en-Shamballa 1024

10/11/2022

A máme zde další ezoterickou lahůdku. Léčivou energii Šambala.

Opět, povím k tomu pouze své a závěr si učiňte sami.

Co tom píší jiní.

1. SHAMBALLA (SHANGRI-LA) - vysokovibrační světelné rajské místo v éterické úrovni Tibetu, kde vládne nejvyšší moudrost, láska, mír... Jeho obyvateli jsou Mistři, Archandělé, Elohimové a další bytosti Světla.

2. Šambala 1024 je tzv. "multidimenzionální" systém léčení, který máme na naší planetě od r. 2003. Systém je reprezentován nanebevzatým mistrem Saint Germaiem (později Sanatem Kumarou) a jeho očištným Fialovým plamenem a také Průvodcem jménem Joelle. Channelovala ho June Stephansen v r. 2003.

3. Skutečným smyslem, proč Mistr Saint Germain a další Mistři pod vedením Nejvyššího Světla vybudovali Shamballu bylo poskytnout lidem na Zemi velký zdroj informací, vědění, duchovního vedení, síly a léčivých energií.

4. Šambala v sobě slučuje Univerzální životní energii, Mahatma energii - neboli "JÁ JSEM" Boží přítomnost, energie Nanebevzatých Mistrů, Boží Milost, andělské energie...Rozšířuje naše vědomí, a tím i vědomí lidstva. Je místem uvnitř nás samých, místem, které nalezneme a již nikdy neztratíme, pokud se naplníme Láskou, pokud začneme hledat v sobě a ne ve vnějším světě. Prostřednictvím Šambaly jsme spojeni s energií Mistrů a Mistryň, kteří nám svojí Láskou a Světlem pomáhají.

5. Energie Šambaly velmi pomáhá při vzestupu lidstva a planety Země do vibrací nepodmíněné lásky, přejícnosti, radosti, klidu, míru a uvědomění... Osvobozuje od emocionálních vazeb, starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmické zátěže, nutí nás dokončit nedokončené.

6. Systém obsahuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256, a ty jsou předávány při zasvěcení přímo do aury přes naše Vyšší Já. Symboly se předávájí jako celek, není třeba si je pamatovat. Tím se předchází jejich zkomolení a zneužití systému. Po zasvěcení pracujete pouze s čistým úmyslem, záměrem, prosbou, přáním. Náš čistý úmysl je vlastně souhlas pro bytosti Světla, aby vše potřebné vykonaly a zařídily. Jedinou podmínkou pro zasvěcení je opravdová touha po změně a PRAVDĚ = LÁSCE. Vše se děje samo. Průběh léčení totiž řídí tzv. Vyšší Já a samotnou léčbu obstarávají energie Shambally a další jemnohmotní duchovní průvodci. Jsou tu s námi a vědí nejlépe, co právě potřebujeme.


Jak to vidím a rozumím tomu já z úrovně bezpodmínečné lásky.

Všichni píší to samé, jako přes kopírák. Žádná vlastní myšlenka. Žádné vlastní poznání. Žádná vlastní moudrost. Aby věděli, o čem doopravdy píší. Jen samá vzletná a neurčitá slova a představy pro něco, co si jejich rozum představuje, co to asi je, jak to vypadá a co to dělá.

Líbí se mi ta pasáž o té éterické úrovni Tibetu. Zní to táák duchovně a mysticky pro náš rozum, že? Co to proboha je? Slovo éterický je název pro vlastnost olejů a znamená nestabilní, těkavý a prchavý. Toto slovo je spojeno s hmotou. Nic jako éterický není a neexistuje. Ani jako druh formy. Vysokovibrační světelné rajské místo? Dost neurčitý název něčeho, pod kterým si můžete představit naprosto cokoliv. Takže představa našeho rozumu o tom, co je to ráj a jak vypadá? No, to se pak nedivím, že je éterické. Když existuje pouze v naší mysli. A v této naší pohádkové představě o ráji jsou přítomni, žijí a existují mistři, Archandělé, Elohimové a další bytosti světla? Ano, aby tato představa byla dokonalá a splnila svůj účel, musí mít také své obyvatele, kteří tuto představu naplní, uskuteční a dají jí ten punc a účel, autentičnost. A na toto, na tato slova a představy o nich vás někdo napojuje?

