Uzdravení rodu, čištění rodové linie.

28.05.2023

A máme zde opět další fenomén, hojně používaný v ezoterice těmi, co si myslí, že ví.

Schopnost uzdravit a pročistit rodové zátěže a přinést uzdravení svým předkům, osvobodit je od zátěže strnulých rodových linií.

Zní to opět úžasně. Že se rozhodnete nepokračovat v tom, co dělají vaši rodiče. A začnete tedy podle ezoteriků čistit svou rodovou linii a uzdravovat ji, tedy všechny ty, kteří do ní patří.

Ovšem, mě by zajímalo, koho v tom rodě osvobodíte, od čeho a jak to uděláte, když nevíte, co udělali a komu ublížili. Protože čistit můžete pouze konkrétní věc, konkrétní čin a myšlenku. A ne vše najednou, aniž by jste věděli, co kdo udělal a proč. To se vaše matka a otec nějakým zázrakem změní. Staré a dávné křivdy, nespravedlnost, zlost a nenávist, kterou si všichni navzájem působili všichni napříč časem najednou zmizí? Jak a kam?

Vše se zázrakem, samo vymaže z prostoru, jako kdyby se to nikdy nestalo?

Ono to zní podobně, jako to s Ježíšem. Že díky jeho, skrze jeho smrt, ukřižování nás jako lidstvo očistil od hříchu. I on miloval a byl v té době rebelem a buřičem.

Jediný, kdo se může osvobodit z těchto pravidel, rolí, vzorců chování a opakování stejných chyb jste pouze vy sami. Nikdo jiný. Ostatní zůstanou stejní, dokud se i oni sami nerozhodnou pro změnu. Buď teď, nebo v některém z jejich dalších životů. Nikdo nikoho nemůže zbavit jeho odpovědnosti za své činy, myšlení a konání. Toho, co udělal a vytvořil. Toho, komu svým chováním ublížil a způsobil mu bolest. Nikdo nemůže za druhé, za vás odpustit viníkovi, viníkům. Pouze a jenom vy. Nikdo toto za vás nemůže vyčistit. A už vůbec vás nemůže zbavit vaší vlastní odpovědnosti a nesení důsledků.


Proč to není možné?

Protože by vás tím připravila o vaši vlastní zkušenost, moudrost a ponaučení se z toho.

Představte si, že něco uděláte a tím ublížíte mnoha lidem. A vaše matka se rozhodne, že vás toho zbaví, vyčistí vám karmu. Všem se za vás omluví a odpustí. Myslíte si, že tím je to pro vás jednou provždy vyřešeno a vy sami se tím už nemusíte zabývat?  

Vezměte si jiný příklad. Vám ublíží soused. Něco vám ukradne, a ještě vás pomluví. Vy ho zažalujete a prohrajete soud. Co to ve vás vyvolá? Křivdu, nespravedlnost, zlost, nenávist ... Vaše dítě se rozhodne v tom nepokračovat. Z lásky k sobě a k vám mu odpustí a vy z ničeho nic přestanete mít tyto myšlenky a pocity vůči sousedovi? Vy najednou zapomenete. Bude vám to jedno? Pročistilo to negativní energii mezi vámi a sousedem? Uzdravilo vás to a pročistilo vaši rodovou linii?

Jediný, kdo se v té chvíli osvobodil, je vaše dítě, které nechce pokračovat v tom, co děláte vy. Protože to je vaše a ne jeho. Staré křivdy a negativní zátěže v rodině dál existují a pracují, aby byly jednou těmi, kdo je vytvořili pochopeny, odčiněny, napraveny a odpuštěny. Každý člen rodiny může čistit pouze svá vlastní minulá já a své, jejich životy napříč časem, ale ne ty vaše, ne druhé.

Karma stále je a existuje. A víte proč?

Protože když někomu ublížíte, někomu způsobíte bolest, tak je potřeba, abyste zažila vy to samé. Abyste věděli, jak mu v té chvíli bylo. A o tom nerozhoduje lidský rozum, ani Bůh. Ale naprosto jiné energie, co se k vám vrátí. Ony rozhodují kdy, jakým způsobem a proč, ne vaše chtění a váš rozum.

Vy neuzdravujete svou DNA. Vy pouze nabíráte moudrost skrze prožité a odžité, skrze vlastní zkušenost. Kdy víte, co jste udělali, komu a proč. Víte, co udělal někdo vám, proč a jak vám bylo. Je to srovnání a vyrovnání energií. Zlo a negativní energii nevymažete dobrým skutkem. Pouze to, co se vám vrátí zmírníte, ale stejně to dostanete zpět. Jen to nebude tak kruté a těžké. Ovšem, to nestačí. Ten, kým jste byly potřebuje odpustit a vzdát se té vzpomínky, té bolesti, křivdy .... aby mohl odejít do světla. A pouze skrze toto, díky tomu si čistíte svou DNA od minulých zranění a paměti buněk.

Víte, v prostoru existují miliardy životů v podobě záznamu, už jen jako energie vzpomínek rozumu a emocí těch, kterými jsme byli a co jsou stále zde a nemohou odejít.

Z těchto svých minulých já jsme teď v tuto chvíli utvořeni a jsou naší součástí. Z těchto záznamů každý člověk čerpá svou moudrost. Ze svých vlastních životů, ze svých vlastních chyb, kdy udělal něco špatně a pochopením, proč. A vy si jako myslíte, že toto někdo smaže, vymaže? A jak byste věděli, co je dobře a co špatně, když byste s tím neměli vlastní zkušenost skrze minulost? Neměli byste na čem stavět, protože by to někdo vymazal. Nevěděli byste, co jste komu udělali a proč. Nevěděli byste, co někdo udělal vám a proč. Co by z vás zbylo? Kým byste byli? Prázdnou nádobou.

Víte, moudrost není v rozumu, ale v duši, která tu moudrost čerpá právě skrze minulost. Skrze to, kdy jsme si jako člověk ublížili svým jednáním. A vy si myslíte, že toto někdo vymaže? Že minulost přestane existovat? Že to, co jste udělali jako jiní lidé přestane existovat? Křivdy a bolest, kterou jste způsobili druhým, kterou druhý způsobil vám, přestanou existovat? Tak sněte dál.

Jediná síla, která to, nás dokáže změnit, je naše vlastní bezpodmínečná láska uvnitř nás. Láska, která se na vše dívá, nesoudí, nehodnotí na dobré a špatné a netrestá nás. Jediný, kdo nás trestá je náš vlastní rozum. Láska, která vidí skutečnou pravdu a ne tu, kterou si vymyslel náš rozum.

Kdo není připraven čelit této pravdě o sobě samém, kým byl a co dělal, poznat sám sebe, co jako člověk napříč časem dělal, udělal, věří, že ho toho někdo zbaví.

Omyl milí přátelé. Pokud se rozhodnete pro lásku, láska sama vám bude ukazovat to, co je potřeba vyřešit, napravit a odpustit. Bude z vás vytahovat vzpomínky na to, co nemáte zpracované, pochopené a odpuštěné. Bude vám stavět do cesty podobné lidi a podobné situace z minulosti a skrze ně ukazovat, kdy, jak a proč, čím si stále dokola ubližujete. Tak dlouho, dokud nezměníte svůj způsob nahlížení na to, co se děje. Nepřiznáte si pravdu o sobě, proč to děláte. Jaký rozumový motiv pro to máte.