Opakování je matka moudrosti.

25.05.2024

Karma a čištění karmy, karmické zátěže.

Nikdo z ezoteriků vám nemůže vyčistit karmu. Nikdo z ezoteriků vás nemůže zbavit karmické zátěže.

Vaše karma – osud teď a tady je spojen s životy a osudy - karmou lidí, kterými jste byli. S lidmi, kteří jsou již dávno mrtví, ale nadále jsou stále zde a jejich život, volby, pocity, emoce, strachy, vzorce chování a myšlenky, které během života prožívali existují i dále v prostoru, který nezná čas i po smrti a díky tomu mají vliv na vás teď a tady.

Jediní, kteří mohou karmu vyčistit, aby na vás neměla vliv teď a tady jsou pouze oni. Ti, kterými jsme byli. Tedy jeden každý minulý život a každého, kterým jsme byli samostatně a odděleně.

Minulý život je vyřešen a pročištěn pouze tehdy, když ten, kým jsme byli ho přijme, smíří se s ním a odpustí těm, co mu ublížili. Požádá za odpuštění ty, kterým ublížil. Odpustí sám sobě. Vzdá se všeho, na čem jako člověk za života lpěl. Všeho, co pro něj bylo za života důležité.

Do světla může odejít pouze duše, čistá bezpodmínečná láska, zbavená všeho lidského, která již nemá nic společného s tím člověkem, kterým byla.

Do světla není možné nikoho dostrkat. Pokud tam stále je jakákoliv lidská myšlenka, vzpomínka a emoce, světlo duši nepustí.

Pokud otvíráte nějaké dimenze a portály, skrze které duši odvádíte, tak pouze toho člověka a jeho duši uvězníte v rozumové představě o ráji. Myslí si, že je ve světle, v ráji a stále je zde uvězněn, jen o tom neví.

Uhranutí, prokletí, kletba, sliby, přání a uzavřené smlouvy. Jak písemné, tak pouze ústní.

Zde platí naprosto to samé. Žádný esoterik, ani vy teď a tady toto nemůžete zrušit. Opět to může zrušit pouze ten, kterého se to týká. Ten, kdo to vyřknul. Ten, kdo si to přál. Ten, kdo tu smlouvu uzavřel. Ten, kdo to slíbil. Je to stejné, jako kdybyste si vy sami něco přáli, někoho prokleli a váš soused by to za vás zrušil. Myslíte si, že to jde? Že může jít proti vaší vůli? Vnutit vám svou vůli?

Regrese a vracení lidí do minulosti.

Regrese je v dnešní době hodně rozšířena, ale má své úskalí, o kterém ti, co ji provádí nemají ponětí. V regresi se vrací klient zpět v čase a zažívá a prožívá přesně to samé, co zažil jako někdo jiný. Tedy prožívá všechny ty hrůzy a emoce.

Problém je v tom, že to prožívá naprosto stejně jako ten někdo, kým byl. Tedy jak si to ten dotyčný, kterým jsme byli pamatuje. Jak si to pamatuje jeho rozum. A to je ten problém. Protože to, jak si to pamatuje rozum, jak to vyhodnotil rozum není skutečná pravda. Lidský rozum není schopen vidět skutečnou pravdu. Tu pravdu má zkreslenou a přizpůsobenou tomu, jak to viděl, cítil, vnímal a zpětně vyhodnotil jeho rozum. Vše ostatní, co tomu předcházelo a mělo na to vliv má zastřeno. Rozum není schopen si pamatovat naprosto všechny myšlenky a emoce. Pamatuje si jen něco, střípky, tak 10% a z toho si pak vytvoří svou pravdu o tom, jak to bylo.

Při této technice pak dochází k tomu, že my, teď a tady si vytvoříme své vlastní rozumové závěry o tom, jak to bylo a proč. Tedy uspokojivé vysvětlení pro náš rozum. A tím si myslíme, že je to vyřešeno a uzavřeno.

Bohužel, pravdu o tom, co se stalo a proč nenajdete v rozumu. Že si to rozumově vysvětlíte a zdůvodníte. Vy totiž teď a tady nejste on. Nejste identiční. Nemáte stejné zkušenosti, stejné tělo, stejnou mysl, stejný způsob uvažování a stejné prožívání. Jediné, co vás s tím člověkem, kterým jste byli spojuje je vaše společná duše. Ne tělo a rozum.