Nejvyšší světlo. Opět krásné slovo pro náš rozum. Nic jako nejvyšší světlo není, neexistuje. Existuje pouze Bůh, bezpodmínečná láska. Andělé a archandělé jsou její součástí. Anděl či archanděl jedná na pokyn Boha, bezpodmínečné lásky. Ta určuje, co má který udělat, kdy a proč. Andělé a archandělé nejsou našimi sluhy, jak se lidé domnívají. Pokud se na ně obrátíte, vždy vám odpoví prostřednictvím samotného Boha, protože jen on ví a zná.

SHANGRI-LA je báje. Lidská představa o tom, jak vypadá ráj. Lidská představa a myšlenka, která existuje v prostoru jen jako bublina, do které utíká náš rozum a naše mysl.

Všichni věří tomu, co jim někdo řekl. Ono to totiž zní pro náš rozum opravdu hodně ezotericky, když do toho zamícháte anděly, archanděly, na nebe vzaté mistry, nejvyšší světlo, vyšší já, moudrost, lásku, mír ..... Slova a názvy, která jsou pro náš rozum tááák líbivá. Kdo by tomuto odolal, že? Aby to měl v sobě. Aby to bylo jeho součástí. Aby mu všichni pomáhali. Všichni mu radili a on věděl, aniž by se musel sám rozhodnout. Učinit svou vlastní volbu. Napojí se a je hotovo. Vleze do té bubliny a všechny bytosti se seběhnou, aby mu pomohli. Začnou na něm pracovat, předělají ho, vylepší ho, nabouchají do něj moudrost. Ale jakou? Čí, koho a o čem? Moudrost anděla, nebo mistra, nebo elohima? Nebo snad samotného Boha? Moudrost založenou na čem? Na čem ji mají postavit, když pro ni nemají základy. Naivní představa našeho rozumu, že oni, někdo to za nás udělá a vyřeší. Stačí se napojit, vlézt do té bubliny a tam si počkat na to, až mi někdo ukáže, co mám udělat, jak to mám udělat, nebo to rovnou za mě udělá, protože on ví, na rozdíl ode mě. A já se vrátím z té bubliny zpět na zem, do skutečné reality a ono to bude jinak, já budu jiný, moudrý a všichni kolem mě budou jiní, moudří?

Já vím. Zní to krásně pro náš rozum. Jak on si představuje, jakým způsobem nabude moudrosti a bude si vždy vědět rady. Už neudělá chybu. Už nebude trpět. A tak si pro sebe vymyslí způsob, jak toho dosáhnout. Nebo někdo jiný, chytřejší a sofistikovanější vymyslí způsob za vás, pro vás.

Je zajímavé, jak se vždy a opakovaně někdo skrze channeling napojí na nějakého mistra. Aniž by se ptal a hledal, věděl, s kým doopravdy mluví. Co je to za energii. Automaticky předpokládá, že v tomto stavu channelingu je chráněn a je napojen pouze a jenom na pravdu. Omyl. Není. Je napojen naprosto na vše bez rozdílu. Proč? Protože hledá rozumem. Jeho rozum chce vědět a znát. Jeho rozum si vybírá, co se mu líbí a co ne. Co mu zní hezky. Co koresponduje s jeho představami. Na to se napojuje. To rozum uvěřil tomu, že existují na nebe vzatí mistři, elohimové, bytosti světla...., které mu poradí. To lidský rozum je vytvořil a stvořil skrze myšlenku. Jak on si představuje, co to je, jak to vypadá a jak to funguje. Co dělají a k čemu zde jsou. A na toto, na tuto svou vlastní představu se obrací. Na tu se napojuje.

Ve skutečnosti se napojuje na svou vlastní rozumovou představu a na představy druhých.

Ne na bílou, Boha, lásku, která nemá podobu, jméno, zařazení, hodnost, zásluhy, nesedí na žádném trůnu a nepotrpí si na lidském zařazení a oslovení, mistr toho a toho.

