en-Přichází změna? - část první

20/04/2023

Dnes se budu věnovat článkům, které se týkají vzestupu lidstva. Články o tom, jak se mění země, její energie a z kosmu k nám přichází energie, která nás změní. Přenese nás do 4, 5 D a z nás se stanou noví lidé, co budou mít nová, lepší, krystalická těla. Jak nám v tom vzestupu a v naší změně pomáhají bytosti světla, nějací mimozemšťané, vesmírné rady, aliance, bohové, …..

Je to takový nešvar, který se rozšířil na sociálních sítích. Tyto články sem dávají jak obyčejní lidé, tak esoterici, či lidé, kteří si myslí, jak jsou již duchovně dál. Jak oni ví.

Bohužel, všechny tyto články jsou do jednoho pouze okopírované, slovo od slova. Vůbec nevycházejí z poznání a moudrosti toho dotyčného, který je na sociální síť umístí. V těchto článcích je napsáno pouze to, po čem touží náš rozum. Jak si náš rozum myslí, že to funguje. Že nás nějaká vnější síla, vnější zásah změní. Prostě budeme jen sedět, nic nedělat a jednoho dne, z čista jasna budeme jiní. No, kdo by to nechtěl, že? Bez bolesti, bez poznání, co děláme špatně, jak myslíme a proč.

Bohužel, takto to ve vesmíru a v energiích nefunguje. Každý člověk na této planetě je odpovědný za své chování, jednání a myšlení. Co on sám svou myslí vytvoří, jakou energii a emoce vyšle do prostoru, to samé se mu vrací zpět. Já tomu říkám bumerang. A vy chcete, aby někdo tento vámi vyslaný bumerang vymizíkoval a vrátil vám nazpět lásku? A ještě vás zbavil vašich emocí a myšlenek? Aniž byste věděli a znali pravý důvod vzniku tohoto bumerangu? Proč jste ho vy sami vytvořili?

Tito lidé, co píší a kopírují tyto články si vůbec neuvědomují, že zde nejde o vzestup lidstva, ale o vzestup jednotlivce.

Co to vlastně znamená ten vzestup?

Ke změně u každého člověka, jednotlivce může dojít pouze zevnitř a ne zvenku. Není možné, aby vás cokoliv změnilo, aniž byste pro to udělali něco vy sami. Nikdo vás nemůže změnit. Nikdo. Pouze vy sami. Zevnitř znamená, že se rozhodnu já sám pro tu změnu. Změnu, která je velice bolestivá. Proč?

Bez uvědomění si sebe sama, jaký jsem, jak myslím a proč tak myslím, není možná změna. Změna je cesta, na které potkávám a poznávám sám sebe. Na této cestě potkávám sám sebe, svá minulá já, z kterých jsem utvořen teď a tady. Má minulá já a jejich činy a rozhodnutí mají vliv na to, jaký jsem teď. Mají vliv na mé myšlení a jednání, protože jsou mojí součástí a mým úkolem je poznat, jakým člověkem jsem byl, jak jsem jednal, myslel a proč. Čeho jsem se bál, na čem jsem lpěl, po čem jsem toužil, kdo ublížil mě a komu jsem ublížil já. Komu jsem věřil a proč. Kdo mě zradil. Komu jsem naslouchal a proč. Koho jsem žádal o pomoc a proč. Komu jsem odevzdal svou sílu, vůli a proč. Jen skrze poznání sebe sama, proč jsem takový, jaký jsem a co, jaká událost ze mě učinila to, jaký jsem, jaká má zkušenost - minulost, se lze změnit.

Toto není v moci ani Boha, ani mimozemšťanů, ani světelných bytostí.

