Mistrovská čísla v numerologii - pokračování

15.01.2024

Dne se vrátím k článku o mistrovských číslech. Jak již víme, existují tři mistrovská čísla. 11, 22 a 33.

Dnes se podíváme na to, jak vlastně čísla obecně fungují, pracují a reagují mezi sebou, tedy jak pracuje tento mechanismus.

Určitě všichni znáte numerologickou mřížku, která se skládá z 3x3 políček, do kterých se zapisují čísla našeho data narození.

V první řadě je důležité si uvědomit, že každé jedno číslo od 1 do 9 je živá energie, která obsahuje mnoho informací, má svou vlastní moudrost, vztahující se k tomuto číslu. Tedy to základní, z čeho je to každé číslo, jeho energie utvořena. To, co víme a známe, je jen malá částečka toho, co jsme schopni poznat a pochopit. Protože tyto informace jsou v nehmotné formě a ty se pak manifestují skrze hmotu, tedy naše tělo – konstituci, sílu, odolnost, pocity a emoce, fyzické schopnosti – práce, řemeslo a nadání, mysl – způsob uvažování, učení se, naučené, abstraktní myšlení a mimosmyslové vnímání, zkušenosti – minulost neznalá či poznaná = moudrost. Toto vše obsahuje každé číslo v jedné konkrétní oblasti, kterou zastupuje. Tedy jak hmotný projev skrze tělo, tak i to nehmotné, energie, které nám ukazují, co máme za úkol poznat a pochopit.

A nyní si představte tuto mřížku, že leží na zemi a jsou v ní napsána čísla vašeho narození. A vy se na to díváte a v hlavě vám běží, co které číslo znamená, co o něm víte, co jste se rozumově naučili. A následně se snažíte toto naučené napasovat na ostatní, vedlejší čísla. V podstatě je kombinujete a vyhodnocujete rozumem, co asi udělají či neudělají. Na tom by nebylo nic špatného, ale má to své ale. Ta čísla jsou plochá, neživá. A víte proč? Protože jejich energie jsou výtvorem lidské mysli, rozumu. My jim rozumem poroučíme a určujeme funkci, místo toho, abychom nechali tyto energie čísel se projevit v celé své škále, jak rozumové, fyzické a materiální, tak i v té duchovní. V podstatě z nich děláme neživou, placatou a okleštěnou energii, zbavenou své vlastní moudrosti a nahrazenou rozumem. To, co o nich víme, je pouze vodítko, a nikoliv konečná pravda.

Jak tedy vypadá taková numerologická mřížka, pokud není zatížena rozumem?

Každé číslo v mřížce je živé a reaguje na ostatní čísla podle současné situace. Dle toho, co už umíme, známe, co jsme se naučili, poznali, v čem jsme se zdokonalili a kam jsme se posunuli jak rozumově, tak duchovně. Tato mřížka a čísla v ní nejsou statická, placatá, daná jednou pro vždy, jak tomu bylo na začátku, při našem narození, ale stále se mění jejich síla a intenzita v návaznosti na ostatní čísla. Představte si každé číslo jako jeden hudební nástroj a všechny v mřížce vytvářejí hudební symfonii. Jednou je nástroj zticha, pak je hlasitý a doplňuje jiný nástroj, nebo všechny. Může působit rušivě, umlčet jiný, nebo ho naopak doplnit, podpořit jeho zvuk. Může být v soulad či nesouladu s jedním, se všemi…..

Nebo ještě jinak. Představte si to každé zapsané číslo v mřížce jako stoupající proud energie do prostoru. Tyto proudy energií se prolínají, spojují se, rozpojují se, přitahují se a odpuzují se. Neustále se mění jejich síla a intenzita, výška a šířka, tak jako i jejich barva v závislosti na tom, jak na tom ten člověk je v tu konkrétní chvíli.

My můžeme pracovat pouze s tím, co bylo na samém začátku. Tedy dané dispozice, schopnosti a duchovní aspekt, tedy cesta, co se má naučit, poznat, pochopit, s čím bude mít problém, s čím v sobě bude zápasit …. Toto můžeme použít při výkladu, že toto je mu dáno. Toto je jeho součástí. Klady a zápory. Dispozice a sklony. Podpora a překážky. Tak jako nástroje, které dostává, aby mu pomohli. Ale to je tak vše. Není možné určit, co bude, co se stane, co se z něj stane. My ho na to pouze můžeme upozornit, kde je jeho slabina, na co si má dát pozor. Co má zvládnout.