Co se asi stane, když se napojíte na něco, co vymyslel a čemu uvěřil, že existuje, váš rozum? No, v podstatě se napojíte na všechny, co kdy existovali a smýšleli o sobě jako o tom, co ví a zná. Jako o vyvoleném, o mistru. A ten vám začne radit. Začne vám radit a odpovídat člověk, který je mrtvý a který zde trčí. A aby toho nebylo málo, ještě vám do toho začne odpovídat Ďábel, černá. Protože on ví moc dobře, po čem toužíte, proč po tom toužíte a co chcete slyšet. Zná vás naprosto stejně, jako Bůh. Využije vašich představ, vašich myšlenek, vašeho chtění a lpění a ty vám pak naservíruje. Řekne vám jen to, co chcete slyšet. Ukáže vám jen to, co chcete vidět, tedy to, po čem touží váš rozum. Čemu věří váš rozum. Chceš mistra? Tady ho máš. Chceš elohima? Tady ho máš. Já umím být čímkoliv, co chceš. Chceš mluvit s andělem? Není problém. Chceš mluvit s Bohem? Umím být bohem. A vy vůbec nevíte a nepoznáte, na co, na koho jste se napojili a s jakou energií doopravdy mluvíte.

Otázka ale zní: proč to ten náš rozum dělá? Proč se někam napojuje. Tedy jeho skutečný úmysl. Těch může být mnoho. Zvědavost, chtít zachránit, spasit, spasitelský komplex, samaritánský komplex, být výjimečný, zapsat se do dějin.... . Já to objevil, já na to přišel, já umožnil lidem se zachránit, já jsem ten jediný, kterému bylo umožněno to poznat, vědět, já jsem ten jediný, který to lidem může předat, může je na to napojit skrze pokyny, které jsem dostal pouze já .....

Těch skutečných motivů, proč se někam napojuji, může být nespočet. Motivy, které jsou skryté a které si ani neuvědomujeme, že je tam máme. Problémem této techniky je v tom, že se někam, na něco, na někoho napojujeme, ale nejsme schopni poznat a určit, na co a na koho se napojujeme. S jakou energií doopravdy mluvíme. S bílou, s černou? Kdo k nám, kdo s námi mluví?

Víte, existuje pouze a jenom jedna bílá. A tou je Bůh, bezpodmínečná láska, z které jsou utvořeni i andělé a archandělé, skrze které k nám promlouvá opět sám Bůh.

Vše ostatní není bílá. Pokud chceme mluvit s bílou, je potřeba být také bílou a fungovat jako bílá. Tedy být v naprosté rovině, kdy nehledáme něco rozumem, protože to chce vědět a znát náš rozum. Hledáme a ptáme se pro to, že je to potřeba. Je to potřeba pro nás samé. Pro náš vlastní růst. Pro naše vlastní poznání a pochopení. Pro náš vlastní vývoj. Ne pro to, abychom zachraňovali druhé. Hledáme pouze to své, co souvisí s námi a naší současnou situací, která nám ubližuje a ne to, co souvisí s těmi druhými.

To je to základní, co lidé nechápou. Jde tady pouze a jenom o úmysl, proč to děláme, proč se někam napojujeme. Koho v sobě tím uspokojujeme. Komu se předvádíme, že víme? A proč? Je to rozum a ego, které chce vědět, které chce být důležité? Nebo to děláme pro to, abychom se dobrali skutečné pravdy sami o sobě?

Vždy hledáme pouze to, co je v tu danou chvíli potřeba. To, co nám způsobuje problémy. Tedy pravdu, která nikdy není pěkná a kterou náš rozum nechce a odmítá slyšet. Pravdu, která nás bolí. Třeba skutečnou pravdu o tom, proč máme potřebu zachraňovat druhé. Ne tu, kterou nám říká náš rozum.

To samé platí o léčivé energii. Tou je také Bůh, bezpodmínečná láska. Žádná jiná léčivá energie není, neexistuje. Lidé stále nepochopili, že Bůh, bezpodmínečná láska léčí. Že tato láska námi prochází, prochází naším tělem a naše tělo je pro tuto lásku pouhým nástrojem. Bůh naše lidská těla potřebuje k tomu, aby skrze ně, pomocí naší myšlenky, vůle, pokynu k akci a činnosti mohl jednat a konat. Protože on sám, jako energie nemá tělo, nemá ruce, nemá lidskou mysl. K čemu by potřeboval jako láska nějaké mistry, vyšší bytosti, symboly a všechny ty blbosti?

