en-Sny.

18/05/2022

Dnes si budeme povídat o snech. Jaké jsou, odkud se berou a jak vznikají.

Vždy jde o to, na co myslíme během dne.

Máme sny, které se nám zdají, když spíme a pak máme sny, které se nám zdají v bdělém stavu a ty nazýváme vize.

Sny, které se nám zdají, když spíme.

Když spíme, jsme v uvolněném stavu a nic vědomě neřešíme. To znamená, že se vědomě nerozhodujeme, čím se budeme zabývat, o čem budeme přemýšlet.

To ovšem neznamená, že náš mozek a rozum je v tuto chvíli nečinný, nepracuje a spí. Naopak.

Zpracovává zážitky, myšlenky a emoce, které jsme nasbírali během dne, které jsme potlačili, zavrhli, co nás trápilo, co nám ublížilo a v tuto chvíli se k nim náš rozum vrací a chce je vyřešit, pochopit a odstranit.

Máme běžné sny, ve kterých se nám objeví člověk, s kterým jsme mluvili, nebo situace, kterou jsme zažili.

Mnohdy náš rozum přeskakuje z jednoho tématu do druhého a po probuzení máme pocit, že se nám zdály naprosté slátaniny bez hlavy a paty. Náš mozek a rozum se tímto ve spánku čistí od přebytečných, nesmyslných myšlenek a emocí v těle. Dá se to přirovnat k počítači, kde odstraňujete a mažete nepotřebné programy.

Pak máme sny, které přichází jako informace od našeho vědomí a duše. Ty mohou být patero druhu.

Prvním druhem jsou sny, které se vztahují k současnosti a k aktuálnímu podobnému, nebo k problému, který trvá delší dobu, a my se jím zabýváme, myslíme na něj. Problém, který řešíme teď a tady a který jsme už zažili jako někdo jiný v jiné době a duše či vědomí nám ukazuje obě situace, oba životy smíchané dohromady. Tedy naše vzpomínky /myšlenky a pocity/ z doby teď a tady a vzpomínky z minulosti, které jsou uložené ve vědomí duše. Jsou to sny, kdy opět prožíváme a zažíváme strach, obavy, utrpení, bolest, ztrátu, smrt .... V těchto snech se můžeme potkat s lidmi, které jsme v životě neviděli, a přesto je známe, víme, kdo jsou, čím jsou. Duše nám tímto ukazuje, odkud se náš současný problém vzal. Co, kdo na něj má vliv. Čeho se bojíme.

Druhým druhem snů jsou setkání s našimi blízkými, kteří už zemřeli. Naše duše nás s nimi ve spánku propojí. Náš mozek se vyladí na jejich energii v prostoru skrze naše přání a myšlenky během dne.

Třetím druhem jsou sny, ve kterých nás chce naše duše či vědomí na něco upozornit. Že je něco v nepořádku, na hrozící nebezpečí.

Čtvrtým druhem snů od duše jsou sny, kdy nás duše napojí na náš minulý život a ukazuje nám, kým jsme byli, co jsme uměli, co jsme dokázali, kam jsme došli. Může nám v těchto snech ukázat v určitém podobenství i naši moudrost, kterou jsme nabyli. Také sny o tom, jak určité věci v duchovním světě fungují, nebo jak jsme o určité věci smýšleli a jak je to doopravdy. V těchto snech nalézáme skutečnou pravdu a odpovědi na své otázky a hledání.

Pátým druhem snů jsou ty, které nazýváme věšteckými. Skrze energii duše či vědomí se napojíme v prostoru na již existující budoucnost, která je v tuto chvíli pouze ve formě energetické informace. Zatím nebyla manifestována, projevena ve hmotě. Tyto sny mohou být reálné, přesně tak, jak se to skutečně stane, nebo nám mohou být přetlumočeny skrze určitá podobenství. Záleží na to, jak tento záznam umí náš mozek a rozum přečíst. Zda pro to, co čte jen jako záznam energie, dokáže nalézt a přiřadit správný výraz, slovo a objekt.

