en-Kvantování

26/04/2023

A máme zde další téma. Další zázračnou techniku, která, když ji ovládneme, naučíme se jí, budeme mít vše, na co jen pomyslíme. Naši myšlenku zhmotníme, přetvoříme na realitu. Budeme mít to, co chceme, jak to chceme, kdy to chceme. To, co je špatně, co se nám na nás nelíbí, co nám dělá potíže, vymažeme a nahradíme novým, lepším.

Co tato technika nabízí :

Každá myšlenka má nějaký energetický otisk a já se díky kvantování naučím přitáhnout tu myšlenku, ten záměr, co chci. Dají se tak přepsat nepotřebné informace, za ty, co chceme. Můžeme i spoustu věcí tímto způsobem opravit nebo přenastavit. Ve výsledku si můžeme postavit ve své mysli vše, co si přejeme a následně záměr myšlenky převést do reality.

A věřte či ne, je stále mraky lidí, co tomu věří. Jsou schopni utratit nepředstavitelné částky za to, aby je to někdo naučil.

Budu zde mluvit pouze za sebe a čerpat ze svých vlastních zkušeností, o kterých píši na tomto blogu.

Před asi 7 lety jsem si koupila knihu Matrix energetics, kde je popsána tato metoda kvantování a vše, co s ní souvisí. Byla jsem zvědavá a také jsem byla naivní a věřila, že je to možné. A tak jsem ji přečetla a vyzkoušela ten zázračný postup. Bohužel, nic se nestalo. Pak jsem se v té knize dočetla, že to nefunguje lidem, co tomu naprosto nevěří. Ty obligátní věty, které esoterici rádi používají, když něco nefunguje. Svedou to na vás, že za to můžete vy.

Postupem času, jak jsem na sobě pracovala a odkrývala tajemství energií, jak pracují a kdo, co jim dává sílu a proč, jsem tyto zaručené metody hodila za hlavu. Protože mi žádná nefungovala. Proč? Protože jsem pracovala pouze a jenom s energií bezpodmínečné lásky. Ale i toto jsem se musela nejprve naučit. Vnímat jí, rozumět jí a naslouchat jí, co mi říká. Ona sama mi ukazovala, co lze a co ne. Kdy to lze a kdy ne. Pokud jsem na to nedbala a myslela si, že jí mohu poroučet, co má dělat a jak to má dělat, tedy jak to chtěl můj rozum, aby to bylo, aby se to stalo, okamžitě se mi to vrátilo zpět v podobě velice nepříjemné, až bolestivé zkušenosti. Asi jsem měla štěstí, že mě takto ona sama učila, co smím a co ne. Ukazovala mi, kdy smím a kdy ne. Tedy ty zákony energií, které je potřeba znát. Ukazovala mi skrze mou vlastní zkušenost, jakou energii vytvořím a jaká se ke mně vrátí, když tyto zákony poruším, jen pro to, že to tak chce můj rozum a ego. Když si náš rozum a ego myslí, že těmto energiím může poroučet, co mají dělat, jak to mají dělat a kdy to mají dělat a ony budou skákat jak ono chce.

Pokusím se vám vysvětlit, co tito lidé dělají a jakou skutečnou energii na to používají. Co s tím uděláte, jak k tomu přistoupíte, už není na mě.

V první řadě používají kvantovou vlnu. Vědecký termín pro něco, o čem vlastně nikdo přesně neví, co to je. Jen si myslí, co to je. Kvantová vlna je v tomto případě v podstatě energie naší myšlenky, kterou vyšleme do prostoru pomocí své mysli. Tato myšlenka, kvantová vlna obsahuje mnoho dalších nehmotných energií, z kterých je utvořena, jako jsou různé pocity, emoce, vzpomínky vědomé a nevědomé, strachy, chtění, lpění, touhy a rozumové důvody. Tuto energii vytváří naše mysl na popud našeho rozumu. Jak to chce náš rozum. Jak si náš rozum myslí, že to má být, že to má fungovat. Tedy tlačíte ze sebe do prostoru rozumovou energii. Myšlenku, kterou směřujete nejdříve do srdce a myšlenkou ze srdce ven. Teď vás slyším, jak říkáte NÉÉÉ. Tak to není.

Bohužel, je. Srdce je sval, který necítí. Netvoří se v něm žádné emoce ani pocity. Tyto pocity a emoce vytváří náš rozum a to, co cítíme, bolest nebo blaženost v hrudi, nám tam posílá náš rozum jako energii, kterou si pak zase zpětně uvědomujeme skrze rozum.

Co tedy doopravdy děláte? Posíláte srdci nálož, utvořenou z energie, myšlenky rozumu, která obsahuje to, co jsem napsala výše. Tedy ubližujete svému srdci. Určitě víte, že lze zastavit srdce pouhou myšlenkou, energií, tedy tou vaší kvantovou vlnou. A vy ho tímto ustavičně bombardujete, aniž byste věděli, jaká ta vámi vyslaná rozumová energie ve skutečnosti je a co vše v ní je. A pak to zase tlačíte skrze srdce ven do prostoru. A nejenom do prostoru, ale někam, k něčemu, co si v tom prostoru vytvořil, vymyslel váš rozum. To, co chce váš rozum, aby tam bylo, aby to našel a vrátil vám to zpět. To je ta úžasná technika kvantování, kdy vy vyšlete rozumovou energii chtění, myšlenku, ona najde to, co vy chcete a skrze ní se to k vám zase vrátí.

