Ceny služeb

Zohran

Proč se za tyto služby platí,  a kdo určuje jejich cenu?

 Práce v oblasti duchovného rozvoje a pomoci podléhá stejným zákonům, jako jakákoliv jiná služba - práce. Mnoho lidí namítne, že jsme dostali schopnosti zadarmo, tak proč za ně chceme peníze?

Schopnost není dar, ale nástroj pro práci s energiemi. Tento nástroj je potřeba nejdříve poznat a naučit se s ním zacházet a používat. Úplně stejně, jako kterýkoliv jiný nástroj, abychom jím nezranili sebe i druhé.

Každý člověk, který používá tyto nástroje ví, že při této práci vynakládá obrovské množství energie, jak mentální, tak duchovní. Vystavuje se sám nebezpečí, útokům a při samotné práci na sebe bere odpovědnost za Vás a vaše bezpečí. Hlídá, aby vám energie neublížily. Věnuje Vám svůj čas a také potřebuje čas na regeneraci a načerpání nových sil. Tuto vydanou energii na práci a čas je pak potřeba vyrovnat a vrátit zpět klientem v podobě energie peněz. Pokud se tak nestane, vzniká klientovi energetický dluh, který si bohužel ponese do dalšího života.

Ceny uvedené níže jsou jen orientační (pro nové klienty). Ti stálí už ví, že cena je ve kutečnosti pokaždé jiná. Odvíjí se od závažnosti a složitosti problému, od energií, které tam pracují a stojí proti nám a času, který je potřeba k jeho vyřešení. Stálý klient si určuje cenu za mou službu sám s pomocí své duše, nebo s pomocí bezpodmínečné lásky.

Ceník


Numerologie

rozbor vlastností a schopností

3000 Kč

Karmická numerologie

rozbor

4000 Kč

Ochranná JANTRA  

rozbor s výkladem podle data narození

1600 Kč

Pomoc při řešení minulosti

vyrovnání se s minulostí skrze pochopení

1 hodina / 990 Kč

Pomoc se sebeláskou

jak ji nalézt

1. hodina /  700 Kč

Poradenství v oblasti ezoteriky

duchovní rozvoj

1 hodina /  700 Kč

Pomoc s odraněním strachu

vyhledání, odkud se berou a jak vznikly

1 hodina /  880 Kč

Odkrytí nevědomí a podvědomí

programy ega

1 hodina /  700 Kč

Když to nemáte komu říci ...

vyslechnutí

1. hodina /  300 Kč

Řešení problémů a traumat


1 hodina /  990 Kč

Zjištění toho se nám děje teď a tady

 

1 hodina /  700 Kč

Odstranění kletby 

pomocí pochopení příčiny vzniku

1 hodina /  990 Kč

Problém, se kterým si nevíte rady


1 hodina /  800 Kč

Odstranění buněčné paměti 

skrze pochopení příčiny vzniku

1 hodina /  990 Kč

Práce s energií

duchovní restart

1 hodina /  700 Kč

Léčení pomocí energie

fyzické problémy a nemoce

1 hodina /  700 Kč

Samovolné otevření třetího oka

co se děje, a jak s tím pracovat, pomoc

1 hodina /  700 Kč

Vyrovnání se a smíření se ztrátou   


1 hodina /  700 Kč