Uzdravení rodu a rodové linie

05.10.2023

Dne se podíváme na rodovou linii, o které se dnes hodně mezi ezoteriky mluví. Je to opravdu tak, jak nám to všichni vysvětlují? Opravdu na nás má vliv náš rod? Na náš život? Tedy všichni lidé, kteří patří do našeho rodu?

Lze uzdravit všechny lidi, kteří patří do naší rodové linie? A co to znamená vlastně uzdravit rodovou linii?

No, podle ezoteriků to znamená, že na nás tito lidé už nebudou mít vliv. Nebudou nás ovlivňovat svými negativními myšlenkami, emocemi, energiemi a zkušenostmi. Že je  zbavíme všech těch negativních zkušeností a bolesti. Očistíme je.  Ale jak? Mávnutím proutku? Přáním? Nebo jim vymažeme všechny jejich vzpomínky a necháme jim jenom ty pěkné? Copak to u vás samých takto funguje. Že vám tam někdo nechá jen to pěkné a  to špatné vám vymaže z paměti? Nefunguje, že? Tak proč by to mělo fungovat u těch druhých z vaší rodové linie?

Opět začnu úplně z jiné strany.

Uvědomte si, že my zde nejsme ani poprvé, ani naposledy. Měli jsme různá těla, muž, žena, různou barvu kůže a patřili jsme k různým národům a kulturám. A to samé se týká i našich rodičů, prarodičů a praprarodičů …Takže, který rod na nás má vliv? Rod otce, nebo rod matky? Z jakého rodu tedy pochází náš otec, jeho otec a otec jeho otce…? Z jakého rodu pochází naše matka, její matka a matka její matky ….? Nebo si naivně myslíte, že všichni ve vašem rodě byli vždy jenom češi a žili vždy zde?

Uvedu příklad. Váš děda se narodil v rusku a měl ruské rodiče. Vaše babička se narodila v německu a měla německé rodiče. Takže, která rodová linie ovlivňuje vaši matku? Vaše matka si vezme čecha. Opět, kteří předkové a která rodová linie má na vás vliv? Ruská, německá, nebo česká?

Takže kdo, nebo co má na nás vliv? Naše rodová linie?

ANO, ale i NE.

Za prvé: Jsme složeni z genů našeho otce a matky. Náš otec a matka zase vzešli z genů svého otce a matky a oni zase z genů svých otců a matek. Takže docela pěkný koktejl. Toto vše nás ovlivňuje. Ovšem pouze po genetické, tělesné stránce. Vrozené dispozice pro zdraví, dlouhověkost, mladiství vzhled, obezitu, vyzáblost, výšku, stavbu kostí a svalů, pro nemoce tělesné, duševní a vrozené vady, barvu kůže, nadání atd. Geny jako takové nemají žádný vliv na naše uvažování a rozhodování.

Co na nás má tedy ještě vliv?

Za druhé: Naše minulá já a jejich život. Naše minulá já nemusí mít nic společného s naší rodinou, s naším rodem teď a tady.

Za třetí: Všichni ti, z kterých jsme geneticky složeni a opět jejich život.

Tito lidé nás ovlivňují přímo a nepřímo.

Přímo tak, že přebíráme stejné, naučené od matek/otců, od babiček, nebo dědů. Děláme věci stejně, jako oni. Přebíráme stejné vzorce chování, stejné názory a zvyky, jako oni je převzali zase od svých rodičů a prarodičů. Jde o to, v čem jsme vyrůstali a co jsme doma viděli a slyšeli. Co nám bylo od mala vštěpováno jako pravda a pravidla. Někdo je přijme a předává je dál svým dětem a ti zase svým dětem a jiný se jim postaví, odmítne je a začne je měnit. Pokud ve vás bude rodič od mala pěstovat nenávist ke všem a ke všemu, budete nenávidět a vůbec nemusíte vědět proč a odkud se to vzalo. Jako dítě přebíráme model chování a vyjadřování svých rodičů. Protože oni jsou těmi prvními, kteří nás učí a ukazují nám, zprostředkovávají nám takový svět, jak ho vidí oni sami.

Nepřímo nás ovlivňují tak, že někteří z našich pra pra pra vyřkli nějaké přání ohledně svých budoucích potomků. Nebo naopak, celé toto rodové pokolení někdo z nich proklel. Proklel všechny muže, nebo ženy, kteří se narodí. Zařekl se, něčeho se zřekl atd.

Za čtvrté: má na nás vliv plán naší duše - osud, který si pro nás duše připravila, který chce zažít jako člověk, mít zkušenost a který je spjat s karmou. Ona sama si vybírá své genetické předurčení pro své tělo, tedy rodiče a ten pomyslný koktejl genů, lidí a jejich životů, aby se tento její plán mohl uskutečnit.

