Šamani

02.07.2024

Další krásné téma, že vše není tak, jak si to myslíme a představujeme. Šamani, kteří jsou pro nás ti, co umí, ví a znají. Jsou moudří a mají přístup k moudrosti. Umí se na ni napojit. Umí vidět minulost, budoucnost a léčit.

Ovšem, není to tak jednoduché, jak je nám to předkládáno těmi, co se se šamany setkali.

Šamanem se nenarodíte. Šamanem se teprve stanete.

Má to však dvě zásadní podmínky, aby se z vás stal šaman.

Za prvé. Musíte mít schopnosti. Bez nich se z vás šaman nikdy nestane. Protože schopnostem vás nikdo naučit nemůže, ani vám je předat. Buď je máte, nebo ne.

Za druhé. Další podmínkou je, že se vás ujme starý šaman a začne vás odmala učit všemu, co ví a zná on sám. Začne ve vás probouzet vaše vlastní schopnosti a pomáhá vám, jakým způsobem je lze použít. Předává vám moudrost – znalost těch, co učili jeho a ty zase další před nimi. Začne z vás vychovávat budoucího šamana.

Kdyby to bylo tak jednoduché, jak je nám to předkládáno, byli by všichni šamany.

Šaman ví, zná a rozumí pouze tomu, co je mu dáno v rámci jeho země a kultury, ve které žije. Co se týká jeho národa, poznání a moudrosti všech šamanů před ním. Dá se tedy říci, že ví, zná a umí pouze to, co věděli, znali a uměli šamani před ním. Jejich úkol je tímto dán a předurčen. Předávat tuto moudrost dalším šamanům. I oni mají svá omezení, kam se mohou dostat a kam již ne. Vidí a vnímají svět po svém, tak, jak je to učil šaman před ním a nejsou schopni pochopit jiný způsob života. Chápou a rozumí zákonitostem energií, které platí pouze v omezeném měřítku. Dá se říci, že jejich moudrost má svůj strop, za který se nedostanou. Nemohou, protože jsou omezeni moudrostí a poznáním šamanů před nimi. Vidí, chápou a rozumí všemu skrze jejich moudrost a tato moudrost se nemění, ale je stále stejná po celá staletí. Jim tato moudrost pomáhá udržovat jejich způsob života, jejich kulturu, přežít a nezaniknout.

Šamani nežijí jako my. Nejsou svázáni pravidly společnosti. Nemusí chodit do práce. Řešit, z čeho zaplatí nájem, teplo, vodu, elektřinu, oblečení, školu, jídlo …. Nemusí se starat o rodinu, o děti. Nemusí se přizpůsobovat druhým lidem, společnosti, dodržovat pravidla. Mohou se věnovat pouze a jenom sami sobě a rozvíjet své schopnosti. Nejsou schopni pochopit, co vše má na člověka vliv, když žije ve velkém městě. Že od toho všeho nemůže jen tak utéct. Od rodiny, od přátel a od lidí, kteří jsou na něm/na vás závislí a dělat pouze to, co on sám chce. Žít si sám pro sebe a nebrat na nic a nikoho ohled.

Mezi šamanem a černým mágem není na samém začátku žádný rozdíl. Oba disponují schopnostmi. Jde o to, v čem vyrůstají a kdo je učí. Na co, na koho se svými schopnostmi napojují a proč to dělají.

Pro svůj vlastní růst, kdy vše pouze sledují a učí se energiím naslouchat, co jim říkají, co po nich chtějí. Učí se energiím neporoučet, ale naopak s nimi spolupracovat. Ti druzí to dělají pro to, aby něco, někoho ovládali pomocí své schopnosti, moci, spoutali, ovládali a poroučeli. Aby tyto energie dělali to, co oni sami chtějí. Dostal od nich to, co chtějí skrze moc, manipulaci a ovládání.

Šamané vám mohou pouze pomoci, jak otevřít dveře. Ukázat vám, jak a čím lze tyto dveře otevřít. Jakou schopností. Jak se v prostoru za těmito dveřmi pohybovat. Na co si dát pozor. Ale tím by to mělo končit. Vše ostatní by mělo být už pouze na vás. Na vaší vlastní volbě, co uděláte, co zvolíte a proč.

Opravdový šaman vás nechá udělat chybu, abyste sami zjistili, že to byla chyba a poučili se z toho. Ví a zná, jak vše vrátit, aby vám to co nejméně ublížilo. Není to o tom, že vám bude ukazovat jen to pěkné, ale i to, co se vám nebude líbit. Bude vám ukazovat vaše vlastní strachy a démony ve vás. Jakým způsobem se k nim máte postavit. Co s nimi máte udělat. Jak je poznat a porozumět jim. Odkud se berou.

