Rozdíl mezi náboženstvím a duchovnem, spiritualitou.

19.01.2024

Učený muž byl jednou požádán, aby vysvětlil rozdíl mezi náboženstvím a spiritualitou. Jeho odpověď byla hluboká:

 • Náboženství není jen jedno, je jich mnoho.

Spiritualita je jedna.

 • Náboženství je pro ty, kteří spí.

Spiritualita je pro ty, kteří jsou vzhůru.

 • Náboženství je pro ty, kteří potřebují někoho, kdo jim řekne, co mají dělat a chtějí se nechat vést.

Spiritualita je určena těm, kteří věnují pozornost svému vnitřnímu hlasu.

 • Náboženství má soubor dogmatických pravidel.

Spiritualita nás vyzývá k tomu, abychom o všem rozumně přemýšleli,

 • Náboženství ohrožuje a děsí.

Spiritualita dává vnitřní klid.

 • Náboženství přikazuje, nakazuje a zakazuje

Spiritualita nám dává možnost volby

 • Náboženství hovoří o hříchu a vině.

Spiritualita říká: "poučte se z chyby".

 • Náboženství potlačuje vše, co je falešné.

Spiritualita přesahuje vše, přibližuje vás k vaší pravdě!

 • Náboženství mluví o Bohu; není to Bůh.

Spiritualita je vším, a proto je v Bohu.

 • Náboženství vymýšlí.

Spiritualita nalézá.

 • Náboženství netoleruje žádnou otázku.

Duchovnost zpochybňuje všechno.

 • Náboženství je lidské. Je to organizace s pravidly vytvořenými muži.

Spiritualita je božská, bez lidských pravidel.

 • Náboženství je příčinou rozdělení.

Spiritualita nerozděluje, ale spojuje, sjednocuje.

 • Náboženství hledá, abyste věřili.

Spiritualitu musíte hledat, abyste uvěřili.

 • Náboženství následuje pojmy posvátné knihy.

Spiritualita hledá posvátné ve všech knihách.

 • Náboženství se živí strachem.

Spiritualita se živí důvěrou a vírou.

 • Náboženství žije v myšlenkách.

Spiritualita žije ve vnitřním vědomí.

 • Náboženství se zabývá prováděním rituálů.

Spiritualita se zabývá vnitřním Já.

 • Náboženství živí ego.

Spiritualita nás pohání k překročení rozumové hranice.

 • Náboženství nás nutí zřeknout se světa, abychom následovali Boha.

Spiritualita nás nenutí, ale vede, jak žít v Bohu – v lásce, aniž bychom se zřekli našich stávajících životů.

 • Náboženství je kult.

Spiritualita je stav klidu, vnitřní meditace.

 • Náboženství nás naplňuje sny o slávě v ráji.

Spiritualita nás nutí žít slávu a ráj na zemi.

 • Náboženství žije v minulosti i v budoucnosti.

Spiritualita žije v přítomnosti.

 • Náboženství vytváří klášter a vězení v naší paměti.

Spiritualita osvobozuje naše Vědomí.

 • Náboženství nás odpojuje od Boha.

Spiritualita nás s ním spojuje a propojuje.

 • Náboženství nás nutí věřit ve věčný život.

Spiritualita nám dává vědomí věčného života a bytí.

 • Náboženství slibuje život po smrti.

Spiritualita nic neslibuje. Pomáhá nám najít Boha v našem interiéru během současného života před smrtí.

Nejsme lidské bytosti, které procházejí duchovním zážitkem.

Jsme duchovní bytosti, které procházejí lidskou zkušeností.

Zdroj Neznámý....  

Jen tak, pro zamyšlení.