Co jste ve skutečnosti udělali? Uchlácholili jste sami sebe. Rozum věří, že je to hotovo, když si to sám sobě tak krásně vysvětlil. Tím jste si uzavřeli přístup k pravdě a možnosti to vyřešit a uzavřít. Vy jste nic nevyřešili. Ten dotyčný, kterým jste byli je dál zde a dál má na nás vliv. Vy jste totiž neřešili jeho, jeho vlastní poznání a pochopení, skutečnou pravdu o tom, co se stalo. Aby uviděl a poznal skutečnou pravdu. Mohl ji přijmout, smířit se s ní, odpustit si a odejít do světla. Vy jste mu totiž nedali žádnou možnost se pro tu pravdu, poznání a pochopení se svobodně rozhodnout sám za sebe. Vy jste rozhodli za něj. Jak má myslet a jak tomu má rozumět. To je pouze vaše pravda, ale ne jeho.

Přeprogramování a kódování lidské mysli.

Další fenomén, hojně používaný ezoteriky. Co to ve skutečnosti znamená a co se s vámi v té chvíli děje? Jak to doopravdy funguje?

Uvedu vám jeden příklad, jak funguje lidská mysl a rozum.

Pokud budete někomu od malička říkat, že je pes, budete se k němu chovat a zacházet s ním, jako se psem, bude si myslet, že je pes. Jeho rozum uvěří tomu, že je pes. Buse de identifikovat se psem.

Toto je to přeprogramování a překódování lidské mysli.

Problém této techniky spočívá v tom, že my, tedy náš rozum neví, co je pro nás dobré a co není. Jaký si pro nás naše duše připravila plán. Skrze co, skrze jaké zkušenosti se máme posunout, získat sílu, moudrost, poznání a pochopení. Jaké překážky máme překonat. S čím se máme smířit a co máme přijmout. On si to jen myslí. Myslí si, že když bude mít to a to, tak bude šťastný.

My vlastně vnutíme svému rozumu něco, co není pravda a není to skutečné, čemu on uvěří, že to tak je. Že už nejsme žárliví. Že už se nebojíme. Umíme se postavit sami za sebe, mluvit, poradit si s každou situací. Už nemáme žádný problém. Náš rozum uvěří tomu, že už je jiný a myslí jinak.

Ony tam ty problémy, emoce a staré vzorce chování stále jsou. Nikam nezmizely. Stále na nás mají vliv. Jen náš rozum není schopen si jich všimnout a uvědomit si je. Pracují skrytě a nevědomě. Všechny ty emoce s nimi spojené se usazují v těle a když se nám pak stane podobná věc, podobná situace, kterou jsme odmítli řešit a nahradili ji novým myšlenkovým vzorcem, vše se nám v té chvíli připomene a my v té chvíli jednáme stejně, na základě toho starého.

A pak se zase opět přepneme do té rozumové iluze, že jsme jiní. Myslíme jinak. Toto, co se nám stalo vytěsníme. Přestane to pro nás existovat. A tak si stále a dokola ubližujeme, aniž bychom o tom věděli a byli schopni se tomu postavit a začít řešit proč, příčinu. Proč se nám něco nelíbí. Proč nejsme spokojení.

Zasvěcení

Mnoho ezoteriků nabízí svým klientům, či hromadně pro každého, kdo chce zasvěcení do nějaké duchovní energie, napojení se na energii či zasvěcení do duchovních praktyk a to pomocí rituálu.

Úžasné, jak přijít a umět něco jen tak. Stačí pouze zaplatit. Kdo by to nechtěl? Kdo by takovou nabídku odmítl, že? Když je mu zároveň s tím slibováno, jak bude automaticky vědět a umět. A pokud někomu ublížíš? Jó, za to já nenesu odpovědnost. Dějí se s tebou divné věci, kterým nerozumíš? Vyřeš si to sám. Protože ani já jim nerozumím a nevím si s nimi rady. Protože jdou mimo naučené. Nejlepší na těchto zasvěceních je to, že vám nedokáží odpovědět, jak to funguje a proč to tak funguje. Oni to totiž neví. Oni tomu nerozumí. Úplně stejně, jako ti před nimi. Prostě věř, že to tak je, že to tak funguje, protože to někdo řekl, a basta. Co na tom, že v té jedné konkrétní chvíli to vůbec neplatí a nefunguje.

Co to ve skutečnosti znamená?