Špatný šaman vás pouze využije. Pomůže vám otevřít dveře a ukáže vám, jakou moc máte. Co vše můžete. Neřekne vám, že to nesmíte, že to není správné a proč to není správné. Naláká vás a pak vás svou vlastní mocí vládne a bude využívat vašich schopností sám pro sebe.

-

Při své duchovní cestě, díky schopnostem, mělo se to stát, mělo to tak být jsem se telepaticky spojila s jedním hodně starým šamanem, co žil v Peru. Bohužel již zemřel, protože byl hodně starý. Já mu říkala dědečku. Ve skutečnosti to byl můj otec z dávné doby, z minulého života, kdy jsme žili v Peru jako rodina.

Proč to píšu?

Vždy jsem ho viděla, jak tiše sedí sám u rozdělaného ohně uprostřed té krásné krajiny a pouze vše sleduje, vnímá a všemu naslouchá. Nic nedělal a nikomu nic nenutil. On pracoval pouze s energiemi. Tvořil skrze a pomocí energií. Nepotřeboval k tomu druhé, jiného člověka. Nepotřeboval učit druhé. Jen trpělivě čekal a reagoval pouze na vzniklou situaci.

Pokud k němu někdo zavítal, o něco ho požádal, prohlédl si ho svýma laskavýma očima, ve kterých nebylo naprosto nic, jen sama láska. Ta mu ukázala, co má ten člověk slyšet, co má vědět a proč. Nesnažil se učit, předávat svou moudrost, pomáhat, zachránit, uchránit, předělat. O to větší to mělo sílu.

Byl jeden z mála, které nazýváme léčitelé duší. Jeho síla spočívala v tom, že se o nic nesnažil. Dělal pouze to, co mu říkala sama láska. Neptal se, proč. Nechtěl rozumět tomu, proč. Neříkal jí, jak to má udělat. On dával život lásce. Oživoval ji a nechával ji, aby ona sama tvořila v prostoru to, co je potřeba a jak je to potřeba.

Protože byl napojen a spojen s touto energií, věděl a rozuměl. Jeho úkolem bylo u mě probudit vzpomínku na to, čím, kým jsem byla a co vše jsem uměla. Propojit se s tou, kterou jsem byla. Poznat a pochopit, že některé schopnosti, které jsem v té době měla už nejsou v této době, v tomto životě potřeba. Jsou mou součástí a spí ve mně. A možná budou jednou, až to bude potřeba opět aktivní. Sami se aktivují. Sami a ne, že já chci. Aktivují se, až na ně budu duchovně připravena. Nebudu je chtít používat a ovládat rozumově, rozumem, já chci, protože si myslím, ale budou skrze mě sami pracovat a dělat to, co je potřeba. Mé tělo, můj mozek a rozum budou pouze nástrojem pro tuto lásku.

Proč to píšu?

Víte, dnes se skoro každý druhý označuje a považuje za léčitele duší. Snaží se léčit duši skrze rozum, rozumové nástroje. Jak ho to někdo naučil. Propaguje sebe sama a své schopnosti. Jak je dobrý, jak vše umí, ví a zná. Chce každému pomoci, každého zachránit. Nahání klienty a slibuje jim, jak z nich udělá ty, co ví a znají. Jak je to naučí. Jak tomu mají rozumět. V podstatě jim nutí svou pravdu a své poznání. Ale jaké?

A v tom je rozdíl mezi dědečkem a těmito lidmi. Dědeček nikomu nic nenutil, nikomu nic nesliboval. Nechodil mezi lidmi, neukazoval a nepřesvědčoval je o tom, co umí. Nenaháněl lidi, nenaháněl klienty a nesliboval jim, jak z nich udělá ty, co budou umět a vědět. Dal jim v té chvíli pouze to, co potřebovali dostat.

Léčitel duší se neřídí rozumem a chtěním zachránit druhé. Léčitel duší vidí daleko dozadu i daleko dopředu. Vidí všechny souvislosti, nejen ty, které se týkají toho jednoho člověka, ale vidí vše a všechny lidi, co s tím souvisí. Ví a chápe, rozumí, že v tomto všem se vyzná pouze a jenom sama láska. Nechá ji, aby mu ona sama ukázala, co je důležité a nechá ji skrze sebe promluvit, jednat a konat. Nemá tam v té chvíli žádnou lidskou, rozumovou lásku, touhu, lidskou emoci vůči tomu člověku. Neurčuje, co se má stát a jak to má dopadnout. Kam až se ten člověk má dostat, posunout. Nelpí na rozumovém výsledku.

