. Ovšem, ve skutečnosti má absolutní moc nad námi ten zezdola. Dostal nás na naše ego a rozum, na naše chtění. Tímto jsme si zpečetili svůj osud. Patříme jemu. A on udělá naprosto vše, aby to tak zůstalo. Vždy je to něco za něco. Dříve, nebo později. A mimo jiné mu ještě dodáváte čerstvé maso v podobě klientů, kterým nabízíte rituály na zdraví, lásku, peníze …

Takováto magie pak napáchá obrovské škody nejenom teď, ale napříč časem, kdy se vám veškeré zlo, které jste svou myslí a chtěním při rituálu vytvořili a ovlivnili jste tím osudy a životy mnoha dalších lidí vrátí zpět od všech. Protože nad tímto ten zezdola nemá žádnou moc.

Tito lidé se pak diví, co se jim v životě děje. Proč jsou nemocní, umře jim dítě, nemohou donosit dítě, potkávají je různé katastrofy a nezdary, nemohou navázat plnohodnotný vztah s druhými lidmi, jsou chudí a řešení svých problémů hledají opět u dalších, co jim nabízí rituál.

Pokud od někoho uslyšíte slovo rituál, či magie, okamžitě se otočte a běžte pryč.

Kletba, prokletí či zařeknutí je také černá magie. Kletba propojí všechny, kterých se to týká s tím, kdo ji vyřknul i tím, kdo si ji objednal, a to napříč časem. Budou se potkávat a zažívat kletbu, kdy i ten, kdo ji vyslovil jí taktéž není ušetřen. Může díky ní přijít o milované dítě, ženu, majetek a bude zažívat na vlastní kůži krutost této kletby. Kletba mu bude brát ty, které již jako jiný člověk miluje.