en-RITUÁLY A MAGIE.

04/07/2022

Abychom tomuto tématu mohli správně porozumět, je potřeba se nejdříve podívat do historie, jak, kým a pro co byly rituály využívány.

Existovaly ženy, které byly odjakživa spjaty s přírodou a dostaly do vínku přirozenou moudrost. Chápaly a rozuměly přírodním zákonům, tak jako zákonům energií. Byly napojeny na Boha, bezpodmínečnou lásku a skrze něj jim chodily informace o tom, co a kdy je potřeba udělat. Skrze rituály pouze žádaly, ale nepřikazovaly. Ponechaly tomu, komu, čemu byl rituál určen, svobodnou vůli, aby se stalo pouze to, co má, v rámci bezpodmínečné lásky.

Tyto rituály nepoužívaly v rámci přání jednoho člověka, nebo vůči lidem, jako celku. Zachránit je před jejich osudem, katastrofou, bolestí nebo smrtí. Nikdy nezasahovaly a neměnily osudy druhých lidí či jednotlivce jen pro to, že on si něco přál. Nešly proti něčí vůli, jak člověka, tak osudu. Pouze upozornily na hrozící nebezpečí a to, jak se lidé zachovají a co udělají, ponechaly na nich samých. Na jejich svobodné vůli.

Tyto rituály byly nasměrovány k přírodě, k úrodě, hojnosti zvěře, ryb, dostatku vody, nebo naopak k odklonění bouře, aby se vybouřila tam, kde nejméně ublíží, nebo kde je jí potřeba v rámci rovnováhy. Nebránily živlům v jejich přirozené práci. Neurčovaly, kde smí být a kde ne. Pouze skrze rituál promluvily k těmto živlům a požádaly je, aby byly vůči lidem shovívaví. Udělaly to, co mají, ale bez větších škod a lidských obětí, které nejsou potřeba.

Takto používaná moudrost, respektování přírodních zákonů, kdy nikomu nic nenakazujeme a nepřikazujeme, pracuje s bílou energií bezpodmínečné lásky a my ji nazýváme BÍLOU MAGIÍ.

Tyto rituály měly svá přesná pravidla a ženy věděly, co kdy použít. Jaký obrazec, jaký předmět a jaká slova pro ten který konkrétní účel. Je potřeba si uvědomit, že každá žena měla své vlastní rituály, které fungovaly pouze a jenom jí.

Pro mnohé byly tyto ženy čarodějnicemi. Ovšem, ony vlastně nečarovaly. Jen používaly bezpodmínečnou lásku, svou moudrost a schopnost vidět a naslouchat neviditelnému světu energií. Ony nic neměnily. Jen spolupracovaly a byly smířeny i s tím, co se stane, co se má stát a je nezvratné. Tyto ženy velice dobře věděly, že ony tu nejsou od toho, aby někomu něco přikazovaly a říkaly, co, kdy a jak má dělat.

A pak zde máme opak. Rituály, které mají za úkol něco spoutat, změnit, zničit, ovlivnit, ovládnout, poroučet, rozhodovat.

To jsou přesně ty rituály, kdy si někdo přeje něco mít, něco získat. Získat někoho, kdo o něj nestojí. Aby ho miloval. Navrácení partnera. Rituál na peníze. Rituál na hojnost. Rituál na štěstí. Rituál na lásku. Rituál na úspěch. Rituál na to, jak někoho ovlivnit. Tedy toto všechno jsou rituály, které jdou proti vůli jiného člověka a proti osudu, který si naplánovala duše. Tyto rituály pracují s rozumovou energií. Tato energie nemá naprosto nic společného s bezpodmínečnou láskou. Naopak. Pracuje a černou energií ze zdola. Já chci a bude to tak, jak já chci. Co je mi to toho, že mi to není dáno osudem. Když mi to nesplní Bůh, tak půdu jinam. Takový člověk, který se k tomuto propůjčí, se uváže a zaprodá druhé straně, úplně stejně, jako ten, kdo o to požádá. Ano, takovým lidem se jejich přání většinou splní. Proč ne? Když to tak moc chtějí, tak jim to splním. Ovšem, tito lidé už neví, že druhá strana nic nedělá zadarmo. Za splněné přání si od vás vždy vezme něco nazpět. O něco vás připraví. Tímto je s vámi pevně spoutána a propojena. Skrze vaše chtění a strach, že o to přijdete. Nebo vám to přání sice splní, ale úplně jinak, než jak jste si to představovali.

