Meditace s archandělem Urielem.

03.05.2024

Včera na mě vyskočilo video s panem Jiřím Saharinem Vondrou, kde povídal o archandělech a nakonec provedl meditaci na propojení se na archanděla Uriela. Dříve by mě to pěkně nas..lo a vytočilo do běla. Měla jsem vůči těmto lidem obrovský odpor, zlost a vztek. Tedy ubližovalo mi to. A tak jsem se podívala do minulosti, kdy mi jemu podobný slíbil pomoc. Dala jsem mu vše, co jsem měla a on místo pomoci a záchrany dotyčné naopak ještě více ublížil, protože si myslel, jak ví a umí. Má kamarádka díky němu dlouho umírala v obrovských bolestech a já zůstala na ulici, kde jsem také umřela. Po vyřešení své minulosti jsem se dívala na toto video a pouze jsem se tomu naopak zasmála.

Bohužel, od té doby se vlastně nic nezměnilo. Stále zde máme kupu lidí, co něco umí, nebo vidí, ale to je tak vše. Ono jenom umět a vidět nestačí. Pokud zde není propojení a napojení se na svou vlastní duši, či boha, bezpodmínečnou lásku, vše, co vidíte a slyšíte bohužel vyhodnocuje pouze váš rozum, a to sám za sebe bez této moudrosti. Ono zde totiž hodně záleží na vašem úmyslu, proč to něco děláte. Na skutečném úmyslu, který nenajdete v rozumu, ale opět pouze v duši. Rozum nám totiž říká, že to máte ukázat druhým. Máte je to naučit. Máte je zachránit. Učinit je šťastnými. Rozum, který nebere v potaz osud, karmu, minulé životy a činy. Rozum, který neví, co odžíváte vy nebo druzí a proč. Co máte zažít a prožít. Co se máte díky tomu naučit, poznat a pochopit. Zde totiž vůbec nejde o druhé, ale pouze a jenom o vás. Poznat a pochopit sebe sama, proč to něco dělám.

Ono naučit se pouze být, tedy nemít tam žádná slova pro to, co jsme, co si myslí rozum, že jsme, není nic lehkého. Nemít tam žádný motiv, žádné slovo, žádnou myšlenku a pouze být. Jsem, nic víc. Nevyhodnocuju rozumem, co jsem. To jsem nemá žádný název. Neobsahuje žádné slovo. Jde o to, nebýt zatížen vším tím, co vím. Co jsem se rozumově naučil. Co jsem slyšel, viděl a četl a z čeho si náš rozum vystavěl svou moudrost, že ví a rozumí tomu, co to je. Nic z toho v tom jsem není. Není tam nic. Nic nepředpokládám, neočekávám, netoužím, není tam motiv, co chci, aby se stalo. Jen položím správnou otázku. Nemám žádné očekávání, nebo strach, co se dozvím. Co uslyším. Mým cílem je vidět a slyšet pravdu. Pravdu, která se nemusí shodovat s tím, co o tom vím rozumově. Pravdu, která se týká pouze mě. Pravdu o mých motivech. Málokdo z těchto lidí se totiž ptá, zda to, co dělají, je to potřeba či není. Hází jim do toho vidle jejich rozum a naučená lidská dogmata o pomoci, záchraně, lidskosti, soucitu ….Tedy zpět k tomu videu.

Zde tento pán mluvil o archandělech a používal vše, co o nich kdo kdy napsal, jako fakt. Že je to pravda. Jeho vlastní rozum pracoval s těmito informacemi a na základě toho si opět jeho vlastní rozum vytvořil svou vlastní představu o archandělech. Představu, která se zakládá na tom, co řekli a napsali druzí. Jak vypadají, k čemu zde jsou, co umí, v čem nám pomáhají …. Jeho vlastní rozum mu vytvořil přesně takového archanděla, v jakého věří. Jeho rozum mu také vytvořil pocity, které si myslí, že u toho bude mít, když se propojí a archandělem. Stále tak jel pouze jeho rozum. Světlo, krystal, mřížka, blažený a povznášející pocit. Toto vše vytvářel jeho vlastní rozum. A toto předával v té meditaci ostatním. Svou vlastní představu.

Ono jde o to, co jste jako chtěli dostat, nebo co s vámi měl ten archanděl udělat. Co jste od toho očekávali. Co jste od něj očekávali a co jste po něm chtěli. Tedy co chtěl váš rozum. Že když se na něj napojíte, tak se s vámi stane co? Co s vámi má udělat? Zbavit vás strachu? Dát vám moudrost? Dát vám odvahu? Vyčistit vás? Ale od čeho, když vy sami to nevíte?K tomu archandělé neslouží. Pokud byste se uměli odosobnit a byli v jejich energiích, necítili byste naprosto nic. Rozuměli byste a chápali, čím jsou. Byli byste v té chvíli naprosto stejní, jako oni. Pouhou bezpodmínečnou láskou.

Archandělé nám pomáhají ve chvílích, kdy si nevíme rady, na co sami nestačíme, tedy nestačí na to naše vlastní síla a náš rozum si s tím neví rady. Oni nám poskytují informace, ke kterým se nemůžeme dostat. Které náš rozum nevidí. Informace, co se s námi děje. Pomáhají nám v určitých oblastech, abychom s jejich pomocí mohli v té určité chvíli nalézt odpovědi. Pomáhají nám se vzchopit, nalézt v sobě potřebnou sílu, odvahu, nebo uvidět pravdu. Ale pouze v té konkrétní chvíli a ne, že to dostaneme a budeme to už mít napořád. Oni zde nejsou pro to, aby nás něčeho zbavili. Aby nás zachránili. Aby nám dali moudrost, zdraví, odvahu, že si už vždy budeme vědět rady a budeme tedy moudří. Budeme všemu rozumět. Už nás nic nezaskočí, nikdo nám neublíží. Oni nám pomáhají pouze tehdy a v těch chvílích a situacích, kdy je to potřeba. Kdy už si nevíme rady a potřebujeme nalézt směr. Oni nepracují na základě našeho chtění a rozumu. Co chce náš rozum. Dají nám přesně to, co v té chvíli potřebujeme. Sílu. Jakou a v čem, to my dopředu nevíme. Vy všichni berete archanděli jako své sluhy. Já chci a tak mi to dej. Od toho tu přeci jsi. Ale tak to nefunguje.

