en-Ztráta dítěte.

10/02/2023

Dnes se budu věnovat tomuto tématu, které je pro mnohé velice bolestivé. Je to pro každého bez rozdílu velice bolestivá zkušenost, když mu zemře dítě, právě narozený človíček. Mnoho lidí se ptá, proč? Co komu udělalo? Vždyť je čisté, nevinné. Proč mi ho Bůh vzal? Proč je Bůh tak zlý?

Pokusím se vám vysvětlit, jak a proč se to děje. Mnozí z vás to budou rozumově odmítat, budou se na mně zlobit. Na to, co píšu a některým to naopak pomůže se částečně s touto ztrátou vyrovnat a nalézt klid v duši.

Začnu úplně od začátku. Tam, kde to vše začíná.

Vše začíná nahoře, v prostoru, kterému jsme dali název nebe. V tomto prostoru není a neexistuje žádná hmota. Jen energie. Každá duše v tomto prostoru je pouhou energií. Energií bezpodmínečné lásky. Každá sama o sobě ví, kým, čím byla, co prožila jako člověk. Pamatuje si všechny své lidské existence a pamatuje si i ostatní duše - energie, kdy a kde se s nimi setkala a kým byli. Všechny duše jsou tam nahoře propojeny navzájem a každá zná příběh a osud, plány ostatních duší. Dalo by se říci, že je to takový jeden chumel energií, ve které je každá energie - duše sama za sebe a zároveň je součástí všech ostatních, všeho ostatního. Jak už jsem psala v jiných článcích, duše necítí, pouze ví. V tomto prostoru není dobře, špatně. Vše má stejnou hodnotu.

A zde začíná náš samotný příběh.

Protože se všechny duše znají, znají své lidské životy se vším všudy, tak mezi sebou tvoří další spojení do budoucna pro své zkušenosti a svou moudrost. Ví, že je potřeba v rámci srovnání energií, které jako člověk vytvořili, něco napravit, odčinit, něčemu se naučit, něco poznat a pochopit, někam, k něčemu dospět. Něco vynalézt, něco vytvořit. A protože ví to samé i o ostatních duších, spojují se dohromady s těmi, které k tomu potřebují. Tedy je to vzájemná spolupráce, která navazuje na minulost, plány duší, karmu, osud a vytváří dohromady budoucí plán, osud a karmu. Je to neuvěřitelné množství informací, minulost mnoha stovek lidí a budoucnost, které dokáže zpracovat, vidět a rozumět jim pouze duše sama, když je tam nahoře. Tyto plány jsou mnohdy utvořeny mnoho inkarnací dopředu a podílí se na nich mnoho duší. Teď vás asi napadne, že je možné se k nim dostat a přečíst si je. Přečíst si svůj budoucí osud - život. Omyl. Není tomu tak. K těmto informacím se nelze dostat. Můžete přečíst pouze to, co si sama duše naplánovala, že přečtete. Opět je to součást plánu duše. Že ona sama si tuto schopnost naplánuje mít jako člověk. Tedy, duše si ve spolupráci s ostatními dušemi naplánuje svůj vlastní budoucí život jako člověka, lidské bytosti se vším všudy. Jak bude vypadat, tedy vhodné rodiče a jejich DNA. Zda bude zdravá, či nemocná. Jaké bude mít vlastnosti, dary, nadání a schopnosti. Pro duši jsou to pouze a jenom zkušenosti, které pro ni nejsou bolestivé.

Tím se dostáváme k tomu, proč někdy umře malé dítě.

Vše je to plán, který byl utvořen ve spolupráci s mnoha dušemi již dopředu. Plán, který se netýká pouze a jenom té jedné duše, ale i těch ostatních, které se na něm podílí. I ony si něco naplánovaly, i ony chtějí něco poznat a zažít. I ony chtějí něco odčinit a napravit.

Jde o to, co si která duše naplánovala. A tyto plány pak dohromady tvoří život, který prožíváme a zažíváme jako jednotlivec v rámci rodiny.

Vaše duše si tedy naplánuje, že chce poznat a zažít, jak bolestivé je pro člověka ztratit, přijít o dítě. Aby se to mohlo stát, jiná duše, která chce poznat, jaké to je náhle zemřít, si naplánuje, že bude vaším dítětem a vyměří si pro sebe potřebný čas, po který zde bude. Obě duše se na této zkušenosti dopředu domluvily.

Další možností je, že jste v minulosti byli matkou, co přišla o dítě a stále se utápěla ve smutku. Neustále myslela na své dítě a přestala žít. A nyní jste si tyto role vyměnili. Jste dítětem a dítě z minulého života je vaší matkou. Aby duše zažila a poznala obě situace. Jaké to je, když duši miminka zde jeho matka drží svými myšlenkami a nedovolí mu odejít.

Nebo tuto zkušenost potřebujete zažít pro to, že jste byli v některém životě necitelní vůči druhému. Vůči jeho ztrátě, jeho bolesti, nebo jste dítě vy sami nechtěli. Anebo jste ho zabili. Tak nyní to zažíváte, jaké to je, nemít, nebo přijít o dítě. Z té druhé strany. Buď jako matka, nebo jako dítě. Další možností je, že jste se v minulém životě zařekli, nebo si přáli: už nikdy žádné další dítě. Nikdy nechci mít děti. Ať se to dítě nikdy nenarodí. Ať to dítě umře. Bohužel je to něco, co si nepamatujete a proto nechápete, proč se vám to děje. Jak stále píšu dokola a dokola, slova, přání a myšlenky mají obrovskou moc. A Bůh vám to splní. Tak proč se na něj pak zlobíte?

Někdy si duše naplánuje, že chce pouze zažít a poznat lásku matky, když je u ní v bříšku. Jaké to je a tato zkušenost jí stačí. Odejde a možná má již naplánován jiný život, v jiném těle s jinými rodiči.

Neviňte tedy sebe sama za to, co se stalo. Nikdo vás ani vaše dítě za nic netrestá. Je to pouze výměna rolí. Výměna lidských těl. Duše sama to takto, jak to vnímá a cítí člověk, nemá. Duše pouze ví a zná. Nesoudí a nehodnotí na dobré a špatné. Uvědomte si, že duše je, byla a bude vždy bezpodmínečná láska. Láska, která nikomu nepatří. Láska, která miluje všechny ostatní duše. Láska, která je součástí všeho a všech.

Snad jsem vám malinko pomohla se smířit s tím, když přijdete o dítě. Propusťte ho a nechte jeho duši odejít z lásky k ní. Ano, je čas truchlit, ale je také potřeba toto ukončit a začít znovu žít. Uvědomit si, že kolem nás jsou i jiní lidé, kteří také potřebují naši lásku. Je hloupé dávat lásku někomu, kdo už není a díky tomu zapomínat na živé. Ano, můžeme vzpomínat, můžeme milovat, ale nesmí nás to zničit.