A pak můžeme pracovat pouze se současností, která už je naprosto odlišná od začátku. Zde už nelze vycházet z toho, jak to bylo, ale jak to je teď. Jak vypadají ty sloupce a energie teď. Tedy vidíme minulost, to, jak to vypadalo při jeho narození a zároveň vidíme současnost, jak to vypadá teď a tady. Co ten člověk zvládnul, co nezvládnul, a to nám ukazují ta vzniklá seskupení energií ze všech čísel. Tedy spoléhat se na svůj rozum, že to skombinuji rozumem, skrze naučené a že je to současnost, je s prominutím hloupost.

Jak to tedy v té numerologii funguje?

Bohužel ne skrze rozum a naučené, ale skrze intuici. Buď máte ten dar, nebo ne. Vy se pouze skrze čísla v mřížce vyladíte, naladíte na toho člověka, propojíte se s těmi živými energiemi čísel a jejich seskupení v prostoru nad mřížkou vám poskytne danou informaci o současném stavu toho člověka v podobě slova či obrazu. Pak záleží na vašem rozumu, zda to umí správně přečíst a interpretovat. Tyto informace se většinou týkají nějakého problému ve způsobu myšlení, jednání, tak jako úkolu, který má před sebou, v čem dělá chybu, čím a jak si ubližuje atd. Dalo by se tedy říci, že do popředí vystoupí pouze problémy, s kterými se ten člověk potýká a vše, co tyto problémy způsobuje.

Jde o to, naslouchat a věřit své intuici, která mnohokrát odporuje tomu, co nám říká rozum skrze naučené.

Ne všichni mohou dělat numerologii. Že se naučí, co které číslo znamená, a to pak interpretují jako skutečnou, současnou pravdu. Tak jako v každé této oblasti, kdy se pracuje jak s hmotnou, tak nehmotnou energií, je potřeba mít dar, intuici, která dokáže tyto nehmotné energie, informace v prostoru přečíst.

Pokud takový numerolog jede pouze přes rozum a naučené, může napáchat velké škody jak v současnosti, tak i v budoucnosti klienta. Je to jeho odpovědnost za to, co dělá a říká.

Chápu, že v současné době je to lákavé, umět vykládat a pomáhat druhým. Jak skrze numerologii, tak skrze karty. Ovšem, pokud chybí dar intuice, kdy vám spontánně, samovolně přicházejí informace, neměli byste si zahrávat s osudy druhých a vykládat jim. Vy musíte mít naprostou a neochvějnou jistotu, že to, co říkáte je pravda. Pravda od jeho duše a ne pravda vašeho či jeho rozumu. Jak si váš rozum myslí, že to je, na základě získaných informací od klienta.

Další důležitá věc, která s tím neoddělitelně souvisí je ta, že my nesmíme být při této práci osobně zainteresovaní. Nesmíme tam mít žádné emoce a pocity vůči klientovi. Nic o něm nevíme, neznáme ho a nehodnotíme ho. Nepředjímáme a nevyhodnocujeme na základě toho, co o něm víme. Nemáme žádná očekávání. Nemáme tam touhu pomoci, zachránit, ochránit. Jsme vůči klientovi naprosto neutrální. Nehodnotíme dopředu, co se chceme dozvědět. Necháváme to na energii samotné, co nám ona sama ukáže a ne, že jí poroučíme. Jen takto můžeme dostat a přijmout z prostoru pravdivé informace.

Další důležitá věc, která s tím souvisí je ta, že někteří lidé jsou chráněni a není možné je přečíst. Není možné se na ně naladit, vyladit. Prostě vás to tam z nějakého důvodu nepustí. I toto vám řekne vaše intuice. Prostě nic nevidíte. Pokud na to nedbáte a snažíte se i přes tento zákaz, přesměruje vás to na lži vašeho vlastního rozumu či toho zezdola.

Poslední důležitá věc je ta, že my hledáme odpovědi na základě osobního souhlasu toho dotyčného, že nám k tomu dává svolení, podívat se na něj. Nelze se dívat na někoho jiného, jiného člena rodiny na požádání bez jeho vlastního souhlasu. Kdy o tom ten dotyčný vůbec neví. Lze se podívat pouze na základní mřížku, tedy na to, co nám tato čísla ukazují v materiální, obecné rovině. Tedy ten počátek, co dostal jak se říká do vínku. Ale to je tak vše.