Rituál.

22.03.2023

Rituál (z latinského ritualis = obřadný), obřad, ceremonie, ceremoniál je způsob chování založený na tradičních, osvědčených, prověřených pravidlech, normách. Rituály bývají např. náboženské, společenské, individuální, čarodějné, firemní nebo organizační, jednoduché až velmi složité.

V ezoterice slouží rituál, určitý postup, slova, předměty, jejich použití a úkony k tomu, aby změnily či ovlivnily budoucnost člověka. A nejenom budoucnost, ale také jeho chování a myšlení.

Je zajímavé, jak tomu lidé věří. Že je to možné. Že si rituálem přivolají, vykouzlí zdraví, lásku, úctu, majetek, odvahu ….

A přitom zároveň ví, že toto není možné, nefunguje u zvířat. Proč tedy u nich ne a u nás ano?

Copak může někdo jiný, cizí, rozhodovat za nás a o nás? Lze změnit pomocí kouzel a rituálu naše myšlení a chování? Naše vzpomínky?

Ano, lze. Ovšem je v tom jeden veliký háček. Rituál obsahuje magii a energii daného člověka, který ten rituál provádí. Na tom by nebylo nic špatného, pokud by byl rituál zaměřen na nalezení a pochopení toho, co nám dělá potíže, co nám ubližuje. A ne na tom, co chceme, co si přejeme v domnění, že nás to učiní šťastnými.

Ten, kdo nabízí a provádí rituál, aby nás něčeho zbavil, či něco nám přičaroval, jedná a koná na základě svého rozumu a touhy po tom, aby byli všichni šťastní. Budou šťastní, když dostanou to, po čem touží. Jen tak, bez vlastního snažení. A když budou šťastní oni, budu šťastný i já sám. Změním jeho, jejich osud. Změním jeho, jejich cestu. Změním jeho, jejich úkol zde na zemi.

Ten, kdo provádí ritál pro jednoho konkrétního člověka za účelem něco získat, či něčeho se zbavit bohužel tímto neovlivní a nezmění osud a cestu pouze jemu, ale i všem ostatní, kteří s ním žijí, kteří k němu patří. A to bez jejich svolení. Tedy může napáchat nedozírné škody na životech druhých jen pro to, že on si myslí, jak pomáhá. Zachrání jednoho před utrpením a ten způsobí, prodlouží utrpení druhým.

Je to krásná představa, jak budou všichni šťastní a spokojení, že? Ovšem, čemu je to naučí? Získají tím sílu sami se zvednout ze země a moudrost, co je to stálo sil? Vážit si sebe sama za to, co jsem dokázal? Dokázal jsem se změnit sám, bez kouzel a magie, protože se mám rád? Dostanou možnost si uvědomit, že to dokáží sami, bez cizí pomoci, jen vlastní silou a vírou v zdárný konec, v dobro?

Bohužel, tohoto se sami, dobrovolně vzdali, když svou sílu odevzdali rituálu. Na chvíli, na jeden pozemský život unikli svému osudu. O to horší to bude, až se opět narodí. Budou čelit těm samým problémům v daleko větší míře a síle tak dlouho, dokud nepochopí, že utíkat nemá smysl. Že jejich problémy za ně nevyřeší žádná magie, žádný rituál, ani jiný člověk, nebo Bůh. Pouze a jenom oni sami.