Není možné se stát něčím, čím nejste a nikdy nebudete. Co vám není dáno. Ale jak to poznat? Co je mi dáno a co není. Čím jsem a čím nejsem.

Jde o to, že objevíte, že máte nějakou schopnost. Něco vidíte, něco cítíte, něco slyšíte. A zde nastává ten problém. Okamžitě začnete sami sobě dávat název, který určuje, čím jste. Má určovat vaši cestu. Má určovat váš úkol. Ovšem, to že něco umíte a na základě toho si určíte čím jste není to samé, že tím automaticky jste. Najednou jsou z vás experti na duchovno jen pro to, že něco vidíte a něco malinko jste poznali. Experti na léčení. Experti na rozum, myšlení a rozumové pochody druhých. Experti na duši.

Víte kulový, co je to duše. Víte kulový, z čeho všeho je utvořena. Víte kulový, jak funguje duše. Víte kulový, jakým způsobem a skrze co se duše projevuje. Nemáte naprosto ponětí, co vše má na nás, jako na člověka vliv. Jen si myslíte, že víte. A to jen pro to, že jste něco uviděli a objevili a na tom začnete stavět, že už víte a jste moudří. A vůbec vám nedochází, že vidíte jen maličkatou částečku, a to ostatní je vám zastřeno. Vidíte pouze to, co vám váš vlastní rozum dovolí vidět. A myslíte si, jak už jste na tom vrcholu, na tom piedestalu poznání. Já jsem léčitel, já jsem učitel, já jsem průvodce …

Místo toho, abyste se začali věnovat sami sobě, poznávat sami sebe, své schopnosti, své strachy, své démony a noční můry, své nedostatky, své slabiny, v čem spočívá vaše vlastní síla, odkud ji berete, odkud ji čerpáte, co je kolem vás a za těmi dveřmi, které vám schopnosti otevírají, abyste si to vše sami osahali, zkusili a zakusili, co to umí, poznali, porozuměli, naučili se v tomto prostoru pracovat bez rozumu, touhy a chtění, tak okamžitě začnete s tím málem, co víte a znáte pomáhat, léčit a učit druhé. Zachraňovat druhé. A myslíte si, jak už víte a znáte.

Ono pomáhat je v podstatě jen taková vábnička a zástěrka pro jejich i váš rozum. Většina z nich to dělá jen proto, že si myslí, jak na těch svých schopnostech vydělají. A ano, vydělají, protože se umí dobře prodat. Musí, aby měli klienty. Bez klientů by nebyly peníze. Čím víc klientů, tím víc peněz. To je snad jasné. A tak se ukazují, přesvědčují a prodávají sebe a tyto schopnosti jako pouťovou atrakci. A lidé, co jsou na dně, trápí se a neví si s tím rady, jdou za nimi a rádi zaplatí za to, že to někdo změní. Změní jejich život a myšlení. Udělá z nich šťastné a spokojené lidi.

Ano, vždy čteme, jak se to povedlo. Jak se těmto lidem změnil život. Ale už se nedozvíme, jak dlouho ta změna trvala. To už nikdo nenapíše.

Víte, je to naprosto to samé, jako když kuřákovi dají nové plíce. Jupí, už jsem zdravý, vyléčený. Ale na jak dlouho? Když dál kouřím jednu za druhou? Vlastně se nic nezměnilo.

Vždy mě rozesměje, když někdo, komu je 20, 25 let začne radit a pomáhat druhým. Vykládá, co vše má za sebou, co ho to vše stálo a díky tomu je teď ve vatě. Má vše. Ano má. A víte proč? Protože mu to vy sami umožňujete tím, že mu za tu jeho 25ti letou existenci na tomto světě, kterou on považuje za moudrost platíte. Co asi takový člověk mohl zažít, poznat, naučit se a pochopit, když má celý život před sebou?

Bohužel mnoho z nich žije v nejnižším patře, v pomyslném suterénu duchovního světa a myslí si, domnívají se, jak jsou už někde hodně vysoko. V tom nejvyšším duchovním patře. A lidé jim to baští, protože o tom umí tak krásně mluvit. Jak vás také dostanou do toho nejvyššího patra, jako jsou oni. A přitom vás pouze stáhnou k sobě, na svou vlastní úroveň a zavřou, uvězní v suterénu.