Ovšem, takto to nefunguje. Nebo lépe řečeno ano, funguje, ovšem jinak a skrze něco jiného, než vy si myslíte.

Tato vaše rozumová energie pouze chce a nezajímá ji, zda je to dobře. Zda to, co chcete, je dobře. Vy si jen myslíte, že je to dobře. Váš rozum si myslí, že je to dobře. Že je to to, co potřebujete. Co máte mít. Co vám chybí, co vás udělá šťastnými. Co vás změní. Váš rozum a ego v tu chvíli rozhoduje o tom, co ano a co ne. A vy nejste schopni poznat, že vám velí rozum a ego. Že to chce váš rozum a ego.

Problém je v tom, že energie, plán vaší duše, který je dán a je utvořen ve spolupráci s karmou, minulostí skrze rovnováhu a spravedlnost, tak jako bezpodmínečná láska se neřídí tím, co vy chcete. Co chce váš rozum a vaše ego. Jak ono si myslí, že to má být, jak ono to chce, aby to bylo. A protože vy tááák moc chcete a tlačíte na to, co chcete pomocí své myšlenky, dostanete přesně to, co chcete. Ovšem, má to jeden háček. Dostanete to od té druhé strany, která vám to splní. Když to tááák moc chcete, proč ne. Bezpodmínečná láska vám v tom nebrání, to není její úkol. Ona nemůže jít proti vaší vůli, proti tomu, co tááák moc chcete. Dá prostor tumu zezdola, aby vám to splnil.

A víte proč? Abyste poznali a zažili, jaké to je, když jdete proti svému osudu a karmě. Chcete uniknout tomu, co má být, co se má stát. Co máte zažít a prožít. Když se snažíte poroučet svému osudu. Jaký má být. Poroučet bezpodmínečné lásce, své vlastní duši, karmě, rovnováze a spravedlnosti.

V tuto chvíli namítnete, že je jedno, kdo vám to splní. Hlavně že jsem v pohodě. Nemám problémy.

Ne, není to jedno.

Za prvé, jste tímto svým urputným chtěním svého rozumu podepsali smlouvičku s tím zezdola a on si to dříve, či později vybere. Protože on nedělá nic zadarmo. Může si to vybrat hned, nebo za pár let, či stovek let, kdy už budete někým jiným. A pak se budete divit, proč máte život na nic. Že vám něco chybí. Třeba vůle, odvaha, schopnost milovat, že jste nemocní, chudí … Protože tímto vším tomu zezdola zaplatíte. A věřte, že je velice těžké se z toho vymotat a dostat. Rozmotat toto klubíčko, které je utvořeno z vašich rozumových přání, chtění, emocí a myšlenek. A to jen pro to, že jste se nesmířili s tím, jací jste a jak žijete.

Za druhé, pěkně si to, před čím teď a tady utíkáte a co chcete vyřešit pomocí této kvantové vlny, pěkně zopakujete. A ještě dostanete přídavek od toho zezdola.

Já vím a chápu vás, že to, co je vám nabízeno jako řešení, je velice lákavé. Mít vše, na co si jen vzpomenu. Zbavit se nechtěných myšlenek a emocí. Být zdravý. Dělat si z těchto energií své sluhy.

Jenže to je pouze a jenom energie rozumu, a ne bezpodmínečná láska, která pouze ona sama ví, co potřebujete, jak a kdy. Co máte zažít, prožít a proč. Nelze jí poroučet a říkat jí, co má dělat, jak to má dělat, kdy to má dělat a proč to má dělat. Jen pro to, že to chcete, chce to váš rozum a ego. I toto je součástí vaší vlastní zkušenosti. Pochopit, že rozum nic neví. Neví, proč máte život takový, jaký máte. To ví pouze bezpodmínečná láska.

Přestaňte tlačit svou myšlenku a vůli, tu rozumovou energii přes srdce. Tím mu ubližujete. Jak? Všechna ta vaše rozumová chtění v sobě nesou energie emocí, které si ani neuvědomujete, že je tam máte a které se v těle usazují. Hlavně strachy z toho, jak to bude, co se stane. Co se mnou bude. Z tohoto vznikají nemoce. Negativní emoce = nemoce.

To, před čím utíkáte, to, co chcete změnit pomocí této techniky, jste dostali pro to, abyste začali přemýšlet a hledat, ptát se proč. Proč jsem nemocný. Čím si ubližuji. Proč jsem chudý. Proč toužím po tom a po tom. Koho tím uspokojuji? Duši, lásku? Nebo rozum a ego. Proč jsem nespokojený. Kdy a kde to vzniklo. Proč nedokážu odpustit. Co, nebo kdo mi v tom brání. A jak to mohu změnit. Co mám u sebe změnit. Kdo mi neustále a dokola špatně radí a říká, udělej tohle a tamto. Kdo ve mně se bojí, že to zase bude špatně? Kdo ve mně mě za to, co mi poradil a ono to nedopadlo tak, jak si to myslel, mě následně trestá výčitkami? Koho poslouchám? Kdo mi ve skutečnosti velí?

