Vzestup planety Země a s ní i člověka do 5D - vyšších vibrací.

28.06.2024

Stále a dokola zde různí ezoterici a lidé, co si MYSLÍ, jak jsou už duchovní, ví a znají, rozumí, omílají stále stejnou písničku o vzestupu Země. Jak k nám proudí ty úžasné vysoké energie a vibrace, které nás změní na ty vědomé bytosti.

-

Ví vůbec někdo z vás, co znamená být vědomou bytostí, vědomým člověkem?

-

Chápe vůbec někdo z těchto všech ezoteriků, jakým jediným způsobem se lze změnit na vědomého člověka?

-

Pokud se podíváte na to, co se v nedávné době a v současnosti odehrává po celém světě, tak to tedy nevypadá na žádný vzestup, ale naopak, na velice rychlý pád do temnoty. Z lidí vylézá to nejhorší, co v nich je a čeho jsou schopni. Moc, manipulace a ovládání. Každý na svém vlastním písečku. Doma, v práci … Já chci, aby bylo po mém. Já chci být bohatý. Já chci být zdravý. Já chci být slavný. Já chci být uznávaný. Já se chci mít dobře. Mít vše, co mě napadne. Proto tu přeci jsem. Uspokojovat své ego. Mám na vše přeci právo. Energie mi musí dát vše, co si vymyslím a co mě napadne. Já chci, aby se ten druhý změnil. Já chci, aby se mnou souhlasil. Já, já, já… Chci to. Dejte mi to. Mám na to právo.

-

Tak se podívejme, jak ten vzestup v současné době probíhá.

-

Ty krásné energie dělají co? Co je krásného na tom, že jsou záplavy, povodně, probouzí se sopky? Co je krásného na tom, že jeden stát - národ vyhlazuje jiný národ? Co je krásného na tom, že do lidí po celém světě vlády a mocní píchali něco, co nebylo odzkoušeno a lidé se tak stali pokusnými králíky? Co na tom, že to dělali dobrovolně za vidinu cestování a chození do restaurací? Co na tom, že to dělali ze strachu, který šířili ti mocní pomocí médií a nátlaku skrze lži? Co na tom, že někdo na tom vydělal miliardy a bylo mu naprosto fuk, co to s nimi udělá? Co na tom, že si zahráváme s energiemi, kterým nerozumíme a myslíme si, že nás budou poslouchat? Co na tom, že stále vymýšlíme dokonalejší zbraně, jak zabít? Co na tom, že stále věříme, že nám média říkají pravdu? Co na tom, že nemáme svůj vlastní rozum a názor? Co na tom, že se neustále hádáme, kdo má pravdu? Žárlíme na druhé. Závidíme jim. Pomlouváme. Radujeme se a žijeme pouze skandály, které hltáme. Uspokojujeme sebe sama a své ego, jak my jsem ti lepší? Co na tom, že pomlouváme druhé? Co na tom, že jim lžeme? Co na tom, že je nutíme dělat věci jen pro to, abychom se my sami cítili dobře? Vynutili si u nich lásku, úctu a respekt. Co na tom, že druhé přesvědčuju o správnosti jít do války a bojovat za můj sen, za mou touhu, za můj ideál? Komu na to záleží? Někdo to přeci udělat musí, ne? Co na tom, že se tento ideál rozplyne se všemi těmi mrtvými a zbyde pouze bolest? Co na tom, že chci, aby ti druzí smýšleli, žili a cítili naprosto stejně, jako já? Vyznávali stejné hodnoty, jako já? Co na tom, že mé hodnoty jsou zvrácené? Mé pravdy jsou ve skutečnosti lži? Komu na tom záleží. Já chci a basta. Všichni se tomu podřiďte. A takto myslí každý z nás bez rozdílu.

-

Toto je ten váš vzestup?

-

A tito všichni ezoterici vám neustále vykládají, jak se nic neděje. Tyto energie vše změní. Změní nás, vás. Co na tom, jak se chováme, jak myslíme. Co na tom, co jsme udělali. Komu jsme ublížili a proč. Ony to ty energie vše vymažou. A my se probudíme a už nebude žádná vzpomínka na to, co jsme udělali. Co někdo udělal nám. Žádná odpovědnost za naše vlastní činy. Žádné chci.

-

To si jako myslíte, že se probudíte, a budete moudří? Že moudrost leží v rozumu? Budete, stanou se z vás vědomé bytosti?

-

Nepleťte si lidské, rozumové vědomí s vědomím duše.

-

To vám jako ty vyšší energie vymažou rozum a ego? A proč by to dělali? Co by z vás zbylo? Nic. Stali by se z vás prázdné nádoby, co nic neví a učili byste se vše od samého začátku. Mluvit, psát, používat mysl a rozum. Nechápali byste, co kolem sebe máte, na co se díváte a k čemu to je.

-

To si naivně myslíte, že vám tyto vyšší energie nechají váš rozum a vše, co víte a znáte a to vše špatné, co ve vás je odstraní? Odstraní vaše vzpomínky? Špatné vzpomínky a nechají vám jen ty hezké? Není-li vzpomínka, není ani láska na toho, koho jsme milovali a proč jsme ho milovali. Není-li vzpomínka na to špatné, jak můžete vědět, že to bylo špatné? Že jste udělali chybu? Že jste se špatně rozhodli? A vůbec nebudete vědět proč. Co vás k tomu vedlo. Jaká emoce.

