Ochranné vajíčko.

05.06.2024

Vždy, když se někam chystáme, mezi lidi, tak slyšíme stejnou radu. Utvoř si ochranu. Utvoř si ochranné vajíčko. Představ si kolem sebe energii ve tvaru vejce a ty jsi uvnitř a nic k tobě nemůže.

Je to pravda? Na to vám odpovím jinak.

Je to naprosto stejné, jako když začne pršet a vy si kolem sebe představíte energii ve tvaru pláštěnky a budete věřit, že nezmoknete.

A ještě jinak. Pokud by to opravdu fungovalo takto, tímto způsobem vytvořené vajíčko, tak jak má tato energie vědět, co má pustit dovnitř a co ne? Protože takto by k vám nemohlo vůbec nic.

Vždy je mi líto všech, co věří každé blbosti, kterou vyplodí kdejaký ezoterik na základě toho, co slyšel, co četl a co převzal od jiného ezoterika. A věří tomu, že takto fungují energie. I já sama jsem byla jednou z vás a věřila každé blbosti, která se v této ezoterické oblasti objevila. Věřila jsem, že tito lidé ví a umí. Obdivovala jsem je a chtěla jsem být stejná, jako oni. Umět to, co oni. Vědět a rozumět, jako oni. Být moudrá, jako oni. V té době mi nedocházelo, že to není moudrost, ale pouhá představa jejich rozumu o moudrosti. Většinou vše, co považovali za dílo duše a bezpodmínečné lásky, bylo vytvořeno představou jejich rozumu. Protože rozum umí nádherně napodobit, suplovat duši.

Jenže na rozdíl od nich jsem se nespokojila s tím, že to tak je, protože to někdo říká a basta. Já chtěla vědět, proč to tak je. Jakým způsobem to vzniká, odkud se to bere, kdo to vytváří a co to ve skutečnosti je. Nespokojila jsem se s tím, co mi někdo říkal a co lahodilo rozumu. Dávalo smysl rozumu. Pokládala jsem otázky, na které nikdo z nich nedokázal odpovědět. Proč? Mě zajímalo, proč ne, když jsou těmi duchovními bytostmi se schopnostmi a moudrostí. Každá jejich naučená odpověď u mě vyvolávala řadu dalších a dalších otázek. Proč jedna a ta samá energie se chová pokaždé jinak? Co na to má vliv? Je to ta samá energie, nebo není?

Díky tomu jsem začala objevovat rozdíl mezi energiemi, vytvořenými rozumem, na základě rozumu a energiemi, které nejsou rozumové, neřídí se rozumem a pracují na základě úplně jiných principů, které rozum nechápe.

Tím se dostáváme k tomu ochrannému vajíčku.

Aby mohlo správně fungovat, tak jak má, je potřeba, aby bylo vytvořeno z energie bezpodmínečné lásky. Ona sama ví, co má propustit dovnitř a co ne. Co potřebujete a co ne. Zde se také používá záměr, že ji požádáme o to, před čím chceme ochránit. Ovšem i zde je potřeba to umět. Umět zvolit správná slova, aby tato ochrana fungovala tak, jak má a nebránila ostatním energiím, aby k vám mohly.  I toto má své zákonitosti a správně použitá slova.

Mnohdy čteme na internetu různé afirmace a přání, která nám připadají správná a logická. Dávají našemu rozumu smysl. Bohužel většinou jsou špatná a špatně formulovaná. Nezohledňují a nehledí na svobodnou vůli této bezpodmínečné lásky.

Ovšem, jak si chcete vytvořit ochranu z bezpodmínečné lásky, když nevíte, co to je. Odkud se bere, kde a jak vzniká. To, co si myslíte, že to je, to, co jste slyšeli, že to je, to není bezpodmínečná láska, ale pouze rozumová představa na základě slov.Bezpodmínečná láska postrádá slova, lidské, tělesné pocity, vjemy a emoce. Ona pouze je.Bezpodmínečnou lásku není možné vytvořit rozumem, myšlenkou nebo srdcem. Bezpodmínečnou lásku není možné poznat rozumem. Není ji možné pochopit rozumem. Nejsou a neexistují pro ni žádná slova a pojmy. Není možné ji vnímat a zažívat skrze tělo, pocity v těle a emoce. Protože toto vše v těle vytváří náš rozum na základě toho, jak on si představuje bezpodmínečnou lásku, čím je a co v těle dělá, jaké pocity v nás vyvolává.Bezpodmínečné lásce vás nikdo nemůže naučit. Nemůže vás nikdo naučit vědět, co je, čím je bez použití rozumu a rozumového chápání. Nemůže vás naučit ji vytvořit a používat.Buď jí jste, víte, že jí jste bez rozumu a rozumového chápání a pak také víte, co s ní, jakým způsobem a kdy ji použít, co z ní vytvořit, kam ji nasměrovat a proč. Protože v tu chvíli jste jí samou. Jste láskou, která prostě a jenom je. Láskou, která s ničím a nikým nebojuje. Ničemu a nikomu nic nepřikazuje. Ona každému a každé energii dá přesně a jenom to, co v té chvíli potřebuje.

A tato energie z bezpodmínečné lásky pak vytváří kolem fyzického těla ochranu. Láska, kterou nevytvořil rozum na základě strachu, pocitů a emocí, ale vytvořilo ji to, čím ve skutečnosti jsme.


Malinkaté světýlko uvnitř nás, které říká: "Toto jsi ve skutečnosti. Já jsem ty a ty jsi já. Ne to, co vidíš a myslíš si, že jsi."