Kdo tedy ve skutečnosti vymyslel tyto symboly? Proč a k čemu? Komu to ve skutečnosti slouží?

Víte, zázraky nekoná pouze Bůh. Ty umí i ten zezdola. Ovšem, oproti Bohu, který je koná nezištně, že je to potřeba, že to tak má být, aniž by za to po vás cokoliv chtěl na oplátku, ten zezdola ho neudělá proto, že je to správné, ale pro to, že vy chcete. Splní vám to, co by Bůh jako láska neudělal. A vždy za ten zázrak dříve či později bude chtít zaplatit.

Takže, co je to ve skutečnosti Šambala? Co je to za energii a komu slouží?

Na první pohled je Šambala dokonalým výtvorem naší mysli. Je utvořena z lidských myšlenek a představ o tom, jak si lidský rozum představuje, že to funguje a kdo, co té energii dává sílu a kdo, čím ji ovládá. Pamatuje naprosto na vše. Není potřeba nic vědět a znát. Od toho jsou tu mistři a všichni ostatní, co to za nás rozhodnou a udělají. Jsou zde použita ta správná slova, na která náš rozum reaguje a slyší. Kdo by v tomto hledal nějakou záludnost.

Když se řekne mistr, na nebe vzatý mistr, automaticky to znamená Bůh. Každý mistr byl jen člověk. Mistra z něj udělal zase jenom člověk. Mistrem ho nazval člověk. Ne Bůh, ale člověk. Proč by si Bůh z těchto lidí, které někdo nazval mistry, udělal své pomocníky? Jen pro to, že tak o nich smýšleli lidé?

Bůh nikoho neupřednostňuje, nepovyšuje a neodměňuje podle jeho zásluh a podle toho, co ví a zná. Že ho odmění tím, že ho vezme k sobě nahoru a udělá z něj maličkého boha, který se podílí na jeho práci a rozhoduje sám za sebe o chodu světa a lidí. Čím a jak? Lidským rozumem? Tím, co se naučil jako člověk? Jak tomu rozuměl jako člověk? Jako mistr?

V tom případě mnoho z těch, co na toto věří, nepoznali a nepochopili, kdo a co je Bůh. On nikoho neodměňuje, ani netrestá. Od toho jsou zde naprosto jiné energie, které tuto práci vykonávají na základě stvořených energií lidmi. A mimo jiné, když odejdete do světla, k Bohu, už nejste člověkem. Nemáte lidské myšlenky, lidskou modrost. Jste pouze bezpodmínečnou láskou, která ví a nemá potřebu na sebe upozorňovat. Hele, já jsem ten, co ví. Já jsem mistr. Já vím vše.

Systém Šambaly je reprezentován nanebevzatým mistrem Saint Germaiem (později Sanatem Kumarou) a jeho očištným Fialovým plamenem.

Ví někdo, kdo to ve skutečnosti byl? Co dělal? Co uměl? Co věděl? Od koho toto vše dostával? Kdo mu dával a posílal informace? Na koho se napojoval? Kdo mu pomáhal? Ne. Víte pouze to, co vám o něm někdo řekl.

Pokud si o něm něco přečtete, jediné, co zjistíte, je to, že to byl velký podvodník a manipulátor. Měl dar používat slova a vnutit druhým to, co chtěl on sám, aby si mysleli. A z tohoto člověka někdo udělal na nebe vzatého mistra? Nebo se jím prohlásil on sám. A na tohoto člověka se June Stephansen v r. 2003 napojila a on jí napovídal stejné bláboly, jako všem ostatním, když žil. Napovídal jí a řekl pouze to, co chtěl, aby věděla a po čem ona sama prahla. Čemu ona sama chtěla věřit a uvěřit. Tím si náš pan Saint Germain zajistil jakousi lidskou nesmrtelnost a nepřetržitý přísun energie od všech, kteří se na tuto jeho myšlenku napojí. A tohoto pána, který už nemá tělo a jen existuje díky svému rozumu, který ho udržuje na živu díky vzpomínce na sebe sama, využívá ten ze zdola. Využívá té jeho nadutosti, nabubřelosti a víry o své výjimečnosti a díky tomu má možnost se skrze něj a skrze to, že tomu všemu věříte, dostat i k vám. Vy sami mu podáváte ruku a dobrovolně souhlasíte s jeho pomocí. S pomocí, kterou bude chtít dříve nebo později splatit. A to jen díky tomu, že nevíte. Jen slepě věříte, že je to pravda.