Ten, kdo využívá takovéto rituály, tedy jde proti vůli druhého člověka, nebo proti vůli bezpodmínečné lásky a osudu, na sebe naváže mnoho a mnoho lidí, kterým takto něco přikázal. Tím i mnoho a mnoho cizích osudů, které tímto činem ovlivnil.

Bohužel, jednou, dříve, nebo později za to bude muset tento člověk zaplatit. Postavit se svým činům a přijmout za ně odpovědnost. Není to nic pěkného, uvidět všechny ty lidi a jejich životy, které jste změnili a upřeli jim svým rituálem možnost být šťastný, někoho zachránit, změnit, napravit, pochopit ....

Takto používaná moc, přikazování, nátlak, manipulace a ovládání druhých a energií proti jejich vůli, měnění osudů, tak jako nerespektování přírodních zákonů, pracuje s černou energií skrze Ďábla a my ji nazýváme ČERNOU MAGIÍ.

Pochopitelně si ten ze zdola své investice, které vložil do člověka velice chrání, aby o ně nepřišel a sloužili mu co nejlépe a co nejdéle. Má na to mnoho a mnoho nástrojů. Strach, touhy, vidina peněz, chamtivost, lačnost, nenasytnost, nástrahy, lpění ..... Tito lidé mu skrze sebe a své touhy umožňují dělat to, co umí nejlépe. Ubližovat a ničit.

Než půjdete k někomu, kdo vám slíbí, že skrze rituál vám vrátí zpět partnera, manžela, lásku, co vás opusila a že vás opět bude milovat, že vás neopustí, tak si nejdíve představte jednu důležitou věc. Co kdyby člověk, kterého nesnášíte, nenávidíte šel za kartářkou, co dělá tyto rituály a přál si, aby jste ho milovala, protože vás chce? Jak by se vám to líbilo? Nebo byste se rozvedla, protože váš manžel byl zlý člověk a našla si hodného muže, s kterým byste byla šťastná. A váš bývalý by vás chtěl zpět. Použil by rituál na navrácení, na lásku, aby jste ho milovala, nikdy neopustila .... Jak by se vám toto líbilo? Myslíte si, že byste ho opravdu milovala? Nebo byste byla očarovaná, zbavená vlastní vůle?

Víte, takových lidí jsem řešila stovky. Lidí, mužů a žen, co si trvali na svém. Já jsem jediná, co ho udělá šťastným. Jen se mnou bude šťastný. Patříme k sobě. Řekla to vědma. Nešlo s nimi hnout. Stále dokola jen já, já, já, které se opíralo o falešnou představu, že to děláme pro dobro toho druhého. Bylo tam mnoho přísah a slibů, které těmto lidem nedovolili se osvobodit a zasahovaly jim i do tohoto života, teď a tady. Jak jim samým, tak tomu, vůči komu byly vysloveny. Co na tom, že už jsou naprosto jinými lidmi. Mají jiné tělo, jiné vlastnosti, jiný život a osud. To je přesně to, co si lidé neuvědomují. Že toto vše, jakákoliv myšlenka, slovo, slib, přísaha a čin pracují dál, napříč časem. Až zpětný pohled na jejich život skrze bezpodmínečnou lásku jim ukázal skutečnou pravdu, nezkreslenou rozumem a emocemi. Co doopravdy udělali a proč, co je k tomu vedlo. Kdo jim to přání splnil a komu se tím upsali. Co díky tomu ztratili, o co přišli? O svou vlastní svobodnou vůli, kterou odevzdali tomu ze zdola. Té energii, která nezná slitování a čas. Energii, která jim nedovolí vidět jasně. Posiluje pouze jejich vlastní chtění a sebere jim možnost se vymanit z tohoto rozumového myšlení. Jsou zaseklí pouze v té své vidině, jak oni budou šťastní. Ale co ten druhý? Jeho úkolem je udělat mě šťastným?

Moji milí, takto to nefunguje. Nakonec jsou nešťastní oba dva. Jeden, protože na tom druhém staví své štěstí a druhý, který je k tomu donucen skrze magii, proti své vlastní vůli. A pak se znovu narodí, potkají se a minulost se opakuje, aniž by jeden z nich tušil, že jsou ovlivněni svým minulým já, které si tam něco přálo. Tak dlouho, dokud jeden z nich toto pouto z minulosti nepřeruší.

                                                                                                                                           ZOHRAN

Máte podobné zkušenosti? Podělte se s námi o ně..

Psát k tomuto článku prostřednictvím 'Facebook" stránky můžete zde