en-Mýtické předměty s nadpřirozenou mocí - ambrozie

24/06/2023

Excalibur, Kámen mudrců, Thorovo kladivo, Šalamounova pečeť, Kopí osudu, Zlaté rouno, Archa úmluvy, Ambrózie a Pandořina skříňka.

Dnes se podíváme na zoubek těmto předmětům. Opravdu mají takovou moc, jakou jim přisuzujeme? Nebo je vše jinak?

AMBRÓZIE je nektar, který bohové pijí místo vína. Nápoj věčného mládí, devětkrát sladší než med, dávající mládí, krásu i nesmrtelnost. Bohové ji také používali jako čisticí a vonnou mast, nebo k léčení ran. Smrtelníkům, kteří ji pozřou, dá nesmrtelnost a věčné mládí.

No, pokud se nad tím zamyslíme, k čemu by bohové potřebovali nápoj pro nesmrtelnost, či k hojení ran? To už by nebyli bohy, ale obyčejnými lidmi z masa a kostí.

Jde o to, koho a proč považujeme za boha. Čemu lidé nerozuměli, považovali za božské, nadpřirozené schopnosti, vlastnosti.

Existuje pouze jeden Bůh a tím je energie, kterou nazýváme bezpodmínečnou láskou, ze které je vše utvořeno. Tato energie nepotřebuje žádné sluhy, pomocníky, vyvolené, modly a bohy k tomu, aby dělala svou práci. Andělé jsou ona sama, a tyto její části, jakási vlákna, samostatné paprsky obsahují konkrétní informaci o tom, co je potřeba udělat a tu vykonávají v souladu s ní samou. Nejsou to tedy samostatně myslící energie, které se rozhodují sami za sebe. A protože tato energie nemá podobu ani jméno, začali jsme ji nazývat Bůh a přiřadili jí lidskou podobu. Proto má Bůh mnoho jmen a mnoho podob na základě víry různých kultur a představ lidí o tom, jak vypadá a jaké má vlastnosti.

POZOR! Vlastnosti patří člověku. Bůh, bezpodmínečná láska nemá žádné vlastnosti. Není člověk.

Máme čtyři druhy bohů, kteří vznikli na základě lidských myšlenek a představ.

  • Hmotné, lidské bytosti z masa a kostí, co měli schopnosti a znalosti a lidé je díky tomu považovali za bohy.
  • Hmotné, lidské bytosti z masa a kostí, co měli schopnosti a znalosti a z kterých lidé po jejich smrti udělali, povýšili je na bohy. Vytvořili v prostoru myšlenkový obraz o jejich posmrtné existenci. Jakési modly, dokonalé bytosti s ne lidskými, ale s božskými vlastnostmi.
  • Bohové, kteří vznikli na základě lidských vlastností. Bůh války, bůh míru, bůh lásky, bůh smrti ….
  • Bohové, kteří vznikli na základě přírodních zákonů a hmoty. Každý z těchto bohů má na starosti jinou oblast. Bůh větru, deště, sucha, úrody, hromu a blesku, moře, …..

Pokud se podíváme na téma nesmrtelnosti, tak nic takového pro hmotné tělo není, neexistuje. Jednoho dne každé tělo zestárne, zchátrá a rozpadne se na prach. Jde pouze o to, za jak dlouho. Kdy, za jakou dobu, neurčujeme my, ale bůh. Je nám to dáno z hůry, tedy je to boží záměr. To neznamená, že budete až do konce své lidské existence stále mladí. Že vaše tělo nebude stárnout. Kdyby nestárlo, nikdy byste nemohli vyrůst a dospět. To znamená, že jednotlivá období lidského života, dětství, dospívání, produktivní věk a stáří ve staré době, před stovky tisíc let trvala déle. Pokud tedy vezmeme v potaz věk, kterého se někteří dožívali, třeba 300 let, vychází nám místo současné průměrné doby stáří, 20ti roků od 60ti do 80ti let doba stáří v té době od 200let do 300 let, tedy 100 let. Mimo jiné, nikde neexistují žádné zmínky o jejich zdraví a vitalitě ve stáří. Jen, že žili dlouho. Dovedete si představit, že byste byli nemocní, trpěli bolestmi, byli upoutáni na lůžko či ochrnuti 100 let a nemohli umřít? No, to už nevypadá tak fantasticky, že?

Druhá možnost, jak být stále mladý a žít věčně, neumřít je, obejít boha a boží zákony. To znamená, že vám to splní ten druhý bůh. Ovšem, dokážete určit jak a čím mu za to zaplatíte? Čím a jakým způsobem mu budete sloužit? Jste připraveni se vzdát své vůle, duše a lásky ve prospěch nesmrtelnosti? Upsat se Ďáblu a nekonečné službě zlu. Nebo si snad někdo myslí, že on je takový lidumil, co vám splní přání jen tak, aniž by si za to od vás něco vzal na oplátku? A že vás nechá tuto výhodu využívat jen tak?

Příště si povíme něco o Excalibur.