Ankh

19.09.2023

Dnes se podíváme na zoubek tomuto předmětu.

Všichni ho známe. Kříž, který pochází z egyptské doby a je opředen mnoha mýty.

Co o tom píše Wikipedie.

Anch (☥, ankh, crux ansata, závěsný nebo též nilský kříž) je egyptský hieroglyf znamenající "život". Kříž znamenal jak život pozemský, tak život věčný. Egyptští bohové jsou často vyobrazováni s křížem v ruce. V době šíření křesťanství převzali symbol koptští křesťané v Egyptě. Jeho tvar zdánlivě připomíná lidské tělo s rozpaženýma rukama a smyčka v horní části kříže představuje hlavu. Dnes se anch používá jako amulet. Pro Egypťany měl ovšem symbolizovat zrození, život. Kdy horní část představuje dno pánevní a spodní část kříže penis tzn. kopulační znaky spojené.

Anch je původem egyptský hieroglyf pro život, též narození, znovuzrození a oživení nebo nesmrtelnost. Velmi často se objevuje na egyptských malbách a reliéfech. Často byl tesán uvnitř pyramid, na sarkofágy zemřelých, na hole kněží či byl v kresbách kladen do rukou bohů. Z pozůstatků rozeznáme amulety a prsteny s jeho vyobrazením.

Převzato z wikipedie.

Jak je to doopravdy?

Zde nejde o to, co si myslí vědci, různí badatelé a ezoterici. Důležité je se podívat na tento symbol a předmět jinak než rozumově. Tedy skrze schopnosti. Na skutečnou pravdu, která bývá mnohdy jiná, než jakou vidí a chce vidět náš lidský rozum. Které věří náš rozum.

Podívat se, jakou energii tento předmět a symbol vyzařuje. Bílou, pozitivní nebo jinou, třeba černou, negativní? A jaký úkol tato energie má. Co ve skutečnosti dělá? Kým byl tento symbol vytvořen a proč? Za jakým účelem a proč?

Ne vše, co bylo vytvořeno v minulosti, musí být dobré, pozitivní.

Kdo tedy vytvořil, stvořil tento symbol a kříž? Kněží.

Proč? Za účelem moci, manipulace a ovládání lidí.

Na čem je tato moc postavena? Čím a skrze co byli a jsou lidé takto ovládáni?

Skrze touhu a lpění. Touhu žít věčně a lpění na tom jednom lidském těle a jednom životě. Na touze uniknout svému údělu. Každý člověk po něčem touží.

Jak nejlépe ovládnete lidi? Tak, že jim nabídnete to, po čem touží. Opět se vrátit a být tím, kým jste byli a mít to, co jste měli. Stejné tělo, stejné vědomosti a znalosti, stejné postavení ve společnosti, stejné výhody, majetek …

Nebo naopak pro chudé spásu a záchranu před utrpením. Vidinu věčného ráje. Že po smrti odejdete do ráje. Ovšem, má to jeden háček. Musíte splňovat a naplňovat. Být poslušnými a plnit to, co vám kněží říkají. Zaplať a budeš spasen. Je jedno čím. Penězi, prací, vírou, poslušností…. Věř nám, že my víme. Máme tu moc. Jsme vyvolení. Bůh si nás vybral a dal nám tu moc.

V podstatě je to naprosto to samé, co se děje teď a tady. Že nás spasí, zachrání mimozemšťané, galaktická rada, nanebevzatí mistři, Ježíš, kněz, víra, nějaký ezoterik, léčitel, nebo sám Bůh? Že nás zbaví našich činů, myšlenek, emocí, rozhodnutí, svědomí, viny a my odejdeme do ráje a tam budeme dál žít jako ten, kým jsme teď a tady? Tedy jako hmotný člověk? Že nás do toho ráje někdo dostrká, přimluví se za nás u Boha? Copak Bůh je člověk? Myslí jako člověk? Má hmotné tělo? Ten pomyslný ráj je hmotný?

Takže, co vlastně ten Ankh dělá? Jakým způsobem pracuje?

