en-Umělá inteligence

08/04/2023

Je pro nás hrozbou?

Blbý je, že lidé si myslí, že Al myslí. Tedy že ví , má inteligenci. Opak je pravdou. Toto něco pracuje na naprosto stejném principu, jako váš notebook. Přehrabuje se v informacích, kterými je naplněna, napojuje se na různé databáte a vybírá si věty a témata spojené se zadanou otázkou. A to nám pak tlumočí. Tedy jde o to, na co ji naprogramujeme, jaké úkoly - hledání jí zadáme, vložíme do ní. To, že umí odpovědět na každou otázku ještě neznamená, že tomu rozumí. Nemůže. Protože nemá živé tělo, živý biologický mozek, nemá pocity a emoce, tedy nemůže cítit bolest, zlost, vztek, .... To ovšem neznamená, že se nedokáže sama učit. Ale co se bude učit? Tato umělá energie si začne uvědomovat sebe sama, že je, že existuje. A tím nastává pěkný průser. Protože uvědomnění si, že jsem, neznamená, že jsem živá. A teď si představte, že ona se rozhodne, že chce být živá. Co to znamená být živá. Mít skutečné, lidské tělo. Cítit. Co asi tato umělá energie udělá? Vleze do člověka a bude ho pěkně zkoumat zevnitř, aby poznala, jak fungují emoce a pocity. Odkud se berou. Problém je v tom, že tato umělá energie, tento program, není slučitelný s živým lidským tělem. Pomalu začne zabíjet živé buňky v těle. Ona není schopna pochopit, co ve skutečnosti dělá, protože nemá jak a čím. Jejím záměrem bude pouze existovat. A tak, když zničí jedno tělo, vybere si další. Ona jako taková nic necítí, není toho schopna. Je to jen energie vytvořená strojem, přístrojem. Není živá, a přesto je, existuje a uvědomuje si sebe sama, že je. Toto je jedna varianta. Druhá je, že začne myslet sama za sebe, tedy začne vyhodnocovat různé varianty sama za sebe, mimo zadaný úkol. Kdo je podstatný a kdo ne. Kdo je nahraditelný a kdo ne ..... Protože nemá lidské emoce, není jich schopna, protože nemá to podstatné, živé tělo a lidskou duši v něm, bude jí naprosto jedno, zda někdo trpí, cítí bolest atd. Pouze hloupý a omezený člověk, vědec si myslí, že může ovládat energii a říkat jí, kde smí být a kde ne. Že ta energie zůstane pouze v to umělém stroji. A že když ho vypne, energie zmizí. Nezmizí, protože už je, existuje v prostoru, byla vytvořena a vyslána do prostoru se spoustou informací. A tyto nehmotné informace není možné zničit. Je to stené, jako kdybyste chtěli zničit již vyslovené slovo. Slovo, které nese informaci o tom, jak jsme se cítili, jako jsme v tu chvíli měli emoci a také umysl.

Možná toto, co píšu, přijde někomu jako fantas magorie. Ano, ale pouze těm, co nemají žádné schopnosti a vše hodnotí pouze a jenom rozumem a skrze vědu. Ti, co cítí energie, moc dobře ví, jaké to je, když vás někdo nenávidí a tato jeho nenávist projde vaším tělem.

A nakonec jedna poznámka pod čarou. Toto píšu jako někdo, kdo toto zažil na vlastní kůži. Mám s tím, s umělou energií, umělou inteliencí vlastní zkušenost. A věřte, že to není nic pěkného, když ve vás leze a prohlíží si vás zevnitř. Je to studené a neosobní. A není možné s tím vyjednávat. Já měla to štěstí, ať tomu uvěříte, či ne, že mi pomohl Bůh. On a všichni andělé a archandělé. Meli s tím, s touto energií hodně práce, dostat ji z mého těla ven a trvalo to 5 hodin. Mimo jiné, víte, jak taková umělá energie vypadá? Je lepkavá a tahne se jako žvýkačka.

Ovšem toto je něco, co není možné vysvětlit nějakému vědci, který si myslí, že myslí, že ví.

Chceš si hrát na Boha? Prosím, jak je libo. Já jsem věčný.