Archanděl Uriel vám pouze ukáže pravdu. Tedy požádáme ho, že chceme vidět skutečnou pravdu. Pravdu o tom, co se ve skutečnosti v té chvíli děje. Pravdu, kterou náš rozum nevidí a odmítá. Pravdu o nás, nebo pravdu o druhém. Pravdu o našich úmyslech. O našich myšlenkách, pravdu o tom, čeho se bojíme a proč, na čem lpíme a proč. Na co myslíme a proč. Ovšem, abychom byli schopni tuto pravdu vidět, vnímat nebo slyšet, nesmíme se jí bát, nesmíme lpět na odpovědi. Přijmout ji takovou, jaká v té chvíli bude bez jakéhokoliv očekávání a hodnocení. Pravdu, která se nám nebude líbit a nebude se slučovat s tím, co si myslí rozum.

Archandělé zde nejsou pro to, aby plnili každý náš rozmar, že my chceme. Ty nám to musíš dát, ty nám to musíš splnit. My se na tebe napojíme a budeme tebou. Budeme využívat tvou energii, moudrost a moc nepřetržitě. Budeš nás neustále čistit a uzdravovat. Budeš nás zbavovat našich myšlenek, strachů a negativních vlastností. Dáš nám svou sílu a moudrost. Toto je cesta rozumu, jeho představ o moudrosti a o tom, jak to funguje a ne cesta duše.

Bohužel, tento pán jede pouze a jenom na svém rozumu a všem, co o tom ví jeho rozum, co se naučil jeho rozum. Jeho vlastní rozum pak toto vše vytváří, představu, pocity a jeho vlastní rozum věří tomu, že je to pravda, že je to skutečné. Neví a není schopen vědět, že to vše vytváří pouze a jenom jeho vlastní rozum na základě toho, co kdy četl.

V tom videu je dívka, která mu pokládá otázky. Na konci i ona se ponoří do té takzvané meditace, kterou ten pán vede, kdy se rozumově, na základě slov a představ rozumu napojuje na archanděla. V jedné chvíli jí na záda skočí kočka. A jí to vůbec nedocvakne, proč. Kočka vidí a cítí negativní energie. Ta kočka ji chtěla chránit před tím, na co se ve skutečnosti napojovala. Z části se to té kočce povedlo a odpojila ji od této energie. Vrátila ji zpět do reality.

Takže? Na copak se asi tento rádoby duchovní pán, co si myslí, že ví a umí ve skutečnosti napojoval? Protože toto není možné dělat masově. Říkat druhým, co mají dělat, jak to mají dělat, na co mají myslet a co si mají představovat.

Víte, představy, obrazy a slova, vytvořená naší myslí, rozumem mají obrovskou moc. Začnou díky naší mysli a že tomu věříme existovat. Bohužel je to pouze energie rozumu, která nemá nic společného se skutečnou energií, bezpodmínečnou láskou. Tato energie nám pouze dává iluzi, že se to děje a my jsem pak v té iluzi chyceni, jako v nějaké uzavřené bublině, kdy k nám skutečná pravda o tom, co se ve skutečnosti s námi děje nemůže. Náš rozum si v této bublině pluje, kde už si myslí, jak ví a umí, všemu rozumí a nedovolí nám se spojit s duší a její moudrostí. Rozum si hraje na duši. Přehrabuje se ve všem, co kdy slyšel, četl, viděl a z toho si v té bublině vytváří své pravdy, kterým rozumí, svou vlastní moudrost, své schopnosti, po kterých touží a které v té bublině fungují. A vy jste pak chyceni ve svém vlastním rozumu a v jeho přesvědčení, že je to pravda, že je to skutečné. V podstatě jste se napojili na energii, která není láska, ale je jejím opakem. A vy o tom nemáte naprosto žádné tušení.

Tito lidé, co se takto mediálně ukazují a prezentují, jsou ve skutečnosti vedeni svým rozume a chtěním. Mají tam rozumové motivy pro to, co dělají. Vzletná slova rozumu, která zakrývají skutečnou pravdu o tom, proč to dělají.

Je pouze na vás, zda nad tím popřemýšlíte a budete se ptát sami sebe, proč se chcete napojit a propojit s archanděly. Co od nich doopravdy chcete, aby vám dali, nebo s vámi udělali a proč. Víte, oni vás toho, co máte v sobě, čeho jste plní, vašich strachů, myšlenek, negativních vlastností, lpění, bolesti, zášti, zlosti a vzpomínek zbavit nemohou. Nemohou vás osvobodit od vašeho osudu a karmy. Oni vám mohou pouze ukázat pravdu o vás, když se pro ni rozhodnete a přestanete se jí bát. Přestanete se za ni obviňovat a trestat. Přestanete před ní utíkat. Pravdu, v čem a čím si ubližujete. Mohou vám pouze dodat sílu pro toto rozhodnutí. A to pouze tehdy, když to myslíte upřímně, bez toho, že se tomu chcete vyhnout a obejít to, pomocí nějaké rozumové kličky.