A TEĎ POZOR! TEĎ PŘIJDE TO PODSTATNÉ, DÚLEŽITÉ.

Vše, co jsem napsala, že má teď a tady na nás vliv se netýká pouze nás, ale týká se naprosto všech a stejně, kteří patří do naší rodové linie.

A vy chcete léčit a uzdravit celou svou rodovou linii? Všechny ty stovky a tisíce lidí, o kterých naprosto nic nevíte? Kdo byli, kým byli, jak žili, co prožili, čím a skrze co si navzájem ovlivnili své životy?  Jak?

To je ale pěkná kravina, nemyslíte?

Vy víte, kým jste byli? Vy víte, kým byli oni? Despotou, tyranem, zlodějem, vrahem, alkoholikem, sluhou, knězem, děvkou, matkou, lesbou, vyvrhelem, žebrákem, žoldákem, fanatikem, vězněm, bláznem, oběšencem, černým mágem …..

Zkuste o tom nejdříve popřemýšlet, než se necháte oblbnout nějakým ezoterikem, že vám vyčistí rodovou linii, nebo že vám pomůže vyčistit a uzdravit rodovou linii. Je to jen krásná, ale lživá představa pro náš rozum, že to lze. Uchlácholí to pouze váš rozum, který tomu uvěří, ale ve skutečnosti se nic nezmění. Jen si k tomu zavřete dveře, tedy nebudete schopni vidět skutečnou pravdu. Váš rozum vám to zastře a natře na růžovo.

Víte vlastně, co těm svým předkům doopravdy děláte? Vy je vymazáváte, vymazáváte jim jejich vzpomínky a oni jsou zde pak drženi tím, že nic neví, nic si nepamatují a nemohou odejít. Nemohou nic udělat. Nic vyřešit, nemohou se rozhodnout, protože neví, nepamatují si. Berete jim kus jich samých. To, čím byli. Upamatování se na to, čím, kým byli. Protože to, co prožili z nich dělá to, čím jsou. Jak to dobré, tak i to špatné. A vy je zbavujete jejich zkušenosti a možnosti ji pochopit. Rozhodnout se. Berete jim jejich vlastní vůli rozhodnout o sobě svobodně. To milí zlatí není láska. Je to moc, manipulace a ovládání, že vy chcete. Ne oni, ale vy. 

Co s tím?

Řešte pouze sebe a své vlastní problémy. Jeden po druhém. Ony vás sami, každý jeden po druhém zavede přesně tam, kam je potřeba k tomu, ke komu je to potřeba. 

Dovětek.

Za každý čin, za každou myšlenku pro kterou se rozhodnete, nesete vy sami odpovědnost. Odpovědnost za následky a důsledky. Následek je to, co bude následovat, co vytvoříte a stvoříte kolem sebe, druhým a v prostoru. Důsledek je to, co díky tomu dostanete zpět, co se k vám dříve či později spravedlivě vrátí. To, že nevíte vás z toho neosvobodí. Že vám to bude prominuto. Zde v tomto případě neplatí lidské zákony. Že jste nevěděli? Že jste uvěřili? Že jste se neptali? Že jste nehledali? Nepřemýšleli? Byli jste hnáni svým vlastním egem a rozumem? Že vás někdo změní tím, že změní všechny okolo vás? Že vám vyčistí čakry? Vyčistí vám karmu? Napojí vás na moudrost? A vy budete od té chvíle šťastní a spokojení? Žádné negativní vlastnosti, myšlenky a emoce? Už nebudete nést tu tíhu  odpovědnosti a karmy? Vymaníte se z karmy? A jak to asi udělá? Čím to udělá? Energií? Jakou? Láskou? Použije k tomu Boha? Zneužije Boha ve svůj a váš prospěch? Copak Bůh - láska je nějaký hokynář, s kterým můžete handlovat? Vlezete do prostoru, ukážete na to a na to, poručíte si to a to a on vám to musí dát? Přinese vám to rovnou pod nos? Změní všechny okolo vás, jak živé, tak mrtvé, aby vy jste byli spokojení?

Jen opravdu duchovně vyspělý člověk v sobě neustále řeší, zda to, co slyší, pochází od rozumu, nebo od duše-lásky. Zda je to pravda, či nikoliv. Zda je to potřeba, či nikoliv. Hledá a řeší motiv, proč to chce udělat. Ne ten rozumový, ale pravdivý. Má v sobě obrovskou odpovědnost, která ho provází při každé jeho myšlence. Nehledí na to, co kde slyšel, co kde četl a co ho někdo naučil, jak si on myslí, že to je. Takový člověk vám nikdy neřekne, že vás toho zbaví  jednou pro vždy.