-

Vůbec vám, ani těm všem ezoterikům nedochází smysl života. Proč zde jsme. K čemu máme rozum, ego a emoce. K čemu máme vzpomínky. Proč si neustále myslíme, že jsme něco víc než vše ostatní. Než ti druzí.

-

Co se vlastně máme naučit? Koho v sobě učíme? Koho v sobě uspokojujeme? Koho? Kdo v nás nám neustále říká musíš, nesmíš? K čemu nám to slouží?

-

K tomu, abychom poznali, kdo v nás nám stále radí. Špatně radí. Kdo v nás si myslí, že ví vše nejlépe. A kdo v nás nás neustále trestá, když ho poslechneme.

-

A toto, vlastní poznání skrze vlastní zkušenost si myslíte, že vám ho tak dají ty vyšší vibrace bez vlastní zkušenosti skrze prožitý život?

-

Ano, jsou, existují vyšší vibrace. Ale neslouží k tomu, aby vám naservírovali moudrost jen tak, bez vlastní snahy, bez práce na sobě, zadarmo. Složí k tomu, aby vám ukázaly, co děláte špatně a proč. Vrací vám zpět to, co jste vy sami, každý sám za sebe vytvořili, abyste se z toho poučili. Poznali, kdo vám v té chvíli radil. Kdo ve vás vám to zavařil. Kdo ve vás to chtěl? Kdo ve vás po tom toužil? Nejenom v tomto životě, ale napříč časem, jako jiní lidé, kteří jsou spojeni dohromady skrze jednu duši, jedno vědomí, ve kterém je a leží skutečná pravda. A ne ta, jak si ji pamatuje náš rozum a ego. Toto vše není možné vymazat mávnutím proutku. Že všichni ti, kterými jste byli, jejich činy přestanou existovat a tím přestane existovat to, jak to prožili a cítili ti, kterých se to dotklo. Které jste tím ovlivnili. Změnili jejich život. Copak tyto činy a bolest s nimi spojenou lze vymazat?

-

Mám dost všech těch ezoteriků, co si myslí, že ví, jak to vše funguje a krmí vás těmito bludy, jak se z vás stanou jiné bytosti, které nebudou mít emoce a ego, ale budou se rozhodovat pouze na základě duše. Jak? Když duši nevidíte, necítíte, neslyšíte? Jak, když si myslíte, že to, čím jste z vás dělá rozum.

-

Bohužel všichni tito ezoterici jedou stejně jako vy na rozumu a egu, které jim předkládá pouze to, po čem samo touží. Ego, které si myslí, jak bude dokonalé a že z něj to dokonalé udělají nějaké vyšší vibrace. Ego, které si myslí, jak vše ví a všemu rozumí.

-

Přestaňte čekat na to, až vás něco samo změní. Přestaňte čekat na to, až se změní ti druzí. Začněte sami u sebe. Protože jiná cesta není, neexistuje. Vyšší vibrace vás nezmění. Pouze vám ukáží pravdu o vás samých skrze to, co se k vám vrací. Že se vám to nelíbí? Tak s tím něco udělejte. Změňte se.

-

Ono totiž nejde o to, kým, čím jste teď, ale o to, kým, čím se stanete. Nejenom teď, s tímto tělem, s tímto životem a tímto rozumem, ale v dalších a dalších životech.

-

Jenže toto vše je marné. Lidé chtějí, aby to za ně někdo udělal. Rozhodl za ně. A tak věří těmto blbostem, protože je to jednodušší a snazší, bez práce a bolesti. Bez vlastního poznání a pochopení. Místo hledání, proč mi něco vadí, chtějí, aby se ten druhý změnil, aby mi to nevadilo. A ten druhý má naprosto stejný problém, jako vy. Chce, abyste se změnil vy. Kdo začne první? Nikdo. Protože vám to vaše ego a rozum nedovolí. Proč bych to měl dělat já, začít já a ne on?-

Lidé a všichni ti ezoterici, co si myslí, jak ví, nechápou, co je to karma. Odkud se bere? Karmu vytváří každý z nás v rámci sebe sama, v rámci druhých, rodiny, svých blízkých, v rámci společnosti, národa, kultury a země.

-

Karmu jako takovou vytváří, roztáčí a uvádí do chodu náš vlastní rozum pomocí myšlenky, rozhodnutí, jednání a konání na základě našich emocí, kterým vždy předchází jakýkoliv strach, jakákoliv bolest a jakákoliv touha po něčem, po někom.

Rozum, kterému velí a poroučí ego. Ego, které toto vše vymýšlí. Ego, které je neustále nespokojené a chce pokaždé něco jiného v domnění, že když to bude mít, bude šťastné. Ego, které si myslí, že tomu uteče, uteče před svými vlastními myšlenkami a rozhodnutími. Uteče před karmou, kterou ono samo stvořilo a vytvořilo. Ego, kterému se nelíbí, jak to je. Ego, které chce, aby bylo vše po jeho, jak ono to chce. Jak ono si myslí, že je to správně. Ego, které si myslí, jak myslí a vše ví a zná. A zároveň samo sebe trestá za selhání, že nic neví. Že jenom předpokládalo. Ego, které pouze přebírá názory a pravdy druhých, s kterými se ztotožňuje a považuje je za své vlastní pravdy, kterým pak věří. Ego, které se vzteká, když není po jeho. Není to tak, jak ono to chce. Útočí, bojuje, zastrašuje, vynucuje si, ponižuje, zotročuje, vysmívá se, ubližuje, ponižuje a tím sytí samo sebe.