Máme zde symbol kříže, který se skládá ze čtyř ramen. Můžeme se na něj podívat z různých úhlů pohledu. Vodorovná část a svislá část. Vodorovná značí rozhraní mezi lidským, hmotným světem a nehmotným světem. Svislá část značí člověka – hmotu a rozum, jeho myšlenky, činy, vztah k bodu a Boha – bezpodmínečnou lásku. Samotný střed těchto dvou rovin v bodě, kde se protínají, symbolizuje bezpodmínečnou lásku, kdy jsou všechny tyto energie vůči sobě neutrální, v klidu a harmonii. Ani jedna nemá navrch. Ta vzniká na základě naprosté roviny ve všech oblastech lidského konání jak vůči sobě, druhým, tak vůči nehmotnému, Bohu skrze bezpodmínečnou lásku.

Tento symbol také značí minulost - levá strana, budoucnost - pravá strana, člověka, hmotu, narození, život, smrt - dole a Boha - nahoře. Střed pak v tomto případě značí teď a tady - přítomnost. Také značí čtyři světové strany a čtyři živly. Opět nás to vrací k Davidově hvězdě.

Jednotlivá ramena kříže jdou ze středu do prostoru a jsou nekonečná.

Když se ale podíváte na tento kříž, jeho vrchní rameno není nekonečné, ale stáčí se zpět do hmoty. Navrací nás zpět k našim myšlenkám, chtění a lpění. Tato energie nám nedovolí se odpoutat od pozemského, hmoty, od těla, které teď máme. Díky jeho energii, která pracuje s naší myšlenkou být dokonalí, splňovat a naplňovat naše představy o tom, jak my si myslíme, jaké nás chce mít Bůh, jsme zde po smrti uvězněni. Stále i po smrti hledáme pomocí rozumu ten střed. Jak si náš vlastní rozum představuje Boha a to, co po nás chce. Zda jsme to splnili, či ne. Tato energie také pracuje s naší rozumovou touhou. Po čem jsme toužili jako lidé. Na čem jsme lpěli a čeho se odmítáme vzdát, pustit. Dalo by se říci, že energie tohoto předmětu a rozumová víra s ním spojená, která se utvářela skrze mysl a víru lidí po staletí, je ukotvena natrvalo v prostoru a drží zde duši po smrti u těla, které už není. Tuto energii není možné změnit.

Za našeho života nás energie tohoto předmětu stále vrací do rozumu, těla a hmoty.  Nedovolí nám se odpoutat od rozumu. Nedovolí nám se napojit na naši moudrost a nalézt odpovědi skrze duši, bezpodmínečnou lásku.

A toto vše tito kněží moc dobře věděli. Mohli tak ovládat jak živé, tak mrtvé ve svůj vlastní prospěch.

Poznámka.

Naprosto stejně, jako pracuje Ankh, pracuje každý kříž, který je spojen s církví, náboženstvím a jeho představou o Bohu.  O Bohu, který je mstivý, zákeřný, soudící, trestající, vyžadující poslušnost. Stejně tak pracuje kříž s Ježíšem. Jeho energie, která se utvářela skrze církev, náboženství, víru a myšlenky lidí, je také nadobro ukotvena v prostoru a ovládá tak myšlení lidí. Nedovolí jim se odpoutat od těchto výmyslů a hledat skutečnou pravdu o tom, čím je ve skutečnosti Bůh. Pravdu o tom, že jim nikdo, žádná lidská bytost jak žijící, tak mrtvá, nepomůže odejít do ráje. Jediný, kdo jim může pomoci, je sám Bůh. Ovšem ne tak, že je všeho zbaví, od všeho je očistí. On jim pouze ukáže, naznačí, odpoví, co jim v tom brání. Rozhodnutí, co s tím udělají, je pouze a jenom na člověku.

A takto pracuje většina "magických" předmětů a amuletů, které nosíme a o kterých nic nevíme. Kdy vznikly, proč a jak. Za jakým účelem a kým byly vytvořeny. Jaký lidský úmysl do něj byl vložen. Jen si myslíme, že víme. Nebo tomu prostě chceme věřit. 

Ještě se vám zdá, že je to kříž, který vás má chránit? Že vám zajistí posmrtný život v ráji? Ano, zajistí vám posmrtný život, ale jinak a jiný, než jak si ho představujete. On ten zezdola má totiž smysl pro humor.