Pohádka na dobrou noc.

22.03.2023

V dávné době byl jeden kraj, říkejme mu I. království, ve kterém vládl velice mocný, zlý a chamtivý král. Nic mu nebylo málo. Chodil po celém svém kraji a bral svým poddaným půlku všeho, co vypěstovali. Měl někdo kravičku, či prasátko navíc? Sebral jim to pro svou vlastní potřebu.

Jeho sluhové se také chtěli mít dobře. A tak i oni těch chudákům z toho, co jim král nechal, sebrali půlku. Chceš, abychom tě nechali na pokoji? Tak zaplať. Lidé v celém tomto království byli díky tomuto velice chudí a přežívali ze dne na den.

V jedné vesnici se proti tomu, svému králi a jeho pochopům lidé vzbouřili. Král vyslal své vojsko a pro výstrahu zmasakroval pár rodin. Nikdo si ze strachu již nic nedovolil.

Jednomu člověku se podařilo utéci do sousedního II. království a tam vše vyprávěl jejich králi. Tomu se zželelo těchto lidí a rozhodl se jim pomoci. Vyslal své vojsko, které mělo těmto lidem pomoci se zbavit krutého a hamižného krále. Jeho vojska začala pomalu vytlačovat vojáky, sluhy a pochopy, co týrali, vydírali a zabíjeli vlastní lid pro pár zlatých, z I. království.

Králi I. království docházeli vojáci a hrozilo, že přijde o své majetky a bude vyhnán. Vyslal své posly do všech sousedních království a žádal tamní krále o finanční, materiální i lidskou podporu pro jeho spravedlivý boj s tímto zlým králem, který napadl jeho zemi. Bědoval a vylíčil jim, jak jeho lid tímto strašně trpí.

Ve III. království byl vyslyšen. Temní král přemýšlel, čím by mohl tomuto prvnímu králi pomoci. Jak pomoci jeho trpícím poddaným. A tak mu poslal zlato, jídlo, léky a zbraně. Ovšem tento král neměl tušení, kde toto vše doopravdy skončilo. Koho tím nakrmil. Krále, jeho sluhy, pochopy a vojáky. A lidé strádali dál. Tento král neměl ponětí o tom, že obyčejní lidé byli násilím odvlečeni a přinuceni bojovat s druhým králem, který je vlastně přišel osvobodit od tyrana.

A tak III. král dál posílal pomoc prvnímu králi. Vysvětlil svému lidu, že je potřeba se uskromnit. Ve jménu lásky a soucitu s králem a jeho trpícího lidu. Je potřeba jim pomoci. Je potřeba je zbavit uchvatilete. Jeho úmysli jsou nečisté.  Chce uchvátit celou zemi sám pro sebe. Chce v ní vládnout on sám. A až tam skončí, napadne i nás. Proto je potřeba toho druhého krále zastavit. To on je ten zlý. A tak vyslal na pomoc prvnímu králi i své vlastní vojsko. Pro spravedlivý boj s tím, co napadl první království. Některým lidem se to sice nelíbilo, ale co zmohli proti většině? Když se někdo ozval, byl okamžitě umlčen ostatními. Jak chcete bojovat s těmi, co neví? Co věří svému králi? Věří jeho rádcům? Jak chcete bojovat s těmi, co nevěří, že pravda může být naprosto jiná?

První a třetí království se spojili dohromady a společnými silami přemohli třetího krále a osvobodili první království. Po celém království zůstali rozesety lidské mrtvoly všech padlých. Jak vojáků, tak civilistů, jako připomínka vítezství lásky a svobody.

A kdo vlastně vyhrál? Zvítězilo dobro nad zlem? Nebo naopak.

První král si mnul ruce, jak vše dobře dopadlo. Nejenomže zvítězil a o nic nepřišel, ale ještě díky podpoře sousedního krále nesmírně zbohatnul. Dál mohl žít v klidu, stejně jako předtím. Dál mohl ožebračovat a zabíjet svůj vlastní lid. S posvěcením okolních království, která odmítala slyšet skutečnou pravdu o tom, jaký je to hodný a laskavý král.

Je to pouze pohádka?

Nikoliv. Toto je současnost. Toto je demokracie.