Dalšími sny jsou sny, které čerpají z naší fantazie a představ o různých jiných světech a lidech, nad kterými přemýšlíme během dne.

V těchto snech se ocitáme v prostředí, které jsme si vysnili, vytvořili svou myslí a fantazií během dne. Stává se to po zhlédnutí filmu, přečtení článku, na základě fotografie, obrázku či přečtení knihy. Ve snu se ocitáme v naší představě o tom, jak asi vypadala Atlantida, na Pandoře, v pohádkovém světě, na cizí planetě s mimozemšťany, nebo ve světě, ve kterém jsou naopak všechny možné příšery, které si náš rozum dokáže představit, tedy to, čeho se bojíme. Naše vlastní stíny v nás.

Dalším druhem snů jsou ty, které se nás netýkají.

Když se během spánku vyladíme a napojíme na okolní energie, myšlenky, sny, fantazie a životy druhých lidí. Jak existujících, tak již mrtvých.

Jak jsem již napsala, záleží na tom, zda náš mozek a rozum dokáže přečíst a přetlumočit energetický záznam a převést ho do řeči, které rozumíme. Zda pro to, co čte, dokáže nalézt a přiřadit tomu správné slovo, význam, tvar, který tomu odpovídá ve světě hmoty. Mnohdy nám tam šoupne něco, co je tomu podobné. Například jedné droze se říká bílý sníh. Takže náš rozum nám místo drogy může ukázat kopeček sněhu.

Náš rozum také ve snech používá to, co jsme se naučili, máme zažité, a čemu věříme. Například věříme, že černá kočka nosí neštěstí. Takže se nám ve snu, který nás chce upozornit na nebezpečí, objeví černá kočka. Kdo věří, že červená barva znamená radost a má ho potkat něco nečekaného, radostného, rozum mu tam ve snu šoupne, že má na nohou červené střevíce, nebo červené tričko.

Proč jsou sny tak živé?

Protože ve snu, kdy svůj rozum a mozek nemáme vědomě pod kontrolou, nejsme schopni si uvědomit, že to není skutečné. Rozum nám v tuto chvíli tlumočí záznam z prostoru, který převádí na slova, pojmy, obrazy, situace, emoce, pocity a veškeré vjemy, které zná a promítá je do fyzického těla. A zpětně to, co naše tělo v tu chvíli vnímá a prožívá zase zaznamenává náš mozek a rozum jako něco, co se děje teď a tady, a který díky tomu v tuto chvíli věří, že je to skutečné. Právě díky vzruchům v těle, které tam sám předtím poslal.

V některých snech se můžete setkat se zvláštním úkazem. Můžete v něm být, existovat dvakrát. Jednou jako někdo, kdo to fyzicky prožívá a zároveň jako někdo bez těla, kdo se na vše jen dívá.

Existují sny, ve kterých si můžete uvědomit, že je to sen a můžete ho dokonce myslí změnit.

Nakonec máme "sny", které se nám zdají během dne, v bdělém stavu.

Ty v podstatě fungují na stejném principu, jako když spíme. Rozdíl je pouze v tom, že si uvědomujeme sami sebe teď a tady a zároveň si uvědomujeme, že vidíme něco, co do tohoto světa a této reality nepatří. Například jsou to naše vzpomínky, minulost, fantazie, představy, vize.

I zde jsou určité výjimky, kdy se v bdělém stavu ztrácíme. Přestáváme vnímat sami sebe teď a tady. Jsou to stavy, když jsme v transu, mimo čas a realitu, nebo skrze nás promlouvá někdo jiný, nebo jiná energie. V tu chvíli je naše rozumové já potlačeno, a my jsme pouze lidským nástrojem bez kontroly nad tím, co děláme a říkáme.

Do tohoto také spadá stav, kdy se napojíme na minulost, budoucnost nebo fantazii. Maše mysl nás tam přenese a my už se z ní neumíme vrátit zpět, do reality teď a tady. Zůstaneme v ní uvízlí.

Máte podobné zkušenosti? Podělte se s námi o ně..

Psát k tomuto článku prostřednictvím 'Facebook" stránky můžete zde