Víte, nemohu vám říci, čemu máte věřit a čemu ne. Co je pravda a co není. Jak se máte rozhodnout a jak máte naložit s tím, co zde píšu. Je to pouze na každém z vás, pro co se rozhodnete. Zda budete věřit té překrásné lži, nebo budete hledat pravdu. To, co je nám prezentováno jako pravda, skrze ty ezoterické pojmy, na které náš rozum slyší a na kterých tak lpí a jeví se našemu rozumu jako krásné a jednoduché řešení, je vějička pro náš rozum.

Bůh, láska vám nikdy neřekne, že to za vás udělá a rozhodne on, nebo někdo jiný. Že vás zbaví strachu a bolesti. On vám pouze ukáže cestu k té bolesti. Jak se k ní dostat. Kdy a jak vznikla. Co s ní pak uděláte vy sami, je pouze a jenom na vás. S tím vám nepomůže žádná Šambala, žádný na nebe vzatý mistr, archanděl ani žádný symbol.

Jen na závěr se vrátím skrze pár slov k léčivé síle.

Jak jsem napsala, tou léčivou energií je sám Bůh. On skrze nás jedná a koná. On nám posílá myšlenku, co máme udělat. Kam máme dát ruce. Co je potřeba vědět či vidět. On nám to ukáže skrze myšlenku a pouze na základě této myšlenky, této informace od Boha dáme my pokyn svému tělu, aktivujeme naši mysl, pokyn pro něj, který bohu umožní fungovat a pracovat v této rovině skrze naše tělo a mysl. Bez naší vůle, našeho rozhodnutí, pokynu k akci skrze myšlenku, nemůže Bůh pracovat a tvořit. On jako energie udělá pouze to, co je potřeba. Protože on to ví nejlépe. To samé platí i o té opačné energii. I ona k tomu, aby mohla tvořit, potřebuje k tomu naši myšlenku, vůli, rozhodnutí a pokyn k akci, souhlas.

Když nevíte, komu ten souhlas dáváte, jen si to myslíte, je vaše rozhodnutí, vaše volba.

Za vším, co děláte a co si přejet, co chcete, hledejte motiv. Kdo to ve vás chce a proč to chce. Co tím chce získat. Co tím chce dostat. Zde není a neexistuje čistý záměr. To je jen slovo pro náš rozum. Buď víte, že je to potřeba skrze Boha, nebo si jen myslíte, že víte, že je to potřeba skrze rozum.

Pokud Bohu začneme radit, tedy převezeme kontrolu nad ním, nad léčivou energií skrze mysl, myšlenku, co má dělat, jak to má dělat, kde, jakou energii má použít, jak silnou, jaký symbol, jakou barvu, kdo mu má pomáhat, v čem a s čím, už to není bezpodmínečná láska a ta nejsilnější léčivá energie v celém vesmíru, ale jenom energie vytvořená naším rozumem, skrze kterou vám může v tu chvíli "pomáhat" ten ze zdola.

Teď jsem vám asi pěkně zamotala hlavu. A to je dobře. Nevěřte všemu, co vám kdo říká, co vám kdo naslibuje. Vždy buďte obezřetní a chtějte vědět víc. Chtějte vědět, jak to ví? Ptejte se, hledejte. Proč symboly? K čemu jsou potřeba? Proč je potřebujete mít ve své auře, když je používají ty bytosti? A jak ví, co je to za bytosti? On s nimi mluvil?

Víte, moudrost vám nemůže nikdo předat. Moudrosti vás nemůže nikdo naučit. Ani udělat rozhodnutí za vás.