Místo toho uděláte co? Utečete před problémem. Odmítnete ho řešit, protože to bolí. Bolí, přiznat si pravdu o sobě. Bolí to, nalézt v sobě odvahu a lásku, postavit se zpříma pravdě, prohlédnout si ji a přijmout ji. To raději použijete kvantovou vlnu, aby toto vše změnila, a udělala bez vašeho snažení, poznání a pochopení sebe sama. A ona to udělá. Vše zahalí neviditelnou a nepropustnou clonou energie rozumu a vy k tomuto poznání a pochopení proč nemáte přístup. Díky tomu k vám nemohou proudit pravdivé informace. Tyto informace, jak na tom jste a co se s vámi děje, jsou zkresleny vaším rozumem, který si myslí, že vše je v poho.

Ovšem jen na povrchu. Ale uvnitř? Tam se to mele. Bohužel, toto náš rozum nevnímá a odmítá, protože on už to přeci vyřešil pomocí nějaké kvantové vlny. A tak pár dní, týdnů či měsíců jedeme na této vlně, představě rozumu, jak jsme nad tím osudem vyzráli. Jak jsme ho změnili ku obrazu svého rozumu a ega. Jak ono to chce mít, aniž by vědělo, proč je to tak, jak to je. Čemu vás to má naučit.

Asi je to v tuto chvíli na vás mnoho informací, kterým v podstatě náš rozum nerozumí. Ani nemůže. Protože jsou to vše jenom nehmotné energie, které náš rozum nevidí. Tudíž neví, co jsou zač, co je v nich, jaké informace a zda je ta energie bílá, nebo černá a proč tomu tak je. On si jen myslí, že ví, že tomu rozumí.

Všichni ti, co tuto techniku používají, věří tomu, co jim bylo a je řečeno. Ale nikdo z nich nedokáže vidět skutečnou energii, kterou vytváří, jak doopravdy vypadá. Mají ji skreslenou svým vlastním rozumem a představou o ní na základě víry v to, co jim o ní druzí vykládají, čím je a jak pracuje. A tato představa o kvantování a kvantové vlně, co to je a jak to funguje, se předává z jednoho člověka na druhého.

Tomu, kdo ví a zná, pracuje s bezpodmínečnou láskou, tato technika nefunguje. Proč? On neporoučí energiím rozumem. Nemá tam chtění a lpění na výsledku. Nemá tam to rozumové Já chci. On je pouze požádá a nechá na nich, zda to udělají, či ne. Spoléhá se na ně, na jejich moudrost, že ony ví, co je potřeba. Ony ví, jak to má být a skrze co. Protože bezpodmínečná láska nám nikdy úmyslně neublíží a nikdy za svou pomoc nežádá nic na oplátku. Pouze nám ukáže, proč to chceme, kdo v nás to chce a proč. Ukáže nám pravdu, čím si v tu chvíli ubližujeme skrze vzniklou situaci. Tímto nám pomáhá na rozdíl od našeho rozumu, který se tomu chce vyhnout, chce tomu zabránit. Chce mít klid. Nic neřešit.

Ja zajímavé, jak tomu, této technice lidé bez výhrad věří, aniž by o tom přemýšleli v souvislostech. Pochopitelně, když vám někdo napovídá ty báchorky, jak to bude jiné, vy budete jiní, budete měnit realitu, budete ji ovládat, budete mít schopnosti vědět dopředu, nic pro vás nebude problém, budete mít vyšší vibrace, vyřešíte každý problém ještě než nastane, vykvantujete si zdraví, moudrost, duchovnost, kdo by tomu neuvěřil, když uslyší přesně to,co chce slyšet jeho rozum a ego. Ale pokud se nad tím zamyslíte, zjistíte, že to nemůže fungovat.

Proč?

Kolik lidí na světě si přeje vyhrát ve sportce? A teď si představte, že by všichni vyslali kvantovou vlnu, aby vyhráli první, miliony. Vyhrají všichni? Ano i Ne. Ne miliony. A víte proč? Protože se mezi ně rozdělí všechny vsazené peníze. Tudíž každý vyhraje možná tak stovku, ale ne miliony. Odkud by se asi ty miliony vzali pro každého.

A další příklad. Vemte si, že by všichni chudí a nemocní na celém světě začali kvantovat a vyslali do prostoru vlnu svého přání. To, co chtějí,  aby se stalo, jako to děláte vy. Mít střechu nad hlavou, mít dostatek vody a jídla, bohatou úrodu, být zdraví, být bohatí, mít práci a peníze ,,,, Fakt si myslíte, že se jim to splní? Asi ne, že? Tak proč se to tedy plní vám? Nebo neplní? Opět, jde o to, koho požádáte a kdo vám to přání ve skutečnosti splní a co za to bude chtít na oplátku. Vždy vám totiž sebere to nejcennější, co máte.