Slovo "zasvěcení" znamená všeobecně přenos duchovního a psychického toku energie do lidské bytosti. Napojení lidské bytosti na tuto jednu, či více energií a s tím i na veškerou moudrost, která se v ní nachází. Toto zasvěcení pak provádí sám člověk, který se považuje za mistra a toho, kdo to smí. Člověk, který patří k nějaké tradiční komunitě, skupině, nebo k duchovnímu proudu, kterému věří.

Opět zde vyvstává mnoho otázek a problémů, které nikdo neřeší.

Na co se ve skutečnosti napojujeme? Na co nás takový člověk ve skutečnosti napojí. A jsme schopni tomu, co to je, co to dělá, proč to tak dělá, proč se to tak chová a jak to funguje rozumět?

Jak, jakým způsobem vznikly tyto energie, na které nás někdo napojí?

Tyto energie vznikly na základě něčí, lidské zkušenosti. Tato energie byla dána pouze a jenom tomuto člověku. Spolupracovala a fungovala pouze jemu. Uměl s ní pracovat pouze on. Souzněla s ním. S jeho tělem, s jeho schopností ji používat a rozumět jí. Jeho rozum jí dal název. A tento člověk si myslel, že se dá tato jeho vlastní a unikátní schopnost přenést do jiného člověka. Že bude mít naprosto stejnou schopnost jako on. Bude naprosto stejně myslet a rozumět tomu automaticky, jako on. Provedl tedy zasvěcení a přenos své vlastní duchovní síly, svého poznání, moudrosti a této své energie do druhého člověka. Ve skutečnosti tohoto člověka napojil na sebe, na svou vlastní energii a to se vším všudy. Ne na duchovní energii a její moudrost. Protože schopnosti a duchovní energie s nimi spojené jsou nepřenosné. Není možné druhého napojit na svou, či duchovní moudrost, která je spojena s jakoukoliv energií, která patří pouze tomu, kdo ji dostal zhůry.

Je a existuje pouze a jenom jedna jediná energie, která dokáže naprosto vše. Tou energií je bezpodmínečná láska, která má mnoho podob právě na základě člověka a jeho těla, jeho energií, kdy se tato energie propojí s energií duše a těla a vytvoří dohromady přesně to, co je potřeba. Tato bezpodmínečná láska pak funguje a pracuje skrze každého člověka samostatně a individuálně. Propůjčuje mu různé schopnosti, které jsou určeny pouze jemu. Tedy každému člověku funguje jinak a dělá něco jiného. Není možné to, co dělám a jak to dělám napasovat na druhého a naučit ho používat schopnost a rozumět jí skrze rozumové vysvětlení a rozumový postup. Každá schopnost a duchovní energie s ní spojená je individuální a nemá naprosto nic společného se schopností a duchovní energií toho druhého. A toto může poznat a pochopit pouze ten, koho to je, komu to patří.

Tato energie a její používání je závislé na schopnosti mozku ji správně přečíst a správně používat tak, jak je to potřeba v souladu s tím jedním člověkem, kdy funguje právě a jenom skrze něj správně, tak, jak má. Tak, jak je potřeba a ne tak, jak si to myslí rozum. Každý mozek je unikátní a má svůj vlastní překladač. Způsob, jak tuto energii bezpodmínečné lásky a informace v ní přečte. Zda ji dokáže přečíst a porozumět jí, co mu říká a co mu ukazuje.

Deset lidí se může dívat na naprosto stejnou energii, a přesto ji každý bude vidět jinak a rozumět jí jinak. Každému řekne a ukáže něco jiného, tedy to, co v té chvíli potřebuje vidět, vědět a poznat. Tedy to, co s ním, jeho tělem a duší souzní. Co v něm zarezonuje. Nelze tedy předpokládat, že všichni dostanou naprosto stejné, identické informace.

Existuje pouze jediné zasvěcení, o které můžeme požádat. Zasvěcení do bezpodmínečné lásky, napojení se na bezpodmínečnou lásku. Toto zasvěcení nedělá žádný člověk. Toto zasvěcení dělá sama bezpodmínečná láska. Ona sama rozhoduje o tom, do čeho vás zasvětí, na co vás napojí. Ona sama nejlépe ví, co je pro vás dobré. Jaká schopnost s vámi a vaším tělem souzní. Co máte poznat a co si máte osvojit. Co se máte naučit používat.

Všechna zasvěcení, která provádí člověk, jsou pouze rozumové energie a napojování se na někoho, či něco, co není bezpodmínečná láska.

