Služby

Zohran

Pracuji s celou vaší bytostí! 

Změnit svět a druhé není vaším úkolem a posláním. Změnit sám sebe není vaší povinností. Probudit se do své pravé podstaty je vaší příležitostí.

                             Proč je potřeba pracovat s celou vaší bytostí? Je to prosté.                           Když je vyléčena duše, je vyléčeno i tělo.
Není možné jedno od druhého oddělit.  Jsme obojí! Proto není možné pracovat pouze s jednou částí vaší bytosti.

To, co zůstane po smrti člověka, je pouze duše a její zkušenost v podobě odžitého  lidského života.

Díky nalezení, poznání a pochopení této zkušenosti vzniká moudrost, kterou duše přenese do dalšího těla, kterého se stane součástí. S tímto pak rosteme jako lidská bytost.

Při této práci není důležité, kam až dojdete a kolik toho vyřešíte. Důležité je se rozhonout pro změnu. Nejde o cíl, o to pomyslné osvícení, ale o cestu samotnou, po které budu kráčet spolu s Vámi a doprovázet Vás na ní. Změna je o hledání a nalezení klidu a míru v sobě samém. Jen skrze cestu, prožitky a zkušenosti rosteme. Kdo lpí na osvícení a dělá vše pro osvícení, nikdy ho nedosáhne. Osvícení je pouze lidský pojem pro něco, čemu náš rozum nerozumí. Spojuje si osvícení s věděním rozumu.

Dovolím si zde napsat jeden citát.

"Stařičká víra zapaluje svíce,
ale projde kolem statná pravda a uhasí je".

S čím pracuji:

Numerologie - Karmická numerologie - Ochranná Jantra - Pomoc při řešení minulosti - Pomoc se sebeláskou - Poradenství v oblasti ezoteriky - Pomoc s odtraněním strachu - Odkrytí nevědomí a podvědomí - Řešení problémů a traumat - Zjištění toho co se nám děje teď a tady - Odstranění kletby - Problém, se kterým si nevíte rady - Odstranění buněčné paměti - Práce s energií -  Léčení pomocí energie - Pomoc se samovolným otevřením třetího oka -  Vyrovnání se a smíření se ztrátou - Když to nemáte komu říci..