Rok 2024

15.11.2023

Co nám napovídají čísla pro rok 2024?

Máme zde čísla 2, 0, 2 a 4. Když je sečteme, dostaneme číslo 8.

Teď si to rozebereme.

Číslo 2 znamená touhu být spolu. Nebýt sám. Být milován. Spolupráci s druhými, Dělit se s druhými. Dávat a dostávat. Mateřskou lásku, něhu a náš vztah k matce. Naše vědomá i nevědomá přání a touhy. Kdy jsou pro nás ti druzí na prvním místě.

Číslo 0 znamená začátek a konec. Dává sílu číslu 2 jak v dobrém, tak i v tom špatném. To znamená, že posiluje, nebo naopak zeslabuje naše kladné i záporné vlastnosti. Buď něco začíná, nebo naopak končí, kdy si řekneme, už dost.

202 nám ukazuje rozkol mezi nepřiměřeně dávat skrze touhu být užitečným a kdy si uvědomujeme, že jsme využíváni a zneužíváni druhými. Závislostí na druhých a nezávislostí, samostatností. Neschopnost se rozhodnout, co je důležité a co není.

Číslo 4 je číslem námahy, těžkosti a potíží. Je to čistě materiální číslo, které se projevuje skrze hmotu, naši práci a zručnost. Znamená zajeté koleje a naučené, jistotu. Neschopnost něco změnit. Přijmout jiný názor, jiný způsob práce. Naučené a převzaté vzorce chování. Strnulost. Strach ze změny. Ulpívání na starém. Staré a zkostnatělé názory. Řád a pořádek. Pravidelnost a opakování.

Číslo 24 je o dobrosrdečnosti a laskavosti, kdy nezištně dáváme a pomáháme druhým v materiální a pracovní oblasti, tak skrze radu, vynaložený čas, dobré slovo a lidské teplo, aniž bychom za to něco chtěli na oplátku. I zde platí, uvědomit si, že přílišná dobrota a laskavost, pomáhání ze špatných důvodů se může obrátit proti vám.

Číslo 8 je obecně číslem rovnováhy a karmy. Jak dole, tak nahoře a jak nahoře, tak dole. Je to karmické číslo v oblasti materiálna. Jeho hybnou silou je ryze mužská síla - energie a racionální mysl. Tlak na výsledek bez ohledu na druhé a jejich potřeby. Ovládání, moc a manipulace. Touha vyniknout, být slavný, úspěšný, bohatý, vyvolený. Jsem víc než druzí. Já mám na to právo. Já mám pravdu. Rozděl a panuj. Nesmiřitelnost, zaslepenost, neústupnost, přemrštěná hrdost a neschopnost odpustit. Touha po majetku. Uspokojování živočišných a materiálních potřeb. Bojechtivost a agresivita, rivalita. Číslo 8 nás má naučit umírněnosti ve všech těchto oblastech a vlastnostech. Ukočírovat svůj rozum. Naučit se používat a využívat tuto mužskou sílu správně. Netlačit na pilu. Že někdy méně je více.

-

Rok 2024 je také karmickým rokem, stejně jako rok 2023 s tím rozdílem, že rok 2023 byl pod nadvládou čísla 7, byl emoční karmický rok v oblasti lidským a mezilidských vztahů. Jeho výsledná sedmička nás nutila se zamyslet nad svým každodenním chováním. Vracela nás zpět k situacím, které jsme emočně nezvládli. Emoční bolest, hysterie, iluze, strach, zloba, nenávist, pomluvy, útěk před pravdou, strkání hlavy do písku, osočování, svádění viny na druhého, hádky v rodině, vina, beznaděj, vyostřené a přemrštěné jednání a emoce atd.

Nejsem tu od toho, abych vám lhala, jak to bude dobré.

Ne, nebude.

Tento rok 2024 bude pod nadvládou čísla 8. Tedy opět karmický rok v oblasti materiálna, materiálního zajištění a uspokojování potřeb jak svých, tak těch druhých a bude se projevovat skrze mužskou sílu a mužskou logiku. Bude se nám vracet vše, kdy jsme se špatně rozhodli v oblasti nesmyslných a zbytečných výdajů, nákupů, drahých dovolených a špatných investic a prodejů, na základě chamtivosti, lačnosti a nenasytnosti. Je o šetření, plýtvání a rozhazování. Lesk a okázalost versus chudoba. Nutné versus bez čeho se obejdeme. 

Osmička touží být v popředí. Mít vždy a za každou cenu pravdu. Jedná pouze na základě rozumových a sobeckých důvodů. Chce a touží dosáhnout svého bez ohledu na druhé. 

To, co započalo v roce 2023 se v tomto roce vyostří. Lidé si budou ještě více závidět. Mít radost z neštěstí druhých. Drby a lži budou jejich potravou. Bude přibývat více a více nespokojených lidí se současnou situací a stavem ve společnosti a v rodinách. Lidé se budou od sebe vzdalovat a uzavírat se do sebe. Strach z nedostatku bude lidi nutit dělat šílené věci. Mnoho lidí a rodin bude na pokraji svých sil a možností.

Tento rok nás bude 8 zkoušet, kolik toho vydržíme. Kolik toho doopravdy potřebujeme. Jak dokážeme zacházet s vlastní silou. Kam ji nasměrujeme a proč. Co jsme ochotni udělat pro to, abychom dostali to, co chceme. Kam jsme až ochotni zajít a čeho se vzdát na úkor majetku, peněz a zdání hodnoty sebe sama tak i u druhých. Být na tom pomyslném výsluní.

Osmička nás má naučit rovnováze ve všech oblastech života. Jak v té materiální, tak lidské, mezilidské a duchovní. Nelpět na věcech, majetku a penězích. Schopnosti přiměřeně dávat, pomáhat, rozdělit se, jako kupovat, dostávat a přijímat. Sebeúctě, sebehodnotě a sebelásce. Uvědomit si své skutečné potřeby a potřeby druhých. Má nás naučit skromnosti, střídmosti a pokoře. Rozdílu mezi chci a je to potřeba. Jak nás dospělé, tak naše děti. Vystačit si s tím, co máme. Semknout se jako rodina a držet pohromadě. Podpořit jeden druhého i v těch těžkých chvílích, kdy nám není do zpěvu a cítíme se od psa, osamělí a k ničemu.