Každému je dám jiný osud a jiný úkol.

Problém je ten, že mnoho z nás se nespokojí s tím, co dostali do vínku. Aby se stali v této oblasti mistrem. Chtějí umět ví a víc, aniž by si připustili, že jim to není dáno. Že v tom nikdy nebudou dobří, nebudou v tom mistry. A tak zde máme mnoho těch, co dostali nějakou schopnost, ale umí ji používat jen povrchně, na 40%. Nejsou mistry. Nabalují na sebe další a další schopnosti, po kterých touží jejich rozum a které díky té první, co nemají zvládnutou, nemohou umět používat. Protože to, po čem touží rozum v této duchovní oblasti takto nefunguje, že se to dá naučit na nějakém kurzu či semináři. Že tomu budete rozumět a budete umět. Buď je vám to dáno, nebo není. Vznikají tak lidé, co si myslí, že umí vše a dokáží vše. Opak je pravdou. Tito lidé klouzají jen po povrchu a ve skutečnosti nic pořádně neumí. Je to podobné, jako kdyby chtěl jeden člověk být mistr v neurochirurgii, mistr v hraní na housle, mistr v opravování aut a mistr v řezbářství.

To samé platí v duchovní oblasti. Každý je dobrý v něčem jiném a není dobré fušovat do schopností druhého. Chtít mít schopnosti toho druhého a zastat všechno sám. Umět všechno sám.

Toto je totiž cesta na dlouhu trať, která neleží pouze a jenom v jednom životě, ale ubírá se napříč časem do budoucnosti a mnoha životů, ve kterých si tyto jednotlivé schopnosti a energie budeme osahávat a učit se jim rozumět a umět je používat. Krok za krokem, tak, jak nám budou dány, zpřístupněny a otevírány a ne tak, jak to my chceme.

O tom totiž nerozhoduje ani učitel, ani mistr, ani my, ale pouze bezpodmínečná láska.

Mít se rád. Sebeláska, sebeúcta a sebehodnota.

Ani toto vás žádný ezoterik či mistr nemůže naučit. Jsou to jen pojmy pro rozum, který je chápe a rozumí jim po svém. Není a neexistuje na to žádná duchovní technika.

Vy se pouze můžete rozhodnout pro lásku bez podmínek v sobě k sobě. Rozhodnout se mít se rád a přestat si ubližovat výčitkami, trestáním se, obviňování se …. Přestat obviňovat a trestat druhé. Svádět své chyby a rozhodnutí na druhé, že za to mohou oni. Uvěřit, že tam je, aniž byste jí chtěli rozumem poznat a pochopit. Přijmout, že ona ví, co má dělat a jak to má dělat. Skrze jaké situace a zkušenosti vám chce ukázat, kdy se nemáte rádi. Čím si ubližujete.

Je to láska, které rozum nerozumí a nemá si ji s čím spojit, jak ji uchopit, protože nic takového nezná a nic takového neumí vytvořit skrze tělo, mysl a emoce. Je to pro něj jedna obrovská neznámá s otazníkem, kterého se bojí. Co mi to udělá. Co to se mnou udělá. Čím pak budu. Budu to stále já? Nebo budu někým, něčím jiným?

Tato láska je nám dána při našem narození a my ji postupně ztrácíme díky našemu rozumu, který nad námi převezme kontrolu. Nahradí tuto lásku rozumovými myšlenkami, emocemi, pocity a argumenty. Zná a ví pouze to, co se naučil, s čím se setkal. A to pak považuje za skutečnou pravdu, kterou si sám z toho všeho kolem sebe poskládal. Rozum tím sám sebe pasuje na člověka. Považuje sebe sama za člověka. Že on je člověk, a to je to jediné, co existuje. Je skutečné. Pro něj bezpodmínečná láska není skutečná. Nemá si to jak a skrze co ověřit. Nemá pro to žádný hmatatelný důkaz.

Takže? Buď tomu, té lásce v nás věříme bez výhrad, že tam je, že existuje, nebo ne. Žádná jiná cesta není, neexistuje.


Čištění rodové linie.

I zde platí, že toto za vás nemůže udělat žádný ezoterik, ani vy sami za sebe teď a tady. Vyčisti něco, co udělal někdo jiný. Toto může vyčistit pouze ten, kým jste byli a to pouze a jenom svůj vlastní život a úlohu v něm. 

Čištění rodové linie.