Oni vám mohou pouze ukázat pravdu o tom, jak to ve skutečnosti bylo a je v současnosti. Čím si ubližujete. Nebo vám mohou poskytnout vodítka, jak se k té pravdě o sobě dostat. Ale změnit to můžete pouze a jenom vy sami. Tak, že se rozhodnete si tím projít. Přestanete utíkat před pravdou o vás. Přestanete se obhajovat, vymlouvat, svádět to na druhé a přijmete svou vlastní odpovědnost za své činy. To, že si to nepamatujete, neznamená, že to není, neexistuje a nemá na vás vliv. Omyl. To je ta stále omílaná karma. Ten bumerang, který nehledí na čas a na to, kým jste teď. Pouze skrze tuto cestu, pro kterou se rozhodneme, projít jí, poznat jí, pochopit jí, může dojít ke změně uvnitř vás a na základě toho ke změně vašeho myšlení a jednání. Toto je ten vzestup. Kdy odstraňujeme jednu slupku po druhé, aby nám ta slupka, jedna každá nepochopená událost z minulosti již neubližovala a neovládala nás. A na této cestě nás bude provázet jak Bůh, láska, tak i ten zezdola. Budou vám na ní do cesty kladeny překážky a budete vystaveni pokušení tyto překážky obejít. Tímto jste vystaveni zkoušce, zda to myslíte upřímně, zda jste se opravdu rozhodli neuhnout, nebo s tím pouze koketujete a vybíráte si pouze to, co se vám líbí, tedy snadnou cestu bez překážek. Jen zdoláním překážky, tedy že neuhnete, ať to stojí, co to stojí, rostete jako člověk. Zde nacházíte svou opravdovou sílu, která není v rozumu, ale uvnitř vás, v duši, ve víře v lásku, v Boha, která je nesmrtelná. Jen tímto způsobem se měníte a rostete. Jen tímto způsobem, že si čistíte cestu, kterou máte za sebou, si zároveň čistíte cestu, kterou máte před sebou. Protože každá překážka z minulosti zároveň leží před vámi v budoucnosti a je o to větší, protože narostla skrze vaše vlastní činy teď a tady.

Kdo toto nechápe, píše tyto články o tom, jak nás někdo, něco změní.

Já ví, pro náš rozum je to tááák lákavé. Jak budeme jiní, aniž bychom pro to cokoliv sami udělali. Z lásky k sobě a z lásky k těm, kterými zde budeme.

O čem je tedy ten vzestup?

O tom, že to neděláme pouze a jenom pro sebe, tedy pro tuto naši současnou lidskou existenci, ale pro všechny ty, kterými teprve budeme.

Nejde zde o to, zachovat vaši současnou tělesnou existenci. Ta se neustále mění. Duše, bezpodmínečná láska neustále vstupuje do nového těla a skze něj zažívá a prožívá lidský život skrze tělo. Poznává, jaké to je žít, vnímat, cítit a myslet, uvědomovat si sebe sama skrze tělo a rozum. Čím více těl, tím více zážitků pro jednu duši. Víte, planeta Země tu byla a bude bez ohledu na to, zda budeme my. Ona nás k tomu, aby byla, existovala, nepotřebuje. To my potřebujeme ji, abychom byli. Je přesně taková, jaká má být, aby na ní mohl člověk existovat. Poskytuje nám naprosto vše, co potřebujeme. Má svou vlastní moudrost a svou vlastní energii, která je spojena se vším, z čeho je vesmír vytvořen. A tím je bezpodmínečná láska - Bůh. Tak proč by se měla měnit? Proč by se měli měnit její vibrace, když k tomu není absolutně žádný důvod. Proč? Jen pro to, že to tak chce člověk? Že ji chce člověk předělat na něco jiného? Ku obrazu své mysli? To si jako myslíte, že změníte její moudrost na tu vaši, rozumovou? Planeta Země zde existuje, je stará tisíce, možná statisíce molionů let. A stále je stejná. Jen se občas změní, přemění vše na povrchu za nové. To je obnova, která je možná tehdy, když zde není lidstvo a život. Ona se obnoví a připraví nové prostředí a podmínky pro nový život a nové lidstvo. A tato obnova může trvat i několik tisíc, či mulionů let. A vše začne zase pěkně od začátku.

Uvědomte si, že tato planeta není naše vlastnictví, nepatří nám a nemáme na ni výhradní, automatické právo jen pro to, že jsme lidi. Jsme naproto stejná životní forma, jako každá jiná. Jen máme rozum.