-

Proč myslíte, že skutečný šaman, co umí, ví a zná je vždy velice starým mužem, nebo ženou? Proč asi?

Už jste někdy viděli, že by šel někdo za mladým šamanem? A jak se z něj ten šaman stal? Díky nějaké přednášce? Díky týdennímu, měsíčnímu kurzu? Díky videím? A hned byl z něj šaman?

Ne. Vybral si ho starý šaman, který ho začal učit a on byl jeho žákem až do jeho smrti. Šaman šamanství neučil masově, každého, kdo přišel a zaplatil. Měl vždy pouze dva, nebo jednoho žáka za celý svůj život.

Protože se moudrým nikdo nenarodí. K té moudrosti se dopracovává skrze učení se od starého šamana, skrze celý svůj život, své vlastní zkušenosti, kdy během něj sbíral jeden korálek k druhému, které navlékal na nit. Nit, která je utvořena z celého jeho života. Stále se učil a uvědomoval si, že nic z toho, co ví a zná není konečné. Že vlastně nic neví a neumí. Měl v sobě úctu a pokoru k tomu, co mu bylo umožněno zažít, poznat a pochopit. Přijímal to a nechtěl víc, co mu nebylo dáno. Byl spokojený s tím, jaký je, čím je. Člověkem bez nálepky a rozumového poslání. Člověkem, ve kterém je láska. Láska, která skrze něj jedná a koná. Reagoval pouze na vzniklou situaci. Nevyhledával ji sám pro sebe, aby ukazoval světu a druhým, čím je a co umí.

Láska nemá potřebu se předvádět, ukazovat co umí, zachraňovat. Neřídí se lidským rozumem. Láska dělá pouze to, co je potřeba a nemusí v té chvíli našemu rozumu to, co dělá vůbec dávat smysl.

-

Ještě jedna malá poznámka.

Jsem zde na Facebooku už hodně dlouho a sleduju všechny ty ezoteriky, co se zde kdy objevili. Jejich videa, vystupování v TV, články, různé semináře a kurzy, které nabízí, knihy, které napsali … O tom, jak umí a ví. Jak jsou dobří. Píší o svých úspěších. Jak to máte udělat, abyste byli jako oni. Jak máte žít a myslet. Vždy zazáří a pan z čista jasna, z ničeho nic zmizí. A občas se pak dočtu, jak je to semlelo a vycucalo. Nebo, jak se jim něco přihodilo a oni skončili na naprostém duchovním dně. Píšu občas, protože s tím se nikdo rád nechlubí. Jak je to možné? Nebo proč asi? Když vše věděli a uměli?

Je to o tom, že dostali šanci a možnost se učit díky svým schopnostem, ale tuto šanci špatně pochopili a uchopili. Zahrávali si s energiemi, kterým nerozumí. Mysleli si, že tyto energie budou skákat, jak oni pískají. Šahali a lezli tam, kam nemají. Mysleli si, že mohou poroučet osudu, karmě a bohu. A pak dostali zpět to, co sami vytvořili. Někdo, něco je zastavilo a řeklo DOST. Teď ti ukážeme, že nic nevíš a nic neumíš. Co s tím uděláš? Poučíš se z toho?

Z tohoto propadu, z tohoto dna je pak velice těžké se dostat. A víte proč? Protože na sebe navázali osudy a životy druhých, mnoha lidí, kterým ve skutečnosti lhali a vůbec jim nepomohli.

Jak jsem již mnohokrát napsala, se schopnostmi přichází také obrovská odpovědnost za to, co dělám a proč to dělám. Není možné si jen myslet, že vím, umím a rozumím, kdy uspokojuji pouze své ego. Zde neplatí, že se mě to netýká. Že to není na mě, co ten druhý udělá a co zvolí. Jak se rozhodne. Že za to nenesu odpovědnost.

NESETE. Vždy a pokaždé, když pracujete v tomto prostoru s energiemi, s lidskými životy, myšlenkami a emocemi. Nelze zde vyvozovat rozumově, co se stalo a proč. Nelze jen na naučeném. Je potřeba umět vidět záznam v prostoru a umět ho přečíst. Ne, že si myslí, co to je a jak to je. Protože rozum to neví, rozum to neumí. Rozum jede pouze na naučeném.

Toto se týká naprosto všeho. Jak numerologie, regrese, výkladu karet tak i jakákoliv jiná práce, která se zabývá a pracuje s energiemi.